Bedre organisering av UiBs virksomhet?

Roland JonssonOrganisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB har som mål å utvikle de administrative tjenestene slik at de støtter best mulig opp om universitetets oppgaver innen forsking, forskerutdanning, utdanning og formidling. Prosjektet springer ut av rektoratets valgplattform: “UiB skal ha en kultur der alle yrkesgrupper og ansatte opplever å ha det samme samfunnsoppdraget og identifiserer seg med universitetets kjernevirksomhet”.  Se for mer informasjon.  Det har vært flere åpne informasjonsmøter for de ansatte hvor status for prosjektet har blitt lagt frem. Her er noen forslag som vil bli gjennomført: Bedre vilkår for tverrfaglig samarbeid, incentiv som stimulerer til økt ekstern finansiert virksomhet og  etablering av et tverrfaglig BOA-team blir fulgt opp.  Rekruttering av internasjonalt sterke kandidatar skal oppnås gjennom nye rekrutteringsprogram. Digitale tjenester skal sikre tilgang og enklere tjenester rettet mot studenter. Felles krav til servicenivå og god tilgjengelighet til de sentraladministrative tjenestene skal utvikles, og ansattsidene skal forbedres.

De siste 4 rapportene gjøres nå kjent i organisasjonen før styringsgruppen skal ta stilling til gruppenes anbefalinger. En av de mest diskuterte rapportene har gjeldt forskerutdanningen ved UiB.  I den anledning kom det nå i uken som var et debattinnlegg om saken

 

Roland

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *