Månedlige arkiver: mars 2015

Takk for meg og god påske

Som mange av dere allerede vet fratrer jeg som leder av instituttet 1. april. Per Bakke tiltrer da en ny åremålsperiode. Gratulerer. Samtidig vil jeg takke alle medarbeidere for samarbeidet og en lærerik periode. Ting har fungert relativt bra mye takket godt samspill. Jeg skylder hele lederteamet stor takk, men jeg må trekke fram Synnøve spesielt, som har på sin profesjonelle og kloke måte guidet meg gjennom tidvis ulendt terreng.

K2 er en fantastisk arbeidsplass og har et enormt potensiale for god forskning og undervisning. Da er det bare å jobbe på og gjøre det som er bra ennå bedre

God påske!

Hilsen
Eystein

Påminning om registrering av sidegjøremål

Dette er en påminning om at alle ansatte i hovedstilling ved UiB (minst 50% stilling) plikter å oppgi sidegjøremål.

Fristen var 15. februar, og registreringen gjøres i PAGA. Klikk her for informasjonsbrev fra universitetsledelsen om saken. Klikk her for generell informasjon om registreringen. Klikk her for brukerveiledning.
Det forventes revisjon av dette området i løpet av våren..

 

Familien Blix Fond til fremme av medisinsk forskning

Familien Blix’ fond til fremme av medisinsk forskning ble opprettet 1. desember 1983. Formålet med fondet er å støtte medisinsk forskning, særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene. Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til forskningsprosjekter som kombinerer basal- og klinisk forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. Søknad om støtte sendes til fondets styre v/advokat Erik Keiserud, Advokatfirmaet Hjort DA, postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo.
Søknaden må være sendt senest 25. juni 2015. Den må skrives på fastsatt skjema som vil bli tilsendt ved henvendelse til e-postadresse: goe@hjort.no.

Intensivkurs i norsk – trinn 1

For tredje gang er det nå tilbud om intensivt norskkurs på sommeren for internasjonale forskere (ansatte + ektefelle/partner av internasjonale forskere)  og studenter. De tidligere år har det bare vært 5 plasser for gruppen forskere/partnere, men i år har vi fått hele 15 plasser.
Dette kurset er spesielt for de som kommer ny til UiB nå i vår/sommer. Det kan være en grei start på tilsettingsforholdet ved UiB og et godt tilbud når det ellers er relativt stille på universitetet. Så har dere folk på vei inn, men som ikke er på plass til 15.mai (søknadsfrist) – så sørg for å få inn en søknad de dersom de vil ta kurs i sommer og ikke vente til høsten.
Mer info og påmelding:
http://www.uib.no/en/lle/30674/norwegian-language-courses#intensive-norwegian-language-course-16-july-8-august-2015

Mediatrening for forskere

Drømmer du om å være førstesak i Dagsrevyen? Vil du at kunnskapsministeren skal lese om din forskning i avisen? Uansett vil du ha nytte av medietrening. Dette kurset passer for deg som vil formidle mer, og bedre, gjennom media.

Torsdag 23. april, Museplass 1

Vi ber forskningsledere om å tenke gjennom om dere vil oppfordre noen spesielt til å melde seg på dette kurset.

Mer informasjon og påmeldingsskjema ligger på ansattsidene: http://www.uib.no/foransatte/87108/medietrening-forskere

Påmelding innen onsdag 8. april

.

Hva med en “mini-Nobel”?

Science, Stockholm, and snow

Hvem har ikke drømt om å være i Stockholm når Nobel prisen deles ut?  Om du er nylig PhD student, kan kanskje Science and SciLifeLab gi deg sjansen til å gå blant de nye Nobelpris mottakerne, andre uken i desember, kanskje til og med motta en pris. 4 vinnere av 2015 Science and SciLifeLab Prize for Young Scientist vil få sine esseys publisert i Science, dele totalt $60 000 i prispenger og delta på utdelingsseremoni i Stockholm.
Frist 1. august 2015

http://www.sciencemag.org/site/feature/data/prizes/scilifelab/howto.xhtml

 

Personopplysninger og forskningsansvar

Roland JonssonI klinisk forskning er registrering av personopplysninger i forbindelse med forskningsansvar en særdeles viktig sak vi må forholde oss til. Dette gjelder all vitenskapelig personale inkl. phd kandidater og de i post doc stillinger.   

