Stikkordarkiv: 11/2016

NFR Søknadsprosess vår 2016

Timeplan

  • Mandag 29. februar. Frist for å levere 1-2 siders skisser til instituttleder
  • Mandag 14. mars kl 13:00. Fellesmøte 1 med en kort presentasjon av det faglige målet med prosjektet, og kort hva det vil innebære av budsjettmessige føringer (med oversikt over stillinger og driftsutgifter). Deltagere: utvidet ledergruppe og andre seniore forskere; forskningsrådgiver; administrasjon
  • Mandag 18. april: Opprette online søknad i NFR sine systemer. Og gi tilgang til «sin» økonom.
  • Onsdag 20. april kl 13:00: Fellesmøte. Prosjektlederne presenterer søknadene for hverandre, og instituttledelsen (5 til 10 min per presentasjon).
  • Torsdag 21. april –  Fredag   april     Kontaktmøter mellom administrasjon og forskerne, budsjettplanlegging. Siv lager kalender for møtetider disse to dagene.
  • Ultimo april: Intern peer-review.
  • Mandag 23.mai: Endelig frist for godkjenning av Instituttleder.
  • Onsdag 25. mai: Kl 13.00 Endelig søknadsfrist til NFR.

Administrative og tekniske tjenester

I disse dager kan vi lese om danskPer Bakkee og finske universitet som må redusere sine budsjett med 5-10% og si opp ansatte i hundrevis. I Norge er situasjonen heldigvis en annen. UiB har fått redusert sitt budsjett med 70-100 millioner kroner som ledd i regjeringens effektiviseringskutt. Dette utgjør promille av det totale budsjettet. Men likevel er det grunn til å se på hvordan vi driver virksomheten vår. UiB har oppnevnt en «Styringsgruppe for utvikling av effektive og fremtidsrettede administrative og tekniske tjenester»

Det høres fryktelig kjedelig og byråkratisk og man kan fort tenke at dette angår ikke meg. Men det gjør det i høyeste grad. Eksempelvis ansettelsesprosedyrer, innkjøpsordninger, reiseregninger og utarbeidelse av eksamensoppgaver er noe vi alle styrer med i hverdagen. En sak er å gjøre disse ordningene billigere, men vel så viktig er det at kvaliteten på dem bedres. Derfor er arbeidet til denne styringsgruppen viktig, og vi kommer til å høre mer fra den etter hvert.

I mellomtiden går det mot påske. Nå gjelder det å lade batteriene enten det blir her eller der.
God Påske!

Per

Invitation to NORBIS Summer School

norbis2Dear all,

We are happy to announce that the first NORBIS Summer School, “An introduction to molecular biology, bioinformatics and biostatistics” will take place in Bergen, 13th – 17th June, 2016.

Please distribute the attached invitation to anyone who may be interested. We aim for a wide variety of backgrounds at the summer school, and we encourage students in fields such as cell- and molecular biology, marine studies, genetics and medicine to register, along with our own NORBIS students. Les videre

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv, forlenget påmeldingsfrist i Bergen

FagakademietVi inviterer ansatte i stat, kommuner, fylkeskommune, NAV, helseforetak og andre offentlig eide virksomheter i alderen 60 år og over til kurset. Det er også meget aktuelt for de som går ut av jobb før 60 år p.g.a. særaldersgrense, uføretrygd, førtidspensjon etc. Det er også anledning til å ta med ektefelle/ledsager.
Forelesere: Harald Engelstad og Kurt O. Bjørnnes
Bergen, 04. OG 05. APRIL 2016 Les videre

COST: Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST | European Cooperation in Science and TechnologyCOST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”).

Generell informasjon om COST kan finnes her og her.

I februar 2016 ble det vedtatt å igangsette 26 nye COST-aksjoner, hvorav følgende er innenfor/relevante for medisinsk og helsefaglig forskning: Les videre

ERPA International Congresses on Education

erpa
Dear Colleague,
It is with great pleasure we inform you about the ERPA International Congresses on Education 2016 that will be held in Sarajevo / Bosnia and Herzegovina from 2 to 4 June 2016.
We hope that the conference will enable you to share your research with an international research community and to engage in discussion about the current issues in the field of education. Les videre

EUs Helseprogram – utlysninger for 2016 – gratis webinar 22. mars

euhp2National Health Service (NHS) i England arrangerer 22. mars et webinar i forbindelse med årets utlysninger. Jeg vil sterkt anbefale mulige interessenter til å delta her. De arrangerte også i fjor et tilsvarende webinar. Der deltok potensielle søkere fra hele EU, og det ble i etterkant utarbeidet en liste over interessenter innen ulike temaer/prosjekter. Det vil si at det er en lett måte å skaffe seg en oversikt over mulige fremtidige samarbeidspartnere, dersom det er ønskelig. Les videre

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Physicians’ Perception of Teratogenic Risk and Confidence in Prescribing Drugs in Pregnancy-Influence of Norwegian Drug Information Centers.
Bakkebø T, Widnes SF, Aamlid SS, Schjøtt J.
Clin Ther. 2016 Mar 10.

The serum level of C-reactive protein (CRP) is associated with cognitive performance in acute phase psychosis.
Johnsen E, Fathian F, Kroken RA, Steen VM, Jørgensen HA, Gjestad R, Løberg EM.
BMC Psychiatry. 2016 Mar 14;16(1):60.

Sample Size in Clinical Cardioprotection Trials Using Myocardial Salvage Index, Infarct Size, or Biochemical Markers as Endpoint.
Engblom H, Heiberg E, Erlinge D, Jensen SE, Nordrehaug JE, Dubois-Randé JL, Halvorsen S, Hoffmann P, Koul S, Carlsson M, Atar D, Arheden H.
J Am Heart Assoc. 2016 Mar 9;5(3).

Analysis of cellular and humoral immune responses against cytomegalovirus in patients with autoimmune Addison’s disease.
Edvardsen K, Hellesen A, Husebye ES, Bratland E.
J Transl Med. 2016 Mar 9;14(1):68.

Suggested Cut-Off Values for Vitamin D as a Risk Marker for Total and Cardiac Death in Patients with Suspected Acute Coronary Syndrome.
Naesgaard PA, León de la Fuente RA, Nilsen ST, Pönitz V, Brügger-Andersen T, Grundt H, Staines H, Nilsen DW.
Front Cardiovasc Med. 2016 Feb 26;3:4.

The Hypoglycemic Phenotype is Islet Cell-Autonomous in Short-chain Hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase (SCHAD) Deficient Mice.
Molven A, Hollister-Lock J, Hu J, Martinez R, Njølstad PR, Liew CW, Weir G, Kulkarni RN.
Diabetes. 2016 Mar 7.