Stikkordarkiv: 14/2016

Utlysning av prosjektmidler til samarbeid mellom Norge og utviklingsland

SIU lyser ut rundt 90 millioner kroner til femårige prosjekter gjennom Norsk partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid (NORPART). NORPART gir støtte til utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom høyere utdanningsinstitusjoner i utviklingsland og Norge.
Søknadsfristen er 5. september 2016 kl. 15.00 norsk tid. Les videre

Korrekt adressering

Per BakkeUniversitetet har et økt fokus på adressering og tilhørighet, ikke bare i forbindelse med publikasjoner, men også ved kontakter med pressen. I sistnevnte tilfeller er det viktig å påse at vi adresseres med instituttnavn og deretter Universitetet i Bergen. Om man også velger først å ta med navnet på forskningsgruppen, er det selvsagt helt greit. Når det gjelder tittel er man for eksempel professor ved Klinisk Institutt 2, UiB. For de som har også har stilling ved for eksempel Haukeland Universitetssykehus eller Stavanger Universitetssykehus er man der  overlege. Vi er ikke professor ved disse sykehusene.

Man kan hevde at dette vil man ikke få pressen med på fordi det er for omstendelig. Men det er ikke tilfellet. Et ferskt eksempel på at det går an, er Laurence Bindoff som nylig var omtalt i VG. Han ble korrekt adressert med Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. Det er en god regel å be om å få teksten til gjennomlesing, og da er det lurt å benytte muligheten til å sjekke at også adresseringen er korrekt som beskrevet over. Min erfaring er at også journalistene er interessert i at det som kommer på trykk skal være korrekt.

Per

HMS-hjørnet

Ny gruppetreningstime for UiB-ansatte på SiB Årsstad.
For noen uker siden ble det satt opp en ekstra  gruppetreningstime for UiB-ansatte ved SiB Årstad.
Timen ledes av forsker Aurora Brønstad fra K1, som også er utdannet gruppetreningsinstruktør. Dette er en styrke- og kondisjonstime med enkle øvelser som alle kan være med på.

Tid: Onsdager kl. 15.00 – 15.55

 

Nytt om navn

Bilde-Misbah SabirVi presenterer Misbah Sabir, M.Sc. i Medisinsk biologi.  Misbah begynte i april 2016 som avdelingsingeniør i Translasjonell hemato-onkologisk forskningsgruppe.  Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 3. etasje i laboratoriebygget.

NFR Søknadsprosess vår 2016

Timeplan

  • Mandag 29. februar. Frist for å levere 1-2 siders skisser til instituttleder
  • Mandag 14. mars kl 13:00. Fellesmøte 1 med en kort presentasjon av det faglige målet med prosjektet, og kort hva det vil innebære av budsjettmessige føringer (med oversikt over stillinger og driftsutgifter). Deltagere: utvidet ledergruppe og andre seniore forskere; forskningsrådgiver; administrasjon
  • Mandag 18. april: Opprette online søknad i NFR sine systemer. Og gi tilgang til «sin» økonom.
  • Onsdag 20. april kl 13:00: Fellesmøte. Prosjektlederne presenterer søknadene for hverandre, og instituttledelsen (5 til 10 min per presentasjon).
  • Torsdag 21. april –  Fredag   april     Kontaktmøter mellom administrasjon og forskerne, budsjettplanlegging. Siv lager kalender for møtetider disse to dagene.
  • Ultimo april: Intern peer-review.
  • Mandag 23.mai: Endelig frist for godkjenning av Instituttleder.
  • Onsdag 25. mai: Kl 13.00 Endelig søknadsfrist til NFR.

Kandidater til forsknings- og innovasjonsprisen for helse- og omsorgstjenestene, Bergen kommune 2016

Bergen1På åpningskonferansen for styrket samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning 14.juni skal det deles ut en forsknings- og innovasjonspris til et miljø eller en person som har gitt et fremragende bidrag innen forskning og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune.

Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune, inviterer ansatte i Bergen kommune, ansatte ved Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Helse Bergen og Uni Research helse til å komme med forslag til kandidater. Les videre

Utlysning: Familien Blix’ fond

Familien Blix’ fond til fremme av medisinsk forskning ble opprettet 1. desember 1983. Formålet med fondet er å støtte medisinsk forskning, særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene. Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til forskningsprosjekter som kombinerer basal- og klinisk forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. Søknad om støtte sendes til fondets styre v/advokat Erik Keiserud, Advokatfirmaet Hjort DA, postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo. Søknaden må være sendt senest 25. juni 2016. Den må skrives på fastsatt skjema som vil bli tilsendt ved henvendelse til e-postadresse: goe@hjort.no.

Forskningsrådet advarer mot forskningsmagasiner med betalt innhold

Med jevne mellomrom får norske forskere intervjuforespørsler fra magasiner som International Innovation og Science and Technology (Pan European Network).
Vær obs på at disse magasinene fakturerer forskere fra kr. 20 000,- og oppover for et oppslag.