Universitetet i Bergen har vedtatt overordnede rammer for helseforskning og behandling av personopplysninger i forskning ved UiB (universitetsstyret, sak 52/12, 27.9.2012). Mål- og strategidokumentet presiserer bl.a. ansvarsforhold, hva som er gjeldende retningslinjer for sikring av konfidensialitet og datasikkerhet, krav til avtaler med samarbeidspartnere, samt interne krav til medarbeidernes kompetanse og til kvalitetssystem og internkontroll. Det gjeldende reglementer finner du her: http://link.uib.no/euw0  

Som en oppfølging av dette arbeidet, er det utarbeidet et elektronisk skjema som skal besvares av den enkelte prosjektleder i prosjekt der UiB er forskningsansvarlig. Skjema kan lastes ned og besvares her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1073772  

Vil betone at dette kun gjelder prosjekter der UiB er forskningsansvarlig. Alle REK-godkjenninger skal også sendes til instituttet for lagring i arkiv systemet ePhorte. Det samme gjelder NSD, men her har instituttleder og administrasjonssjef tilgang via NSD- portalen.  

I påvente av en felles forskningsserver vil denne “selvangivelsen” bli sendt ut for revisjon en gang per år. Frist for å melde inn i år er 1. mai 2015.  

Det vil i løpet av 2015 også gjennomføres en internrevisjon ved UiB, om at vi har system for behandling og oppbevaring av personopplysninger ved UiB.  

Så det er bare å hive seg på og planere så att disse opplysninger kommer inn i tide. Vi kommer med flere påminnelser til hver enkelt forsker ved K2.  

Roland

 

Har du lyst å delta i Forsker grand prix?

Forskningsdagene i Bergen og UiB inviterer til et informasjonsmøte om Forsker grand prix, torsdag 9.april kl. 10.

Sted: Kommunikasjonsavdelingen ved UiB, Johannes Bruns gate 12, 6.etasje.

Vinneren av fjorårets Forsker grand prix i Bergen, Audun Havnen, kommer for å fortelle litt om sine erfaringer.
I tillegg blir det en del praktisk informasjon om hva du du kan forvente som deltaker i Forsker grand prix. 

Lenke til informasjonsmøtet i kalenderen: http://www.uib.no/foransatte/87107/informasjonsm%c3%b8te-om-forsker-grand-prix

Ønsker du å delta, eller har spørsmål – ta kontakt med Ingeborg Revheim innen 7. april, Tlf: 55 58 90 40/ 975 16 025
Les videre

Forskningsutveksling gjennom Norsk Medisinstudentforening

Norsk medisinstudentforening (NMF) har bilaterale utvekslingsavtaler for medisinstudenter som ønsker å dra på forskningsopphold 4 uker til et annet land. Hvert år kommer det mellom 4-5 internasjonale studenter til Bergen og Nmf tar ansvar for alt det praktiske rundt bolig, lunsj og sosialt på kvelder og helger for studentene. På dagtid i ukedagene skal studentene delta i et forskningsprosjekt, og det er her vi håper at du kan hjelpe oss! Les mer her.

 

Delta i reisevaneundersøkelse

Reiser du kollektivt til og fra jobb? Eller skulle du ønske at det fantes et rutetilbud som gjorde at du kunne reise kollektivt? Skyss vil høre i fra deg!

Det medisinsk-odontologiske fakultet er opptatt av å forbedre transportforholdene for våre studenter og ansatte. For å gjøre dette trenger Skyss oppdatert kunnskap om ansattes reisemønstre, hvilke transportmidler man bruker, hvilke alternativer man har og hvordan man opplever å bruke ulike transportmidler i forbindelse med reiser til og fra jobb.  Dette håper vi du vil bidra til gjennom å delta i reisevaneundersøkelsen til Skyss. 

