Daglige arkiver: 10. mars 2016

Likestillingspolitikk, er det noe vi i K2 må tenke på da?

Jone Trovik, portrett til disputasNår jeg nå skulle skrive leder i 8.mars-uken kunne jeg ikke la anledningen gå fra meg.

Jeg er oppvokst i et skolesystem med nokså jevn fordeling av gutter –jenter og deres ferdigheter. På studiet (tidlig 80-tall) var vi også likt fordelt (i motsetning til dagens kull med 70% jenter), men foreleserne var vesentlig menn og kvinnelige professorer en sjelden rase. (Jeg kan faktisk huske at professor Mai-Elin Koller på anestesiavdelingen gjorde inntrykk som en nesten enslig svale.) Med legeliv i gynekologi har det imidlertid alltid vært mange kvinnelige kolleger parallelt med meg, og på KK har vi nå dominans av kvinner også i ledelsen.

Da jeg trådde inn i Universitetsfunksjonen var det imidlertid som å rykke «tilbake til 80-tallet»: Jeg opplever å være den nesten enslige svalen! Se deg rundt i din seksjon: Hvor mange forskningsgrupper, plattformer eller sentra for fremragende forskning har kvinnelige ledere? Og på mellomledernivå hvordan er det der? På sykehussiden ser vi tydelig hvordan mannlige sykepleiere i stor grad besitter slike stillinger, hvordan er det med bioingeniører?

Er denne ulikheten et problem? Skal vi bare sitte stille og vente på at når dagens kvinnedominerte student- og PhD-kull vokser opp så vil det jevne seg ut? Eller skal vi ha en aktiv likestillingspolitikk der dette er på agendaen? Litt vennlig dytting; aktivt oppfordre kvinner til å søke lederposisjoner (ja du ER flink nok!) og ansette dem! Eller kvotering? Nå lager vi nytt strategidokument. Bør økt kvinneandel i de vitenskapelige stillinger være et mål? Hvis vi ikke tar det med betyr det at vi ikke synes det er viktig (nok) å jobbe mot. Det er et valg.

Jone

 

Nytt om navn

julie sletten
Vi presenterer Julie Sletten, cand.med. med forskerlinje.

Julie begynte i februar 2016 som PhD-stipendiat i Klinisk fosterfysiologisk forskningsgruppe.

Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 4. etasje på Kvinneklinikken.

EUs Helseprogram – Arbeidsprogrammet for 2016 er offentliggjort

helsedirektoratet

Hei!
Arbeidsprogrammet for 2016 er nå offentliggjort. Prosjektmidler for 2016 har blitt publisert med søknadsfrist 2. juni. Se Chafeas hjemmeside.
Oppdragsforsking (Procurement) vil bli utlyst fortløpende på samme hjemmeside.
Se mer informasjon på helsedirektoratets side.
Vedlagt ligger engelsk oppsummering av arbeidsprogrammet for inneværende år.

Med vennlig hilsen
Janicke Fischer
Seniorrådgiver
Avdeling global helse
Helsedirektoratet
P.O.Box 7000 St Olavs plass, N-0130 Oslo, Norway.

Vedlikehold på IT-tjenester lørdag 12. mars

Grunnet påske er IT-avdelingens endringslørdag – vanligvis tredje lørdag i måneden – framskyndet til 12. mars!
Vedlikeholdsarbeidet som utføres bør ikke få vesentlige konsekvenser for mange brukere, men vær oppmerksom på at:
– Det vil bli korte avbrudd i nettverkstjenestene VPN og UiB-guest rundt kl 16.
– Forbindelsen til en del administrative tjenester blir brutt en periode om formiddagen. Dette omfatter bl.a. FS, MyIP, Oracle Financials og BasWare

IT-avdelingen

Call for applications – Exploratory Pre-Seed Grants – Spring 2016

novonordisk
For the Novo Nordisk Foundation I hereby forward the 2016 Spring call for applications for the initiative Exploratory Pre-seed Grants.

The exploratory pre-seed program is a stimulus fund established to accelerate commercialization of biomedical research findings and development of novel technologies within the life sciences. The goal of an exploratory pre-seed grant is to stimulate Les videre

Postdoctoral position

Dear everyone,
There’s currently a postdoc position available through the EU Scientia Fellows program studying innate immunity (NK cells, MAIT cells, ILCs) in bile duct inflammation. The position is initially funded for two years and is a shared position between my lab at Karolinska Institutet and the Norwegian PSC Centre at Oslo University and the labs of Tom Karlsen and Espen Melum. Follow this link for more information and how to apply.
Deadline for the application is April 29th. Please spread the information to anyone who might be interested.

Best regards,
Niklas Björkström, Associate Professor, MD PhD
Center for Infectious Medicine
Karolinska University Hospital
Karolinska Institutet

Disputas uke 11

naesgard_patrycjaPatrycja Anna Næsgaard disputerer for Ph.d. graden tirsdag 15. mars 2016
Prøveforelesning: Tirsdag 15. mars 2016, kl. 09:15
Oppgitt emne: “Vitamin K in cardiovascular disease – supply or suppress?”
Sted: Aula 2.etasje, Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus
Disputas: Tirsdag 15.mars 2016, kl. 10:30
Sted: Aula 2. etasje, Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus
Avhandlingens tittel: “Prognostic impact of vitamin D in coronary chest pain populations with high and low dietary intake of omega-3; comparison of a subtropical and a Nordic population”
1st opponent: Professor Eva Swahn, Universitetet i Linköping, Sverige
2nd opponent: 
Professor Rolf Jorde, Universitetet i Tromsø

Pressemelding

 

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Functional Effects of Schizophrenia-Linked Genetic Variants on Intrinsic Single-Neuron Excitability: A Modeling Study.
Mäki-Marttunen T, Halnes G, Devor A, Witoelar A, Bettella F, Djurovic S, Wang Y, Einevoll GT, Andreassen OA, Dale AM.
Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging. 2016 Jan 1;1(1):49-59.

Mental Health in Children Born Extremely Preterm Without Severe Neurodevelopmental Disabilities.
Fevang SK, Hysing M, Markestad T, Sommerfelt K.
Pediatrics. 2016 Mar 4.

Novel Mad2-targeting miR-493-3p controls mitotic fidelity and cancer cells’ sensitivity to paclitaxel.
Tambe M, Pruikkonen S, Mäki-Jouppila J, Chen P, Elgaaen BV, Straume AH, Huhtinen K, Cárpen O, ‘Lønning PE, Davidson B, Hautaniemi S, Kallio MJ.
Oncotarget. 2016 Mar 2.

VRK2 gene expression in schizophrenia, bipolar disorder and healthy controls.
Tesli M, Wirgenes KV, Hughes T, Bettella F, Athanasiu L, Hoseth ES, Nerhus M, Lagerberg TV, Steen NE, Agartz I, Melle I, Dieset I, Djurovic S, Andreassen OA.
Br J Psychiatry. 2016 Mar 3.

Comments on paper: “Quantitative determination of estrone by liquid chromatography – tandem mass spectrometry in subcutaneous adipose tissue from the breast in postmenopausal women” by Vihma et al.
Lønning PE.
J Steroid Biochem Mol Biol. 2016 Feb 26.

Non-fasting triglycerides predict incident acute myocardial infarction among those with favourable HDL-cholesterol: Cohort Norway.
Egeland GM, Igland J, Sulo G, Nygård O, Ebbing M, Tell GS.
Eur J Prev Cardiol. 2015 Jul;22(7):872-81.