Daglige arkiver: 4. mars 2016

Forskningssøknader

Per BakkeJebsenskissene er vurdert av en ekstern komité og fire prosjekter er invitert til å sende inn fulle søknader. Det er prosjektene til Eva Gerdts, Per Eystein Lønning, Eystein Husebye og Bjørn Tore Gjertsen. Selv om dette bare er første hinder er det grunn til å glede seg over at alle disse prosjektene kommer fra forskningsgrupper på K2.

Eystein har i denne spalten annonsert vårens vakreste eventyr. De som har levert inn skisser til NFR-søknad vil få støtte fra instituttet blant annet i form av tilbakemelding på skissene sine i et åpent møte. Jeg vil oppfordre også de som vurderer å søke andre NFR-programmer, EU eller andre utlysninger om å delta på dette møtet selv om man selv ikke har levert inn noen skisse. Dette gjelder både stipendiater, post docs og faste vitenskapelig ansatte. På dette møtet kommer erfarne søknadsskrivere. Det er temmelig sannsynlig at det her kan være noe å lære med tanke senere søknader for noen hver.

Per

Utlysning av midler – samarbeidsavtale UiB/BKK

BKKUiB
Utlysningsteksten og søknadsskjema finnes som vedlegg til dette innlegget

For forskningsprosjektene heter det i utlysningen at «Midlene skal bidra til ny kunnskap om teknologiske, naturvitenskapelige og samfunnsmessige problemstillinger relatert til utvikling og utnyttelse av fornybar energi, energiomstilling og fremtidsrettet infrastruktur». Les videre