Månedlige arkiver: mai 2015

Overhead – dekningsbidrag – indirekte kostnader (2)

Roland JonssonDette er en fortsettelse på lederen til K2 nytt fra forrige uke der vi fokuserte på den nye TDI (totale direkte og indirekte kostnader) modellen som UiB har implementert og som instituttene nå budsjetterer prosjekter ut fra. Modellen består som sagt av både indirekte kostnader (dekningsbidrag, overhead) og direkte kostnader som forskningsinfrastruktur.

Det er flott at vi nå fått skriftlige kommentarer fra engasjerte forskere på instituttet.  To av disse publiseres nå som leserinnlegg i K2 nytt (etter forskernes godkjenning og ønske). 

Ønsker å opplyse om at TDI modellen er noe som er utarbeidet av Universitet og høyskolerådet (UHR) i samarbeid med NFR, NTNU, universitetene i Norge og instituttsektoren. Universitetet og fakultetene har implementert denne modellen for all prosjektvirksomhet fra 1.1.2015. Så denne kommer vi til å leve med fremover.

Det kommer blir også interessant å ta del i den kommende rapporten fra Revisjonsprosjektet ”Forskningsbevilgninger og gavemidler”  Nr. 2014/02. 

Denne rapporten som vi håper snart kommer å få se, og da vil forhåpentligvis denne representere en overordnet policy og gi oss retningslinjer med basis i regelverket. 

Roland

 

Midtveisevalueringer uke 23

Linn Anja Vikøren
Onsdag 3. juni, kl. 800-09:00
Sted: Konferanserommet BB-bygget
For mer informasjon

Anna Berg
Torsdag 4. juni, kl. 09:00-10:00
Sted Møterom 7.1/7.2 7. etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Karen Mauland
Torsdag 4. juni, kl. 10:00-11:00
Sted: Møterom 7.1/7.2,  7. etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Mari Kyllesø Halle
Torsdag 4. juni, kl. 11:00-12:00
Sted: Møterom 7.1/7.2, 7. etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Sahba Shafiee
Torsdag 4. juni, kl. 13:45-14:45
Sted: Møterom 7.1/7.2, 7. etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

 

 

Overhead – dekningsbidrag – indirekte kostnader

Roland JonssonDet sies at kjært barn har mange navn – og det har også disse begrepene som forskerne knapt liker, men som man likevel må forholde seg til.  Hvorfor tar jeg da dette opp i en leder til K2 nytt?  Jo, fordi dette er en meget vesentlig del for instituttets økonomi som vi er så til de grader avhengig av.

Men hva betyr disse begrepene? Universitetet i Bergen har implementert TDI-modellen (totale direkte og indirekte kostnader) som man nå budsjetterer prosjekter utifra. Denne modellen består både av indirekte kostnader (dekningsbidrag, overhead) og direkte kostnader som forskningsinfrastruktur.

Per i dag er de indirekte kostnadene for et vitenskapelig årsverk 413.000 NOK og for teknisk/administrativt 114.000 NOK. De indirekte kostnadene er utgifter til infrastruktur som kontor og fellesarealer, service som bibliotek, IT, administrativt og økonomisk management, HMS, kurs, juridisk bistand, dokumentasjon mm.

De direkte kostnadene er en annen komponent av total kost modellen (TDI). Denne er sammensatt av investeringer og avskrivning av instrumenter, servicekontrakter, generelle laboratoriekostnader, inkludert husleie og teknisk hjelp – kalt leiestedskostnader. Klinisk institutt 2 har kalkulert at leiestedskostnadene for 2015 er 95.000 NOK per årsverk.  Leiestedskostnadene skal da dekke teknikerhjelp for å klargjøre laboratoriene, drift i laboratoriet som hansker, gass, pipettespisser etc – de vanligste infrastrukturkostnadene.

Klinisk institutt 2 er det instituttet som for tiden har størst portefølje på eksternfinansierte prosjekter på MOF.  NFR og EU/H2020 prosjektene er eksemplariske på den måten at de bidrar med overhead-midler som dekker de kostnader instituttet pådrar seg for å kunne drifte prosjektet.

Men hva skjer når indirekte kostnader ikke er en del av bevilgningen til prosjektene?  Hvem må da betale?  Jo, da blir det institutt i samarbeid med fakultetet som må gå inn.  På denne måten svekkes instituttets økonomi kontinuerlig hver gang et prosjekt med nulldekningsbidrag aksepteres.

Hva kan gjøres med dette?  Må vi begynne å nekte å ta imot prosjekter som ikke inkluderer dekningsbidrag? Hvor lang tid kommer det å ta for at vi får en ny ”kultur” – holdningsendring hos bidragsyterne? Hvordan oppnår vi det? Disse spørsmålene angår oss alle sammen!

Roland

 

FORNY2020 / BIOTEK2021 – Søknadsfrist

Det er nå mulig å søke om FORNY verifiseringsmidler og BIOTEK
optimaliseringsmidler. Se vedlagte informasjonsdokumenter.
Forskere med aktuelle prosjekter må ta kontakt med BTO så snart som mulig
og innen 29.mai for innledende prosjektdiskusjoner.

 BIOTEK2021                                                                                                             FORNY2020                                          

Disputas uke 22

Bente FriskBente Frisk disputerer for Ph.d. graden Tirsdag 26. mai 2015
Prøveforelesning:  Tirsdag 26. mai 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “The current status of rehabilitation of chronic obstructive  pulmonary disease”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Tirsdag 26. mai 2015, kl.11.15
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingstittel: “Exercise capacity and breathing pattern in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Predictors and longitudinal changes”
1. Opponent: Professor Rik Gosselink, Studentenbeleid-Rectoraat, Leuven, Belgium
2. Opponent :Professor Pierantonio Laveneziana, Sorbonne Universités, Paris, France
 
Pressemelding

Pliktarbeidstid for UiB-stipendiater

Per BakkeSom kjent har UiB-stipendiater et fjerde år hvor de kan bli pålagt pliktarbeid. Denne pliktarbeidstiden disponeres av instituttet og ikke av den enkelte veileder. Dette kommuniseres ut til alle stipendiater og veiledere ved starten av stipendiatperioden. Instituttet bruker pliktarbeidstiden til oppgaver som blant annet K2Nytt-redaktør, websideteknikere, i arbeidsgrupper og undervisning. Det har vært en del spørsmål om hva hvis ikke instituttet har behov for arbeidskraften til stipendiaten? Da er det helt greit at denne brukes til det veileder og stipendiat måtte bli enig om. En oversikt laget av Kristian Jensen viser at mange UiB-stipendiatene bruker i hvert fall deler av pliktarbeidstiden sin til undervisning innen sitt fagområde. Dette gjelder særlig medisinske UiB stipendiater. Dette er selvsagt helt greit.

Per