Månedlige arkiver: april 2015

Hvem fortjener K2 undervisningspris 2015?

Eva GerdtsDet arbeides for fullt med mikro-innholdet i ny studieplan for medisin. Stor takk til alle som har sagt seg villige til å delta i semesterstyrer, planlegging av OSCE eksamen, valgfrie kurs og andre studieprogramkomiteer! God interaksjon mellom semesterstyrene og de mange emneansvarlige med kompetanse på undervisning i dagens studieplan og studentenes evaluering av denne er helt nødvendig for at resultatet skal bli bra: Vi må evne å revidere det som ikke fungerer, og samtidig beholde de beste elementene fra dagens undervisning. Det er også viktig å se studieplanen både på tvers og på langs, og også semesterstyrer for 9.-12. semester starter nå sitt arbeid.

For å møte morgendagens krav om mer studentaktiviserende undervisningsformer, er det nødvendig at vi alle lærer oss nye metoder. MOF tilbyr nå inntil 20 plasser på kurset Team Based Learning på NLA Høgskolen i Sandviken 16. juni 2015. Mer informasjon og påmelding finnes her

Denne undervisningsformen vil ikke minst egne seg for integrert og case-basert undervisning.K2 vil gjerne stimulere til fremragende undervisningsarbeid. K2 undervisningspris for 2015 er på NOK 50.000. Statutter for tildeling av prisen ser du her . Fjorårets vinner var førsteamanuensis Atle Brun. Forslag til årets prisvinner sendes til Eva.gerdts@uib.no innen 20.05.15.

 

Eva

 

 

 

 

Korrigering av oppdaget feil i fleksitidsskjemaet

Det er oppdaget en feil i excel arket når det gjelder avspasering i april, som medfører at tiden legges til istedenfor å trekkes fra.

 Dette korrigeres enkelt ved å gjøre følgende:
 Gå til linje 168 i skjemaet, marker cellen i 168 E. I formellinjen vil du se at det står: =SUMMER(E137:E167)-H168.
Minustegnet skal være +, så erstatt teksten med følgende: =SUMMER(E137:E167)+H168

K1/K2 SEMINAR 2015

Vi har gleden av å invitere alle til neste K1/K2 seminar!

 Tittel: “Blame obesity on your genes? New genetic “excuse” found in too
lazy fat cells.” Holdes av Dr. Melina Claussnitzer.
Instructor in Medicine og Visiting Professor ved MIT Computer Science
and Artificial Intelligence Broad Institute of MIT and Harvard, Boston,
USA.
 Tid: Tirsdag 14. april, klokken 14:15 – 15:00
 Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken
Chair: Simon Dankel
Alle er velkomne!
Klikk her for abstract

forskerskolen_2

 

Utlysning INTPART – Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Norges Forskningsråd har lyst ut midler for å øke utveksling og utenlandserfaring for forskere og studenter på alle stadier i karrieren. Det nyopprettede programmet har fått navnet INTPART og skal stimulere til langsiktig faglig samarbeid for forskere og studenter med sterke fagmiljøer i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.  For mer informasjon
forkSIU

Disputas uke 16

mette-lokeland_trykkMette Løkeland disputerer for Ph.d. graden fredag 17. april 2015
Prøveforelesning:  Fredag 17. april 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “The Impact of Medical Methods on Abortion Service Provision”
Sted: Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72 
Disputas: Fredag 17. April 2015, kl.11.15
Sted: Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72 
Avhandlingstittel: “Implementation of Medical Abortion in Norway 1998-2013”
1. Opponent: Professor emeritus Allan Templeton, University of Aberdeen
2. Opponent :Professor Kristina Gemzell Danielsson, Karolinska Institutet, Stockholm

Pressemelding