COST: Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST | European Cooperation in Science and TechnologyCOST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”).

Generell informasjon om COST kan finnes her og her.

I februar 2016 ble det vedtatt å igangsette 26 nye COST-aksjoner, hvorav følgende er innenfor/relevante for medisinsk og helsefaglig forskning:

  • CA15203 – Mitochondrial mapping: Evolution – Age – Gender – Lifestyle – Environment (CA15203 – MITOEAGLE)
  • CA15204 – European Platform for Outcomes Research into Perioperative Interventions during Surgery for Cancer (CA15204 – EuRO-PeriSCope)
  • CA15205 – Gene Regulation Ensemble Effort for the Knowledge Commons (CA15205 – GREEKC)
  • CA15208 – Rationing – Missed Nursing care: An international and multidimensional problem (CA15208 – RANCARE)
  • CA15210 – European Network for Collaboration on Kidney Exchange Programmes (CA15210 – ENCKEP)
  • CA15214 – An integrative action for multidisciplinary studies on cellular structural networks (CA15214 – EuroCellNet)
  • CA15216 – European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies (CA15216 – ENBA)
  • CA15222 – European Network for cost containment and improved quality of health care (CA15222 – COSTCares)

Sammendrag av aksjonene kan finnes under lenkene i parentes. Der finner man også lenke til en nærmere beskrivelse av hver enkelt aksjon (Memorandum of Understanding).

vedlagte fil gis sammendragene sammen med litt tilleggsinformasjon, samt en fullstendig liste over de nye COST-aksjonene.

Norges forsknings­råd koordinerer prosessen med henblikk på norsk deltakelse i COST-aksjoner. Hans Hellebostad er kontaktperson for aksjonene innenfor medisin/helse og kjemi. Ved interesse for å delta bes man om å ta kontakt med undertegnede innen 18. april 2016*). Man kan da også få mer detaljert informasjon om deltakelse i COST. Søknadsskjema som brukes for å kunne bli med som deltaker, følger vedlagt.

Vennlig hilsen
Hans Hellebostad
Senior Adviser
The Research Council of Norway
Division for Science/Department for Medicine, Science and Technology
Phone + 47 22 03 71 72
E-mail: hh@rcn.no

*) Dette er ikke nødvendigvis siste mulighet for å kunne bli med i aksjonene, men er satt som en første frist av hensyn til Forskningsrådets oppfølging overfor COST.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *