Endring av introduksjonsseminar for internasjonale nyansatte

Det er gjort noen endringer i introduksjonsseminaret for utenlandske nyansatte.
I stedet for et heldagsseminar blir det to halvdagseminar.
Del 1 – går ca en gang i måneden. Tema her er: Praktisk informasjon og tilbud for internasjonale forskere på UiB , og Plikter og rettigheter som ansatt ved UiB.
I denne delen har Servicesenter for internasjonal mobilitet (SIM) hele programmet selv.

Del 2 – går en gang per semester. Her vil det være ulike innledere, og temaene dekker:
Likestillingsarbeidet UiB, HMS arbeid, IT-støtte, fagforeninger og velkomstpresentasjon av rektor.

Tanken er at de internasjonale forskerne raskt skal bli informert om en del praktiske ting og raskt komme i kontakt med SIM etter at de har kommet.
(Noen av de utenlandske forskerne har tidligere også gitt uttrykk for at det var vanskelig å sette av en hel dag for et slikt seminar.)

Informasjon om de kommende introduksjonsseminarene del 1 for resten av dette semesteret er nå lagt ut på nett med påmeldingsskjema. Datoene er 7.mars, 8.april og 2.mai. Det er dermed mulig å registrere seg for seminar fortløpende. Informasjonen skal finnes i kalenderen på siden til SIM og på den engelske ansattsiden.
Intro.seminar del 2 blir 3.juni, og informasjon/påmelding for denne er også lagt ut. Alle som deltar på intro.seminar del 1, vil motta invitasjon til del 2 på epost.

– Det norske introduksjonskurset for nyansatte vil fortsette uendret.

– Jeg vil også melde fra om at fra mandag 15.februar går jeg ut i delvis permisjon, og anbefaler derfor at kontakt med SIM foregår via epost til meg. (Beklageligvis kan det ta litt lengre tid å få svar fra meg enn tidligere.) Forhåpentligvis vil det om ikke så altfor lenge komme en styrket bemanning på SIM.

Signe Knappskog
Servicesenter for internasjonal mobilitet – HR
Tlf 89373

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *