Kunngjøring av valg: Instituttråd – gruppe B

Det skal velges nye representanter til instituttrådet fra gruppe B (midlertidige vitenskapelige ansatte) ved K2 denne våren. Valgperioden er 01.08.16 – 31.07.17

Nytt av året er at ansatte med bistilling hos K2, og hovedstilling på HUS også har stemmerett.

Det skal velges 1 representant og 3 vararepresentanter. Forslag til kandidater sendes skriftlig og signert til  Irene Hjelmaas innen 25.04.16

Vedr forslag til kandidater:
For at et forslag skal være lovlig framsatt, gjelder disse kravene:

  • Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter).
  • Det må være underskrevet av minst tre personer som har stemmerett ved valget.
  • Det må inneholde minst en og høyst fire kandidater (i ikkeprioritert rekkefølge)
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • Forslaget må ha kommet inn senest ved arbeidstidens slutt den dagen fristen går ut.

Relevante info:

Valgreglement

Ma

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *