Daglige arkiver: 18. mars 2016

Administrative og tekniske tjenester

I disse dager kan vi lese om danskPer Bakkee og finske universitet som må redusere sine budsjett med 5-10% og si opp ansatte i hundrevis. I Norge er situasjonen heldigvis en annen. UiB har fått redusert sitt budsjett med 70-100 millioner kroner som ledd i regjeringens effektiviseringskutt. Dette utgjør promille av det totale budsjettet. Men likevel er det grunn til å se på hvordan vi driver virksomheten vår. UiB har oppnevnt en «Styringsgruppe for utvikling av effektive og fremtidsrettede administrative og tekniske tjenester»

Det høres fryktelig kjedelig og byråkratisk og man kan fort tenke at dette angår ikke meg. Men det gjør det i høyeste grad. Eksempelvis ansettelsesprosedyrer, innkjøpsordninger, reiseregninger og utarbeidelse av eksamensoppgaver er noe vi alle styrer med i hverdagen. En sak er å gjøre disse ordningene billigere, men vel så viktig er det at kvaliteten på dem bedres. Derfor er arbeidet til denne styringsgruppen viktig, og vi kommer til å høre mer fra den etter hvert.

I mellomtiden går det mot påske. Nå gjelder det å lade batteriene enten det blir her eller der.
God Påske!

Per

Nytt om navn

rita_vikVi introduserer Rita Vik, PhD i ernæring. Rita begynte i mars 2016 som overingeniør i forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU).
Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 8. etasje i laboratoriebygget.

 

Invitation to NORBIS Summer School

norbis2Dear all,

We are happy to announce that the first NORBIS Summer School, “An introduction to molecular biology, bioinformatics and biostatistics” will take place in Bergen, 13th – 17th June, 2016.

Please distribute the attached invitation to anyone who may be interested. We aim for a wide variety of backgrounds at the summer school, and we encourage students in fields such as cell- and molecular biology, marine studies, genetics and medicine to register, along with our own NORBIS students. Les videre

Kunngjøring av valg: Instituttråd – gruppe B

Det skal velges nye representanter til instituttrådet fra gruppe B (midlertidige vitenskapelige ansatte) ved K2 denne våren. Valgperioden er 01.08.16 – 31.07.17

Nytt av året er at ansatte med bistilling hos K2, og hovedstilling på HUS også har stemmerett.

Det skal velges 1 representant og 3 vararepresentanter. Forslag til kandidater sendes skriftlig og signert til  Irene Hjelmaas innen 25.04.16
Les videre