Utlysning av prosjektmidler til samarbeid mellom Norge og utviklingsland

SIU lyser ut rundt 90 millioner kroner til femårige prosjekter gjennom Norsk partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid (NORPART). NORPART gir støtte til utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom høyere utdanningsinstitusjoner i utviklingsland og Norge.
Søknadsfristen er 5. september 2016 kl. 15.00 norsk tid.

SIU har også lyst ut 2 mill. kr. til prosjektetableringsstøtte for NORPART, med søknadsfrist 22. april 2016 kl. 15.00 norsk tid.

Mer informasjon om NORPART, inkludert utlysningstekster og lenke til søknadsskjema, finnes på SIUs nettsider.

Vennlig hilsen
Camilla Krebs
Førstekonsulent
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Postboks 1093, 5809 Bergen, Norway
Tlf: (+47) 55 30 38 89 / Fax: (+47) 55 30 38 01

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *