Månedlige arkiver: april 2015

Utkast til ny strategi for UiB

Per BakkeUtkastet til ny strategi for UiB i perioden 2016-2022 er nå sendt ut på høring og skal behandles av universitetsstyret sommeren 2015. Instituttene er bedt om å spille inn kommentarer til fakultetet som skal sende en felles kommentar fra MOF. Utkastet til ny strategi finnes her. Du bør sette av litt tid til å se gjennom dokumentet. Noen vil si at dette berører likevel ikke min hverdag og min kommentar vil uansett ikke vektlegges. Det er feil. Instituttene og den enkelte forsker må i økende grad sørge for finansiering av aktiviteten sin, og vi må i økende grad forholde oss til samfunnet rundt oss. Derfor vil UiB strategien i større grad enn før ha noe å si for vår hverdag. Dine innspill vil bli vektlagt i K2 sine kommentarer til MOF. MOF er et av fem fakultet på UiB.

Jeg vil derfor sterkt oppfordre folk til å lese gjennom utkastet og sende eventuelle kommentarer til undertegnede allerede innen mandag 4. mai da fristene i denne prosessen er svært korte.

Klientdrift på MAC

IT-avdelingen har en stund tilbydd klientdrift på MAC. De vil i nærmeste fremtid tilby konvertering til klientdrift med IT-avdelingens oppsett til de som har MAC ved MOF. Les mer om oppsettet på denne siden: https://it.uib.no/Mac De maskiner som ikke er en del av IT-avdelingen sitt klientoppsett vil bli fjernet fra UiB sitt nettverk, men vil kunne nå alle ressurser via vpn: https://it.uib.no/Vpn. Det vil ikke gis brukerstøtte til disse maskinene. Hvis det er interesse for det, tilbyr IT-avdelingen kurs eller informasjonsmøte før de starter konverteringen.

Hvis du ønsker å være med på slikt kurs/møte, gi en tilbakemelding til aud.utheim@uib.no.

apple

 

Invitation to Bioinformatics Conference

kgj

 
INVITASJON

Dette er en påminnelse om endagskonferansen “Applied Bioinformatics in Diabetes and Obesity” som arrangeres av KG Jebsen Senter for Diabetesforskning.Vi har fremdeles noen ledige plasser tilgjengelig. Hvis du ønsker å delta så vennligst registrer deg så snart som mulig (detaljer under).

Det er også mulig å høre på enkeltforedrag uten å melde deg opp til hele konferansepakken.

Tid: Torsdag 5. mai kl. 08.00-16.00
Sted: Bikuben (nytt Helse Bergen konferansefasilitet like ved Haukeland Hotell).

Informasjon og detaljert program finner du her.

Den subsidierte konferanseavgiften er på 500 kroner og inkluderer kaffepauser med forfriskninger samt en lett lunsj. Forhåndsregistrering er obligatorisk for konferansepakken.

Send en e-post til: elin.horntvedt@uib.no.

Vennligst inkluder navn, stilling og affiliering.

Velkommen!

 

Bedre organisering av UiBs virksomhet?

Roland JonssonOrganisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB har som mål å utvikle de administrative tjenestene slik at de støtter best mulig opp om universitetets oppgaver innen forsking, forskerutdanning, utdanning og formidling. Prosjektet springer ut av rektoratets valgplattform: “UiB skal ha en kultur der alle yrkesgrupper og ansatte opplever å ha det samme samfunnsoppdraget og identifiserer seg med universitetets kjernevirksomhet”.  Se for mer informasjon.  Det har vært flere åpne informasjonsmøter for de ansatte hvor status for prosjektet har blitt lagt frem. Her er noen forslag som vil bli gjennomført: Bedre vilkår for tverrfaglig samarbeid, incentiv som stimulerer til økt ekstern finansiert virksomhet og  etablering av et tverrfaglig BOA-team blir fulgt opp.  Rekruttering av internasjonalt sterke kandidatar skal oppnås gjennom nye rekrutteringsprogram. Digitale tjenester skal sikre tilgang og enklere tjenester rettet mot studenter. Felles krav til servicenivå og god tilgjengelighet til de sentraladministrative tjenestene skal utvikles, og ansattsidene skal forbedres.

De siste 4 rapportene gjøres nå kjent i organisasjonen før styringsgruppen skal ta stilling til gruppenes anbefalinger. En av de mest diskuterte rapportene har gjeldt forskerutdanningen ved UiB.  I den anledning kom det nå i uken som var et debattinnlegg om saken

 

Roland

 

 

Kommunikasjonsfrokost: Forskere i sosiale medium

Er sosiale medium mer enn selfies og kattevideoer?  Kan forsknings formidles på 140 tegn?

Kommunikasjonsavdelingen inviterer alle ansatte til frokostmøte 13. mai, med sosiale medium på menyen.  Hør om andre forskere sine egne erfaringer og få gode tips og råd underveis.  Gratis adgang!

Tid: Onsdag 13. mai, kl 08:00 – 10:00

Sted: Egget, Studentsenteret

Påmeldingsfrist: Fredag 8. mai

Klikk her for mer informasjon og påmeldingsskjema

Konferanse – «Applied Bioinformatics in Diabetes and Obesity»

Konferansen arrangers av KG Jebsen Senter for Diabetesforskning.  Tid og sted: 05.05.2015 klokken 08:00 – 16:00, Bikuben (nytt Helse Bergen konferansefasilitet ved Haukeland Hotell).  Deltakeravgift er på 500 kroner og inkluderer kaffepauser og lett lunsj.  Det er begrenset med plass på konferansen, så påmelding er obligatorisk.  Påmelding gjøres ved å sende e-post til Elin Horntvedt innen 28.04.2015.  Oppgi navn, tittel og affiliering i e-posten.  For mer informasjonkgj_logo

Skifte av instituttleder

Per BakkeDen 14/4 ble undertegnede ansatt for fire år som instituttleder på K2 etter vedtak i fakultetsstyret og samtale med dekanen. Det er ingen grunn til å legge skjul på at det siste året har vært spesielt, men jeg har uansett fått en fantastisk støtte fra veldig mange på K2 og er svært takknemlig for det! Ikke minst er det grunn til å takke avtroppende instituttleder Eystein for den jobben han har gjort. At han i samme periode også søkte og fikk et EU prosjekt som koordinator, gjør ikke innsatsen hans mindre imponerende. K2 står overfor flere utfordringer. Stikkord er organiseringen av instituttet, ny strategiplan samt K2 økonomien. Innføringen av ny studieplan i medisin blir en annen viktig sak samt arbeidet med å fortsette å øke eksternfinanseringen av forskningen. Når jeg vet hvor mye bra folk det er på K2, er jeg er imidlertid ikke i tvil om at vi sammen skal greie det.

Per