For å få mest mulig representativ informasjon, trenger Skyss svar fra både deg som bruker kollektivtransport hver dag eller kun av og til, fra deg som kun bruker bil, fra deg som sykler og fra deg som går.

Undersøkelsen gjennomføres som web-intervju av TNS Gallup på oppdrag fra Skyss. Du er fullstendig anonym i undersøkelsen. Klikk på lenken nedenfor og delta. Det tar 7-8 minutter å svare på undersøkelsen.

Lenke til undersøkelsen:

www.tns-gallup.no/reisevaneundersokelseMOFA2015

 Alle som deltar er med i trekningen av Bergen Sentrum-gavekort:

  1. Gavekort 2000 kr.
  2. Gavekort 500 kr
  3. Gavekort 500 kr
  4. Gavekort 250 kr
  5. Gavekort 250 kr
  6. Gavekort 250 kr

 

 

Invitasjon til informasjonsmøte 27. mars om organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB

Alle ansatte inviteres med dette til informasjonsmøte om de fire siste rapportene fra arbeidsgruppene i organisasjonsutviklingsprosjektet.

Formålet med organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB er å utvikle de sentraladministrative tjenestene slik at de best mulig støtter opp om universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling. 

Møtet finner sted i Egget på Studentsenteret, fredag 27.mars klokken 09.00 – 11.30

I møtet vil ledere/sekretærer for de fire siste delprosjektene presentere arbeidsgruppenes anbefalinger og det blir anledning til å stille spørsmål. Et mer detaljert program blir lagt ut på prosjektets nettsider før møtet. Arbeidsgruppenes rapporter er sendt ut til alle enheter, fagforeningene og hovedverneombudet 17. mars, se sak 14/757. Styringsgruppen for prosjektet vil behandle rapportene i slutten av april.

Det serveres en enkel frokost ved inngangen til auditoriet. Av den grunn ber vi om at ansatte som ønsker å delta registrerer sin påmelding innen 24. mars.

Benytt følgende lenke: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1087066 (Vi vil sørge for glutenfritt alternativ og vegetar)
Vi minner om at informasjon om prosjektet og om arbeidsgruppenes rapporter også finnes på prosjektets nettsider: www.uib.no/ouprosjekt

Disputas uke 13

Ingeborg BrønstadIngeborg Brønstad disputerer for Ph.d. graden torsdag 26. mars 2015
Prøveforelesning: Torsdag 26. mars 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Hva trenger vi å vite for å forstå hvordan HLA-molekyler bidrar til utvikling av autoimmune sykdommer”
 Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies Vei 91
Disputas: Torsdag 26. mars 2015, kl.11.15
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies Vei 91
Avhandlingstittel: “Genetics of autoimmune Addison’s disease and congenital adrenal hyperplasia”
1. Opponent:  Professor Anne Spurkland, Universitetet i Oslo
2. Opponent : Førsteamanuensis Jørn Sagen, Universitetet i Bergen

Pressemelding

 

Disputas Uke 13

Tangvik Randi 04Randi Julie Tangvik disputerer for Ph.d. graden onsdag 25. mars 2015
Prøveforelesning: Onsdag 25. mars 2015, kl.10.15
Oppgitt emne: “Implementering av ernæringsstrategier i norsk helsevesen”
Sted:Stort auditorium, 3. et. Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus
Disputas: Onsdag 25. mars 2015, kl.12.15
Sted: Stort auditorium, 3. et. Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus
Avhandlingstittel: “Nutritional risk in a university hospital: Challenges and    consequences in clinical practice”
1. Opponent: Professor Henrik Højgaard Rasmussen, Aalborg Universitet
2. Opponent :   Ph.d. Lene Thoresen, St. Olavs Hospital, Trondheim

Pressemelding

 

Meetings/workshops/conferences

  1. DIA 27th Annual Euro meeting

Development, Innovation, Access and Patient Safety. Issues across the entire drug development value chain. 13-15 April 2015, Paris, France.

 2 Driving forces behind research and innovation. The Focus on Business Seminar 2015: From curiosity to success. Oslo, 21 April

 

  1. BIO-NANO match-making seminar for new joint Call on industry-relevant research in autumn 2015 (NANO2021 and BIONÆR). Oslo, 21 April

 4 Hvordan bli professor i Norge? Information and discussion about the path to professorship.

Oslo, 27 April

 New5. 10th NRI-Conference: Nordic Cooperation for Future Health and Challanges. Bergen, 4-5 May.

 New6 Preannouncement: European IPR Helpdesk seminar “From Invention to Innovation” – Strategies for the Successful Exploitation. 12 – 13 May 2015, Bergen. More info comes here.

 New7. Webinar: Impact and Innovation in H2020 – a Guide for Proposers. 27 May 10.30-11.45. The registration will open 3 weeks in advance of the webinar.

 8. 2nd EATRIS conference: Building Bridges in Translational Medicine.

Amsterdam, 27-28 May 2015

 9. Conference EnGendering excellence. Gender is a cross-cutting issue in Horizon 2020. Distinguished international researchers will present why sex/gender analysis is crucial for the quality of their research. RCN, Oslo, 4-5 June 2015

 10. EuroNanoForum 2015: the largest European conference on nanotechnologies in the industrial environment offers excellent opportunities to find research and business contacts.

Riga, 10-12 June 2015

 11. 4th World Congress of Clinical Safety (4WCCS). Clinical Management and Governance for Healthcare Risk and Crisis. Vienna, Austria. 28 – 30 September 2015

 

De bibelske prinsipper

Eystein 2Evangelisten Matteus forteller lignelsen om en herre som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide: En ga en fem talenter, en annen to og en tredje én talent etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. Han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.

Etter en tid kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Både han som hadde fått 5 og han som hadde fått 2 talenter og som hadde doblet beløpet gjennom investeringer fikk ros og tillitt videre. Han som ingenting gjorde med sin talent fikk den fratatt; den ble gitt til han som nå hadde 10 talenter.

Vi har denne uken behandlet søknadene om smådriftsmidler. Intensjonen var at grupper med lite ressurser her skulle få en mulighet til å søke midler for å komme i gang eller komme videre med sine prosjekter. Veldig få søkte og det meste av tildelingen gikk til forskningsgrupper som fra før har svært god finansiering. Dette overrasker.

Man kan ikke klage på små ressurser hvis man ikke søker der det er mulig å få!. Jeg håper denne muligheten utnyttes bedre av målgruppen neste år.

Eystein Husebye
Instituttleder

 

 

Halvårlig KG Jebsen Fagdag

Tema: Applied Bioinformatics in Diabetes and Obesity

Program til konferansen finner du HER.

Informasjon om påmelding kommer.
Middagsinvitasjon til medlemmer av KG Jebsen-senter kommer på mail.

Info om noen av foredragsholderne finner du her:
Miguel LopezPeter Arner Jason Flannick, Leif Groop og Amit Majitha.

 Onsdag 6.mai følger vi opp med workshops på Barneklinikken:

1) Exome data and bioinformatics
2) Large scale functional studies
3) Registry research
4) TBD

Støtte til strategisk posisjonering mot H2020

Forskningsrådet har lyst ut 5 mill kr i ekstra posisjoneringsstøtte (POS) i 2015. Midlene skal bidra til medvirkning i strategiske prosesser rettet mot H2020.  Støtten forutsetter et aktivt nasjonalt koordineringsarbeid som kan omfatte etablering/drift av en nasjonal «EU-skyggegruppe» eller lignende for fagområdet. Prosjektene som støttes må ivareta det nasjonale helhetsperspektivet (landslagsbygging). 

Les videre

Forskningsmidler i akademiaavtalen 2015

Akademiaavtalen mellom Statoil og UiB ble inngått i oktober 2013 med en avtaleperiode på 5 år (2014-18) og et budsjett på kr 55 millioner (kr 11 MNOK pr. år).
Bakgrunnen for avtalen er å videreutvikle det langsiktige samarbeidet mellom UiB og Statoil. Formålet er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiB og Statoil. Akademiaavtalen skal også brukes strategisk for å stimulere samarbeid innen de utvalgte områdene internt på UiB, og med korresponderende miljøer i Statoil. 
Frist 8. april 2015
Les mer her.