Daglige arkiver: 10. april 2015

Hvem fortjener K2 undervisningspris 2015?

Eva GerdtsDet arbeides for fullt med mikro-innholdet i ny studieplan for medisin. Stor takk til alle som har sagt seg villige til å delta i semesterstyrer, planlegging av OSCE eksamen, valgfrie kurs og andre studieprogramkomiteer! God interaksjon mellom semesterstyrene og de mange emneansvarlige med kompetanse på undervisning i dagens studieplan og studentenes evaluering av denne er helt nødvendig for at resultatet skal bli bra: Vi må evne å revidere det som ikke fungerer, og samtidig beholde de beste elementene fra dagens undervisning. Det er også viktig å se studieplanen både på tvers og på langs, og også semesterstyrer for 9.-12. semester starter nå sitt arbeid.

For å møte morgendagens krav om mer studentaktiviserende undervisningsformer, er det nødvendig at vi alle lærer oss nye metoder. MOF tilbyr nå inntil 20 plasser på kurset Team Based Learning på NLA Høgskolen i Sandviken 16. juni 2015. Mer informasjon og påmelding finnes her

Denne undervisningsformen vil ikke minst egne seg for integrert og case-basert undervisning.K2 vil gjerne stimulere til fremragende undervisningsarbeid. K2 undervisningspris for 2015 er på NOK 50.000. Statutter for tildeling av prisen ser du her . Fjorårets vinner var førsteamanuensis Atle Brun. Forslag til årets prisvinner sendes til Eva.gerdts@uib.no innen 20.05.15.

 

Eva

 

 

 

 

Korrigering av oppdaget feil i fleksitidsskjemaet

Det er oppdaget en feil i excel arket når det gjelder avspasering i april, som medfører at tiden legges til istedenfor å trekkes fra.

 Dette korrigeres enkelt ved å gjøre følgende:
 Gå til linje 168 i skjemaet, marker cellen i 168 E. I formellinjen vil du se at det står: =SUMMER(E137:E167)-H168.
Minustegnet skal være +, så erstatt teksten med følgende: =SUMMER(E137:E167)+H168