Månedlige arkiver: april 2016

Elektive perioder i ny studieplan medisin

Jone Trovik, portrett til disputasSynes du at medisinerstudentene får (tilbud om) for lite undervisning i DITT interessefelt?
Da har du mulighet til å gjøre noe med det.

Det etableres valgfrie moduler kalt «elektive perioder» som tilbys studentene i løpet av fire uker hvert vårsemester for 3., 4., 5., og 6. studieår. En av disse skal være forbeholdt arbeid med fordypningsoppgaven (og takk til de av dere som er veileder for ulike fordypningsoppgaver!). De tre andre periodene skal det tilbys kurs med to til fire ukers varighet.

Kursopplegg må gjerne være tverrfaglig (utnytte ressurser på tvers av fagspesifikke grener) her er noen forslag, til inspirasjon:

«Livsstil som medisin»: ernæring, trening, ulike fagfelt mhp hva som kan/bør tilbys av livsstilssintervensjon på ulike nivå av helsetjenesten.

«Fremtidsmedisin» kan vi trekke linjer fremover; fra basalfag via klinikk til mulige scenario fremover? Fremtiden er nå!

Man kan også tenke praktisk:
«Hvordan kan studentene dyktiggjøres til å ha nybegynnerstilling» (evt. sommerjobb med midlertidig lisens) på min avdeling? Fokus på praktiske prosedyrer og fordypning i ett felt.

«Ultralyd» er en metode som de får lite praktisk erfaring med i studiet men som i økende grad benyttes av ikke-radiologer. Kan vi tverrfaglig bidra til slik opplæring?

«Forskningsmetodikk»; statistikk, epidemiologi, labmetodikk, forsøksdyrkurs? Kan man slik tenke å rekruttere fremtidige stipendiater?

Studentene har selv kommet med mange ulike ønsker (fra tropemedisin til høyfjellsmedisin, mindfullness til nevrobiologi), nå må vi på instituttene si hva vi tror de vil ha nytte av og hva vi kan bidra med. Første kursperiode blir vår 2018, men praktisk planlegging må begynne nå. Man må bl.a tenke på antall deltagere, hvilket årskull det er egnet for og om det evt. kan holdes på engelsk. Studieplankomiteen med ansvar for Elektive perioder ledes av professor Christian Vedeler og ønsker nå sterkt å motta forslag via dette skjemaet som sendes til Dina-Kristin Midtflø.

Vi håper alle forskningsgruppene ved K2 finner minst ett emne de ønsker å tilby!

Jone

HMS-hjørnet

Pipettekurs 13. mai i BB-bygget

Denne dagen vil vi få innføring i ulike teknikker, ergonomi, valg av pipetter samt tilpasninger av pipettespisser. I tillegg vil en ansatt fra VWRs pipetteservice i Oslo være tilstede og demonstrere rengjøring av pipetter.
Kurset vil bli holdt i Auditorium 2 (3C122F) BB-bygget.

Frist for påmelding er 9. mai. Påmelding og mer informasjon

Invitation to symposium in human genomics (UiB)

The H.C. Jacobæus Symposium 2016 on Genomics of Diabetes
Venue: Bikuben Conference Center, Haukeland University Hospital, Bergen
May 18: 14.00-16.30
May 19: 09.00-13.00

The symposium “Genomics of Diabetes – What´s Next?” is organized by KG Jebsen Center for Diabetes Research together with Novo Nordisk Foundation in memory of the Swedish professor H.C. Jacobæus. Les videre

Ny handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021): Innspill ønskes!

helsedirektoratet
Gi innspill til ny handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)!

Regjeringen har startet arbeidet med å lage en ny nasjonal handlingsplan for bedre kosthold. Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak for å fremme et sunt og variert kosthold i befolkningen. Barn, unge og eldre er de viktigste målgruppene.

For mer informasjon om handlingsplanen, se «Høie ber om innspill til ny handlingsplan for bedre kosthold» på regjeringens nettsider. Les videre

Innspill om vedlikehold og opprustning av undervisningsrom 2017

I forbindelse med busjettplanlegging for 2017, ønsker IT-avdelingen  innspill og ønsker angående opprustning av undervisningsrom (primært PC, styringsenhet, lydanlegg, prosjektor). Det vil bli lagt vekt på universell utforming av lyd – og bildeløsninger.  Rom som kan bookes via felles rombooking vil bli prioritert.

