Stikkordarkiv: 09/2016

NFR Søknadsprosess vår 2016

Timeplan

  • Mandag 29. februar. Frist for å levere 1-2 siders skisser til instituttleder
  • Mandag 14. mars kl 13:00. Fellesmøte 1 med en kort presentasjon av det faglige målet med prosjektet, og kort hva det vil innebære av budsjettmessige føringer (med oversikt over stillinger og driftsutgifter). Deltagere: utvidet ledergruppe og andre seniore forskere; forskningsrådgiver; administrasjon
  • Mandag 18. april: Opprette online søknad i NFR sine systemer. Og gi tilgang til «sin» økonom.
  • Onsdag 20. april kl 13:00: Fellesmøte. Prosjektlederne presenterer søknadene for hverandre, og instituttledelsen (5 til 10 min per presentasjon).
  • Torsdag 21. april –  Fredag   april     Kontaktmøter mellom administrasjon og forskerne, budsjettplanlegging. Siv lager kalender for møtetider disse to dagene.
  • Ultimo april: Intern peer-review.
  • Mandag 23.mai: Endelig frist for godkjenning av Instituttleder.
  • Onsdag 25. mai: Kl 13.00 Endelig søknadsfrist til NFR.

Kunngjøring av valg: Instituttråd – gruppe B

Det skal velges nye representanter til instituttrådet fra gruppe B (midlertidige vitenskapelige ansatte) ved K2 denne våren. Valgperioden er 01.08.16 – 31.07.17

Nytt av året er at ansatte med bistilling hos K2, og hovedstilling på HUS også har stemmerett.

Det skal velges 1 representant og 3 vararepresentanter. Forslag til kandidater sendes skriftlig og signert til  Irene Hjelmaas innen 25.04.16
Les videre

Kunngjøring av valg for gruppe B til universitetsstyret 2016-2017

Tiden er igjen kommet for valg av medlem og varamedlemmer til universitetstyret for perioden 1.8.2016 – 31.7.2017; representanter for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling (gruppe B).
Det skal velges ett styremedlem fra gruppen av midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer.
Forslagsfrist:  Onsdag 31. mars
Valgdatoer: Valget holdes elektronisk i perioden 20. -26. april. Valglokalet er åpent fra onsdag 20. april kl. 9.00 til tirsdag 26. april kl. 12.00.
Detaljer om hvordan forslaget skal utformes og hvor det skal sendes finner du på denne siden.

Forskningssøknader

Per BakkeJebsenskissene er vurdert av en ekstern komité og fire prosjekter er invitert til å sende inn fulle søknader. Det er prosjektene til Eva Gerdts, Per Eystein Lønning, Eystein Husebye og Bjørn Tore Gjertsen. Selv om dette bare er første hinder er det grunn til å glede seg over at alle disse prosjektene kommer fra forskningsgrupper på K2.

Eystein har i denne spalten annonsert vårens vakreste eventyr. De som har levert inn skisser til NFR-søknad vil få støtte fra instituttet blant annet i form av tilbakemelding på skissene sine i et åpent møte. Jeg vil oppfordre også de som vurderer å søke andre NFR-programmer, EU eller andre utlysninger om å delta på dette møtet selv om man selv ikke har levert inn noen skisse. Dette gjelder både stipendiater, post docs og faste vitenskapelig ansatte. På dette møtet kommer erfarne søknadsskrivere. Det er temmelig sannsynlig at det her kan være noe å lære med tanke senere søknader for noen hver.

Per

Utlysning av midler – samarbeidsavtale UiB/BKK

BKKUiB
Utlysningsteksten og søknadsskjema finnes som vedlegg til dette innlegget

For forskningsprosjektene heter det i utlysningen at «Midlene skal bidra til ny kunnskap om teknologiske, naturvitenskapelige og samfunnsmessige problemstillinger relatert til utvikling og utnyttelse av fornybar energi, energiomstilling og fremtidsrettet infrastruktur». Les videre

Ferieregistrering 2016

Det er på tide å begynne å planlegge ferie.  Klinisk Institutt 2 har satt følgende frister for søknad om ferie for 2016:

Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie
Påskeferie (uke 12) 11.03.2016 15.03.2016
Vinterferie (uke 13) 11.03.2016 15.03.2016
Sommerferie (15.05 – 15.09) minst 3 uker i perioden 01.04.2016 15.04.2016
Høstferie (uke 41) 15.08.2016 01.09.2016
Eventuell restferie 01.10.2016 15.10.2016

Les videre

Marie Curie Road-show – Mobilisering for fremtiden

Marie Curie Actions LOGOMarie Curie-mobiliseringen (road-showet) er nå klart for lansering og vår plan er å nå ut til så mange som vi kan i løpet av mobiliseringsperioden.

