Daglige arkiver: 17. mars 2016

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv, forlenget påmeldingsfrist i Bergen

FagakademietVi inviterer ansatte i stat, kommuner, fylkeskommune, NAV, helseforetak og andre offentlig eide virksomheter i alderen 60 år og over til kurset. Det er også meget aktuelt for de som går ut av jobb før 60 år p.g.a. særaldersgrense, uføretrygd, førtidspensjon etc. Det er også anledning til å ta med ektefelle/ledsager.
Forelesere: Harald Engelstad og Kurt O. Bjørnnes
Bergen, 04. OG 05. APRIL 2016 Les videre

Kunngjøring av valg for gruppe B til universitetsstyret 2016-2017

Tiden er igjen kommet for valg av medlem og varamedlemmer til universitetstyret for perioden 1.8.2016 – 31.7.2017; representanter for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling (gruppe B).
Det skal velges ett styremedlem fra gruppen av midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer.
Forslagsfrist:  Onsdag 31. mars
Valgdatoer: Valget holdes elektronisk i perioden 20. -26. april. Valglokalet er åpent fra onsdag 20. april kl. 9.00 til tirsdag 26. april kl. 12.00.
Detaljer om hvordan forslaget skal utformes og hvor det skal sendes finner du på denne siden.

COST: Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST | European Cooperation in Science and TechnologyCOST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”).

Generell informasjon om COST kan finnes her og her.

I februar 2016 ble det vedtatt å igangsette 26 nye COST-aksjoner, hvorav følgende er innenfor/relevante for medisinsk og helsefaglig forskning: Les videre

ERPA International Congresses on Education

erpa
Dear Colleague,
It is with great pleasure we inform you about the ERPA International Congresses on Education 2016 that will be held in Sarajevo / Bosnia and Herzegovina from 2 to 4 June 2016.
We hope that the conference will enable you to share your research with an international research community and to engage in discussion about the current issues in the field of education. Les videre

EUs Helseprogram – utlysninger for 2016 – gratis webinar 22. mars

euhp2National Health Service (NHS) i England arrangerer 22. mars et webinar i forbindelse med årets utlysninger. Jeg vil sterkt anbefale mulige interessenter til å delta her. De arrangerte også i fjor et tilsvarende webinar. Der deltok potensielle søkere fra hele EU, og det ble i etterkant utarbeidet en liste over interessenter innen ulike temaer/prosjekter. Det vil si at det er en lett måte å skaffe seg en oversikt over mulige fremtidige samarbeidspartnere, dersom det er ønskelig. Les videre

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Physicians’ Perception of Teratogenic Risk and Confidence in Prescribing Drugs in Pregnancy-Influence of Norwegian Drug Information Centers.
Bakkebø T, Widnes SF, Aamlid SS, Schjøtt J.
Clin Ther. 2016 Mar 10.

The serum level of C-reactive protein (CRP) is associated with cognitive performance in acute phase psychosis.
Johnsen E, Fathian F, Kroken RA, Steen VM, Jørgensen HA, Gjestad R, Løberg EM.
BMC Psychiatry. 2016 Mar 14;16(1):60.

Sample Size in Clinical Cardioprotection Trials Using Myocardial Salvage Index, Infarct Size, or Biochemical Markers as Endpoint.
Engblom H, Heiberg E, Erlinge D, Jensen SE, Nordrehaug JE, Dubois-Randé JL, Halvorsen S, Hoffmann P, Koul S, Carlsson M, Atar D, Arheden H.
J Am Heart Assoc. 2016 Mar 9;5(3).

Analysis of cellular and humoral immune responses against cytomegalovirus in patients with autoimmune Addison’s disease.
Edvardsen K, Hellesen A, Husebye ES, Bratland E.
J Transl Med. 2016 Mar 9;14(1):68.

Suggested Cut-Off Values for Vitamin D as a Risk Marker for Total and Cardiac Death in Patients with Suspected Acute Coronary Syndrome.
Naesgaard PA, León de la Fuente RA, Nilsen ST, Pönitz V, Brügger-Andersen T, Grundt H, Staines H, Nilsen DW.
Front Cardiovasc Med. 2016 Feb 26;3:4.

The Hypoglycemic Phenotype is Islet Cell-Autonomous in Short-chain Hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase (SCHAD) Deficient Mice.
Molven A, Hollister-Lock J, Hu J, Martinez R, Njølstad PR, Liew CW, Weir G, Kulkarni RN.
Diabetes. 2016 Mar 7.