Ønsker og behov meldes irene.hjelmaas@uib.no innen 2. mai.

 

 

Invitasjon til åpningskonferansen for styrket samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning

Bergen1Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune, inviterer til Åpningskonferanse for styrket samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning i helse og omsorgstjenestene 14. juni 2016 i «Egget», Studentsenteret, Universitetet i Bergen.

Målet med konferansen er å løfte frem, synliggjøre og styrke samarbeidet på forskning, innovasjon og utdanning og bidra til å skape felles møteplasser for fagmiljøene i Bergen kommune. Les videre

EFSA Traineeship Programme 2016 – Info session – Brussels, 25 May 2016

HomeWe would like to remind you about the 2016 Traineeship Programme’s info session that will take place in Brussels, on 25 May 2016.

The info session is intended for all interested parties from universities (e.g. researchers, staff members, members of alumni associations, students, etc.).

EFSA offers a unique opportunity to young university graduates to gain professional experience related to their field of specialisation in an organisation committed to ensuring that European food is safe. Les videre

Nye russiske “Megagrants”

Den russiske regjeringen har annonsert en ny runde med «Megagrants» der formålet er å styrke russisk forskning gjennom å tiltrekke seg ledende forskere fra hele verden til å arbeide en periode ved et russisk universitet eller forskningsinstitutt. Det gis en bevilgning på RUR 90 millioner (ca. 11,2 mill. NOK) over tre år med oppstart i 2017, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Det stilles krav til sammensetningen av forskergruppen, herunder deltakelse av studenter; videre er det krav om fysisk tilstedeværelse i et omfang på minimum 120 dager per kalenderår. Les videre

The Christie Student Cancer Conference 24-25 September 2016

ChristieFor medical students interested in a career in cancer care, this conference will include expert professional speakers, oral & poster presentations, breakout sessions, careers panel, debating, a quiz and more.
Further information:
Visit: www.christie.nhs.uk/SoO
Register: http://student-cancer-conference.eventbrite.co.uk
Email: education.events@christie.nhs.uk
Call: 0161 918 7409 or Tweet @TheChristieSoO
Conference Flyer

K1/K2 seminarserie 2016

Vi har gleden av å invitere alle til neste K1/K2 seminar onsdag 4.mai!

Rolf Kristian Berge, Professor, Dept of Clinical Science (K2), The Lipid Research Group, skal holde seminaret:
“Bioactive fatty acids and peptides targeting obesity-related diseases and the role of hepatic mitochondrial function in combatting obesity.”

Tid: Onsdag , 4 mai, 14.15-15.00
Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken
Chair: Johan Fernø

Pizza serveres fra 14:05-14.15.
Alle er velkomne!

Se vedlegg for abstrakt.

Disputas uke 18

rafaelsen_siljeSilje Hjorth Rafaelsen disputerer for ph.d.-graden onsdag, 03. mai 2016
Prøveforelesning: Onsdag 03.mai 2016, kl. 10:15
Oppgitt emne: “Hereditary disorders of calcium homeostasis”
Sted: Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72
Disputas: Onsdag 03.mai 2016, kl. 12:15
Sted: Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel: “Hereditary phosphate balance disorders in Norwegian children”
1st opponent: Professor Outimaija Mäkitie, Universitet i Helsinki, Finland
2nd opponent: Professor Jens Petter Berg, Universitetet i Oslo

Pressemelding

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Cognitive decline in dementia with Lewy bodies: a 5-year prospective cohort study.
Rongve A, Soennesyn H, Skogseth R, Oesterhus R, Hortobágyi T, Ballard C, Auestad BH, Aarsland D.
BMJ Open. 2016 Feb 29;6(2):e010357.

Klinefelter’s syndrome (47,XXY) is in excess among men with Sjögren’s syndrome.
Harris VM, Sharma R, Cavett J, Kurien BT, Liu K, Koelsch KA, Rasmussen A, Radfar L, Lewis D, Stone DU, Kaufman CE, Li S, Segal B, Wallace DJ, Weisman MH, Venuturupalli S, Kelly JA, Alarcon-Riquelme ME, Pons-Estel B, Jonsson R, Lu X, Gottenberg JE, Anaya JM, Cunninghame-Graham DS, Huang AJ, Brennan MT, Hughes P, Alevizos I, Miceli-Richard C, Keystone EC, Bykerk VP, Hirschfield G, Xie G, Ng WF, Nordmark G, Bucher SM, Eriksson P, Omdal R, Rhodus NL, Rischmueller M, Rohrer M, Wahren-Herlenius M, Witte T, Mariette X, Lessard CJ, Harley JB, Sivils KL, Scofield RH.
Clin Immunol. 2016 Apr 21