Også ved UiB har flere ansatte fått henvendelser fra disse magasinene, og det er fort gjort å la seg friste til å gi et intervju. Les videre

Åpent møte: Nye retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser i medisinsk og helsefaglig forskning

Print
Torsdag 21. april arrangerer vi åpent møte om nye retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser i medisinsk og helsefaglig forskning.

Åpent møte: Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge?
Genetisk informasjon har blitt sentralt for mye forskning. Rask utvikling på feltet, i kombinasjon med dataenes sensitive karakter, har skapt mye debatt og også usikkerhet rundt forvaltningen og forsvarlig gjennomføring av slike prosjekter.
For mer informasjon, se vedlegg.

Oversikt over etasjekontakter ved K2.

K2 har i første kvartal 2016 etablert etasjekontakter ved hvert arbeidssted / hver etasje ved instituttet.
Etasjekontaktene ved K2 skal være kontaktpunkt for spørsmål som gjelder drift og bruk av våre lokaler, men beslutningstaker vil fremdeles være instituttleder.
Under finner du en oversikt over hvem som er etasjekontakt, og vedlagt finner du mandat for etasjekontaktene.

Følgende ansatte er etasjekontakter:
Sted                                                                      Navn
9. etasje Laboratoriebygget                             Torunn Eide
8. og 7. etasje Laboratoriebygget                    Kari Mortensen
6. etasje Laboratoriebygget                              Jorunn Skeie Bringsli
6. etasje Onkologi-lab Laboratoriebygget      Beryl Leirvaag
5. etasje Laboratoriebygget                              Kjerstin Jakobsen
3. etasje Laboratoriebygget                              Kristin Paulsen Rye
Etasje 1M Laboratoriebygget                            Beryl Leirvaag
Barneklinikken                                                     Anne Hammer Knudsen
Kvinneklinikken                                                   Britt Edvardsen

 

Låsing av dører til laboratoriene fra og med mandag 11/04

Etter anbefaling fra UiB Eiendomsavdelingen og beslutning av instituttledelsen, skal dørene inn til laboratoriene stenges, slik at man må bruke nøkkelkort og kode for å få adgang. Dette er for å gjøre det vanskeligere for uvedkommende å ta seg inn i våre lokaler.

Dørene krever per i dag kort og kode i perioden 1600-0800 i hverdagene. Etter endringen, må man alltid bruke adgangskort for å få tilgang til laboratoriene.

Etasjekontaktene er bedt om å låse dørene fra og med mandag 11/04. Takk for forståelse for dette.

Julie Stavnes
Administrasjonssjef, Klinisk Institutt 2

Disputas uke 15

Inger Marie Løes

Inger Marie Løes  disputerer for Ph.d. graden Tirsdag, 12. April 2016
Prøveforelesning: Tirsdag 12. April  2016, kl. 09:15
Oppgitt emne: “Is there a role for immunotherapy in colorectal cancer treatment?”
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Disputas: Tirsdag 12. April  2016, kl. 11:15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Genetic heterogeneity in liver metastases from colorectal cancer”
1st opponent: Professor Bengt Gustavsson, Universitetet i Gøteborg, Sverige
2nd opponent: Førsteamanuensis Karen-Lise Gram Spindler, Universitetet i Århus, Danmark

Pressemelding

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Based on last week’s search for “Department of Clinical Science AND Bergen”. If you have publications which are not covered by this search, send the reference to elin.opheim@uib.no.

Respiratory Rate During the First 24 Hours of Life in Healthy Term Infants.
Tveiten L, Diep LM, Halvorsen T, Markestad T.
Pediatrics. 2016 Mar 30.

A restrictive policy for red blood cell transfusion in older hip fracture patient: experiences from a patient register.
Martinsen MI, Valland H, Solheim LF, Holvik K, Ranhoff A.
BMC Res Notes. 2016 Feb 9;9(1):75.

Nutritional screening of patients at a memory clinic -association between patients’ and their relatives’ self-reports.
Lyngroth AL, Hernes SM, Madsen BO, Söderhamn U, Grov EK.
J Clin Nurs. 2016 Mar;25(5-6):760-8.

Changes in selfreported health and quality of life in octogenarian patients
one month after transcatheter aortic valveimplantation.
Olsen SJ, Fridlund B, Eide LS, Hufthammer KO, Kuiper KK, Nordrehaug JE, Skaar E, Norekvål TM; CARDELIR Investigators.
Eur J Cardiovasc Nurs. 2016 Apr 1

Better health-related quality of life (mental component summary), having a higher level of education, and being less than 75years of age are predictors of hospital admission among cognitively intact nursing home residents: a 5-year follow-up study.
Drageset J, Eide GE, Ranhoff AH.
Patient Prefer Adherence. 2016 Mar 7;10:275-82.

New horizons in the implementation and research of comprehensive geriatric assessment: knowing, doing and the ‘know-do’ gap.
Gladman JR, Conroy SP, Ranhoff AH, Gordon AL.
Age Ageing. 2016 Mar;45(2):194-200