Planen er å besøke alle fakultetene og muligens noen enkeltgrupper og sentre. Dette betyr at vi vil være avhengig av fakultetets- og instituttets rådgivere for å ordne og koble oss med de ulike gruppene. Les videre

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Inflammatory evidence for the psychosis continuum model.
Mørch RH, Dieset I, Færden A, Hope S, Aas M, Nerhus M, Gardsjord ES, Joa I, Morken G, Agartz I, Aukrust P, Djurovic S, Melle I, Ueland T, Andreassen OA.
Psychoneuroendocrinology. 2016 Feb 17;67:189-197.

Sjögren’s syndrome patients with ectopic germinal centers present with a distinct salivary proteome.
Delaleu N, Mydel P, Brun JG, Jonsson MV, Alimonti A, Jonsson R.
Rheumatology (Oxford). 2016 Feb 26.

4D left ventricular resultant wall motion and blood flow assessed by phase-shift velocity mapping at high-field 3T MRI.
Samnøy SF, Cuypers J, Greve G, Larsen TH.
Clin Physiol Funct Imaging. 2016 Feb 27.

Serum trans fatty acids, asymmetric dimethylarginine and risk of acute myocardial infarction and mortality in patients with suspected coronary heart disease: a prospective cohort study.
Borgeraas H, Hertel JK, Seifert R, Berge RK, Bohov P, Ueland PM, Nygård O, Hjelmesæth J.
Lipids Health Dis. 2016 Feb 27;15(1):38.

Cellular immune activity biomarker neopterin is associated hyperlipidemia: results from a large population-based study.
Chuang SC, Boeing H, Vollset SE, Midttun Ø, Ueland PM, Bueno-de-Mesquita B, Lajous M, Fagherazzi G, Boutron-Ruault MC, Kaaks R, Küehn T, Pischon T, Drogan D, Tjønneland A, Overvad K, Quirós JR, Agudo A, Molina-Montes E, Dorronsoro M, Huerta JM, Barricarte A, Khaw KT, Wareham NJ, Travis RC, Trichopoulou A, Lagiou P, Trichopoulos D, Masala G, Agnoli C, Tumino R, Mattiello A, Peeters PH, Weiderpass E, Palmqvist R, Ljuslinder I, Gunter M, Lu Y, Cross AJ, Riboli E, Vineis P, Aleksandrova K.
Immun Ageing. 2016 Feb 25;13:5.

Inhibiting Notch activity in breast cancer stem cells by glucose functionalized nanoparticles carrying γ- secretase inhibitors.
Mamaeva V, Niemi R, Beck M, Özliseli E, Desai D, Landor S, Gronroos T, Kronqvist P, Pettersen IK, McCormack E, Rosenholm JM, Linden M, Sahlgren C.
Mol Ther. 2016 Feb 26.

Low levels of short-and medium-chain acylcarnitines in HIV-infected patients.
Waagsbø B, Svardal A, Ueland T, Landrø L, Øktedalen O, Berge RK, Flo TH, Aukrust P, Damås JK.
Eur J Clin Invest. 2016 Feb 23.

Hypothalamic CaMKKβ mediates glucagon anorectic effect and its diet-induced resistance.
Quiñones M, Al-Massadi O, Gallego R, Fernø J, Diéguez C, López M, Nogueiras R.
Mol Metab. 2015 Oct 22;4(12):961-70.

Continued decline in hip fracture incidence in Norway: a NOREPOS study.
Søgaard AJ, Holvik K, Meyer HE, Tell GS, Gjesdal CG, Emaus N, Grimnes G, Schei B, Forsmo S, Omsland TK.
Osteoporos Int. 2016 Feb 22.