Nanodiamond modified copolymer scaffolds affects tumour progression of early neoplastic oral keratinocytes.
Suliman S, Mustafa K, Krueger A, Steinmüller-Nethl D, Finne-Wistrand A, Osdal T, Hamza AO, Sun Y, Parajuli H, Waag T, Nickel J, Johannessen AC, McCormack E, Costea DE.
Biomaterials. 2016 Apr 6;95:11-21.

Freezing effects on the acute myeloid leukemia cell proteome and phosphoproteome revealed using optimal quantitative workflows.
Aasebø E, Mjaavatten O, Vaudel M, Farag Y, Selheim F, Berven F, Bruserud Ø, Hernandez-Valladares M.
J Proteomics. 2016 Apr 20.

Delirium as a Predictor of Physical and Cognitive Function in Individuals Aged 80 and Older After Transcatheter Aortic Valve Implantation or Surgical Aortic Valve Replacement.
Eide LS, Ranhoff AH, Fridlund B, Haaverstad R, Hufthammer KO, Kuiper KK, Nordrehaug JE, Norekvål TM; Delirium in Octogenarians Undergoing Cardiac Surgery or Intervention-CARDELIR Investigators.
J Am Geriatr Soc. 2016 Apr 23.

Lean Seafood Intake Reduces Postprandial C-peptide and Lactate Concentrations in Healthy Adults in a Randomized Controlled Trial with a Crossover Design.
Aadland EK, Graff IE, Lavigne C, Eng Ø, Paquette M, Holthe A, Mellgren G, Madsen L, Jacques H, Liaset B.
J Nutr. 2016 Apr 20.

Use of conditional centiles of middle cerebral artery pulsatility index and cerebroplacental ratio in the prediction of adverse perinatal outcomes.
Karlsen HO, Ebbing C, Rasmussen S, Kiserud T, Johnsen SL.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2016 Apr 21.

Cohort Profile: Melbourne Atopy Cohort study (MACS).
Lowe AJ, Lodge CJ, Allen KJ, Abramson MJ, Matheson MC, Thomas PS, Barton CA, Bennett CM, Erbas B, Svanes C, Wjst M, Gómez Real F, Perret JL, Russell MA, Southey MC, Hopper JL, Gurrin LC, Axelrad CJ, Hill DJ, Dharmage SC.
Int J Epidemiol. 2016 Apr 20.

Exploring the relationship between childhood adversity and oral health: An anecdotal approach and integrative view.
Kirkengen AL, Lygre H.
Med Hypotheses. 2015 Aug;85(2):134-40.

Lagring av forskningsdata på SAFE

Per BakkeIT-avdelingen ved UiB har utviklet en løsning for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning. Løsningen kalles SAFE (Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur). SAFE skal være den foretrukne løsningen for alle intern- og eksternfinansierte forskningsprosjekter ved UiB som behandler sensitive personopplysninger. Dette støttes fra K2.

For de forskningsgruppene som har dataene sine lagret på sykehusets server er det ikke nødvendig å flytte sine data. Det viktigste er at data med sensitive personopplysninger er lagret på forsvarlig vis i henhold til regelverket. Lagring av slike data på en PC er for eksempel ikke tillatt selv om de skulle være avidentifiserte.

Den nye løsningen, SAFE, har den store fordelen at den ikke bare tilbyr sikker lagring, men også inneholder moduler som gir anledning til bearbeiding og analyse av dataene. I følge statistikkmiljøet på IGS er SAFE her meget god, men det oppfordres til at folk skaffer seg sine egne erfaringer med systemet. Mer informasjon finnes her.

Per

MOF er sertifisert som Miljøfyrtårn

Tirsdag 19. april ble Det medisinsk-odontologiske fakultet sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette inkluderer instituttene, odontologisk universitetsklinikk og fakultetsadministrasjonen.
Sertifiseringen er et ledd i at hele Universitetet i Bergen (UiB) skal bli Miljøfyrtårn våren 2016, som det første av de store universitetene i Norge. Les mer i dette vedlegget.

 

Reminder: Doctoral course at Centre for Women’s and Gender Research (SKOK)

The doctoral course “Medical Imaginaries: Postcoloniality and Gender in the Medical Humanities” offers an interdisciplinary investigation of the centrality of gender, sexuality, race, colonial ideologies, social justice, global inequality and class to the medical humanities.
The medical humanities has focused largely on how the humanities can contribute to the field of medicine. In this context, attention to literature and the arts has sought to develop and nurture skills of observation, analysis, empathy, and self-reflection, specifically in the arena of medical practice. Les videre

LæringsfestivalenDet nærmer seg årets Læringsfestival. Læringsfestivalen er konferansen for alle som er interessert i læring og undervisning på universiteter og høyskoler. Konferansen arrangeres av NTNU i samarbeid med Norgesuniversitetet og finner sted på Realfagsbygget i Trondheim 9. – 10.mai. Årets tema er Studentaktiv læring og teknologi. Les videre

Hvordan skrive doktorgradspressemeldingen

Universitetsbiblioteket har tatt kontakt med kommunikasjonsavdelingen (og de videre med Bergens Tidende), og vi har fått på plass et seminar om hvordan skrive doktorgradspressemeldinger.

For mer informasjon, se websiden og  facebook event for kurset.
Tid: 3. mai kl. 1030-1130
Sted: Auditorium PI, Johannes Bruns Gate 12, ved siden av Biblioteket for Realfag

Summer course in Copenhagen – application deadline 1 May 2016

Dear Partner,
We still have available seats on a newly developed interdisciplinary summer course on healthcare innovation within the themes of healthy living and active aging. Besides teachers from University of Copenhagen, students will be taught by faculty members from Erasmus University Rotterdam; Institute of Health Policy and Management and Copenhagen Business School; as well as practitioners from Novo Nordisk, Steno Diabetes Center and DigiRehab ApS.

The course is supported by the EIT Health and has the title:
“Alive and KICking – innovative solutions to aging-related challenges” Les videre

The 19th Broegelmann Lecture

Ugle      Broegelmann

“T Cell Immunoregulatory Signal Networks and Tumor Immune Evasion Mechanisms”

by Professor Kjetil Taskén MD, PhD ,Director of the Centre for Molecular Medicine Norway and Biotechnology Centre, University of Oslo

Friday, May 20th, at 14:00 – 15:00
Birkhaugsalen D-303
Haukeland University Hospital

Invitasjon

Immunologiens dag 29. april

Bergen Branch av Norsk Selskap for Immunologi (NSI) skal som hvert
år arrangere “Immunologiens dag” den 29. april, se vedlegg for
program. Immunologiens dag er et internasjonalt prosjekt som markeres
over hele verden.
Overskriften er denne gangen: “Immunterapi mot kreft”. Foredragene
skal være tilpasset et publikum både med og uten forskningserfaring.

Vedlegg:
Program

Disputas uke 17

guthe_29_04_16Hans Jørgen Timm Guthe disputerer for ph.d.-graden fredag, 29. april 2016
Prøveforelesning: Fredag 29.april 2016, kl. 09:15
Oppgitt emne: ”Behandling av ekstremt premature. Resultater og etiske dilemmaer”
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 29.april 2016, kl. 11:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: ”Transcapillary fluid Balance in children: Methodoloy and New clinical studies”
1st opponent: Professor Pål Øian, Universitetet i Tromsø
2nd opponent: Overlege, dr.med. Egil Seem, Oslo Universitetssykehus

Pressemelding

Disputas uke 17

kjetil isaksenKjetil Isaksen disputerer for ph.d.-graden fredag 29.april 2016
Prøveforelesning: Fredag 29. april 2016, kl. 09:15
Oppgitt emne: ”Tarmflora og hjertesykdom – hva er status praesens?”
Sted: Aulaen, 2.etasje Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus
Disputas: Fredag 29.april 2016, kl. 10:30
Sted: Aulaen, 2.etasje Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus
Avhandlingens tittel: ”Exercise training in patients with heart failure and an implantable cardioverter defibrillator. Review of existing data, shock anxiety, feasibility and effects of an aerobic interval training intervention”
1st opponent: Professor Eva Prescott, Bispebjerg Universitetshospital, København
2nd opponent: Professor Knut Tore Lappegård, Universitetet i Tromsø

Pressemelding