Daglige arkiver: 30. april 2015

Utkast til ny strategi for UiB

Per BakkeUtkastet til ny strategi for UiB i perioden 2016-2022 er nå sendt ut på høring og skal behandles av universitetsstyret sommeren 2015. Instituttene er bedt om å spille inn kommentarer til fakultetet som skal sende en felles kommentar fra MOF. Utkastet til ny strategi finnes her. Du bør sette av litt tid til å se gjennom dokumentet. Noen vil si at dette berører likevel ikke min hverdag og min kommentar vil uansett ikke vektlegges. Det er feil. Instituttene og den enkelte forsker må i økende grad sørge for finansiering av aktiviteten sin, og vi må i økende grad forholde oss til samfunnet rundt oss. Derfor vil UiB strategien i større grad enn før ha noe å si for vår hverdag. Dine innspill vil bli vektlagt i K2 sine kommentarer til MOF. MOF er et av fem fakultet på UiB.

Jeg vil derfor sterkt oppfordre folk til å lese gjennom utkastet og sende eventuelle kommentarer til undertegnede allerede innen mandag 4. mai da fristene i denne prosessen er svært korte.

Klientdrift på MAC

IT-avdelingen har en stund tilbydd klientdrift på MAC. De vil i nærmeste fremtid tilby konvertering til klientdrift med IT-avdelingens oppsett til de som har MAC ved MOF. Les mer om oppsettet på denne siden: https://it.uib.no/Mac De maskiner som ikke er en del av IT-avdelingen sitt klientoppsett vil bli fjernet fra UiB sitt nettverk, men vil kunne nå alle ressurser via vpn: https://it.uib.no/Vpn. Det vil ikke gis brukerstøtte til disse maskinene. Hvis det er interesse for det, tilbyr IT-avdelingen kurs eller informasjonsmøte før de starter konverteringen.

Hvis du ønsker å være med på slikt kurs/møte, gi en tilbakemelding til aud.utheim@uib.no.

apple

 

Invitation to Bioinformatics Conference

kgj

 
INVITASJON

Dette er en påminnelse om endagskonferansen “Applied Bioinformatics in Diabetes and Obesity” som arrangeres av KG Jebsen Senter for Diabetesforskning.Vi har fremdeles noen ledige plasser tilgjengelig. Hvis du ønsker å delta så vennligst registrer deg så snart som mulig (detaljer under).

Det er også mulig å høre på enkeltforedrag uten å melde deg opp til hele konferansepakken.

Tid: Torsdag 5. mai kl. 08.00-16.00
Sted: Bikuben (nytt Helse Bergen konferansefasilitet like ved Haukeland Hotell).

Informasjon og detaljert program finner du her.

Den subsidierte konferanseavgiften er på 500 kroner og inkluderer kaffepauser med forfriskninger samt en lett lunsj. Forhåndsregistrering er obligatorisk for konferansepakken.

Send en e-post til: elin.horntvedt@uib.no.

Vennligst inkluder navn, stilling og affiliering.

Velkommen!