Daglige arkiver: 25. august 2016

Innovasjon gir merverdi

helgeDet er vanlig å tenke at endeproduktet av et forskningsprosjekt er publikasjonen(e) som kommer ut av prosjektet. Mange vil tilføye at den populærvitenskapelige formidlingen av prosjektresultatene også er en del endeproduktet: formidling øker merverdien av prosjektresultatene gjennom å belyse samfunnsnytten.

Innovasjon eller nyvinning kan  også bidra til økt merverdi og økt samfunnsnytte av forskningsprosjektet. Kommersialisering av et forskningsprosjekt handler om å å ta steget fra mulighet til virkelighet: å kunne tilby samfunnet ny diagnostikk og terapi, ikke bare legge grunnlaget. Innovasjon er som forskningen en kreativ prosess, men med et litt annet fokus mer rettet mot markedstilpasset anvendelse. Både Helse Vest og EU har i sine søknadsskjemaer allerede tatt innovasjonspotensialet til det aktuelle prosjektet med i bedømmelseskriteriene, og Helse Vest deler også ut en Innovasjonspris.

kineK2 ønsker å styrke innovasjonen på instituttet gjennom å sette mål for innovasjon i strategiplanen, men også gjennom et etablert samarbeid med Bergen teknologioverføring (BTO) hvor en rådgiver fra BTO, Kine Gregersen, framover skal være tilgjengelig i K2 ekspedisjonen 8. etasje hver 2. og 4. tirsdag i måneden. Vi håper du finner en anledning til å ta kontakt med vedkommende. Og motsatt, vedkommende vil aktivt prøve å finne en anledning til å ta kontakt med noen i din forskningsgruppe.  Ta vel imot et slikt initiativ hvis du selv ikke tar initiativet, det kan lønne seg!

Helge Ræder

PhD course: Course in clinical studies including ICH-GCP

forskerskolen_i_klinisk_medisinCourse in clinical studies including ICH- Good clinical practice (GCP901) is a very relevant course for PhD students doing clinical Research
At this course you will be given a thorough introduction to:

  • ICH-GCP and laws relevant to clinical research including the Health Research Act and related regulations ICH-GCP
  • on the design and conduct of clinical trials and development of some applications that are relevant to clinical research
  • Different units inform what they can assist with in the implementation of clinical trials
  • The importance of ethical considerations in clinical trialsThe PhD course GCP901 is a 1 ECTS course part of the Bergen Postgraduate School of Clinical Medical Research. It is led by Professor Eyvind Rødahl and Professor Thomas Halvorsen. NB! This is same course which was previously called “Good clinical practice (ICH-GCP) for PhD candidates”.

Dates:
Day 1: 26th of September (half day)
Day 2: 29th of September (whole day)
Day 3: 7th of October (half day)

Registration: at the Studentweb by 1st of September
If you have any questions regarding the course please feel free to contact:

Course content: Eyvind Rødahl – Eyvind.Rodahl@uib.no , Thomas Halvorsen-   thomas.halvorsen@helse-bergen.no or Stefan Johansson – Stefan.Johansson@uib.no Administrative matters: Solveig Lund Witsø Solveig.Witso@uib.no