Daglige arkiver: 8. april 2015

Utlysning INTPART – Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Norges Forskningsråd har lyst ut midler for å øke utveksling og utenlandserfaring for forskere og studenter på alle stadier i karrieren. Det nyopprettede programmet har fått navnet INTPART og skal stimulere til langsiktig faglig samarbeid for forskere og studenter med sterke fagmiljøer i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.  For mer informasjon
forkSIU

Disputas uke 16

mette-lokeland_trykkMette Løkeland disputerer for Ph.d. graden fredag 17. april 2015
Prøveforelesning:  Fredag 17. april 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “The Impact of Medical Methods on Abortion Service Provision”
Sted: Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72 
Disputas: Fredag 17. April 2015, kl.11.15
Sted: Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72 
Avhandlingstittel: “Implementation of Medical Abortion in Norway 1998-2013”
1. Opponent: Professor emeritus Allan Templeton, University of Aberdeen
2. Opponent :Professor Kristina Gemzell Danielsson, Karolinska Institutet, Stockholm

Pressemelding