Månedlige arkiver: april 2024

Refleksjoner over en spennende reise ved K2

Når min tid som instituttleder ved K2 nå går mot slutten, kjenner jeg både på nostalgi og takknemlighet. Disse siste seks årene har vært en virvelvind av utfordringer, triumfer og samhold – en reise som har satt dype spor i vår avdeling.

Et mønster av fremragende prestasjoner

Vår avdeling er som et livlig mønster vevd av ulike disipliner. Fra medisinsk utdanning til farmasi og ernæring har vi næret tankene til utallige studenter, formet deres fremtid og innprentet i dem en høy standard for kvalitet. Våre professorer og førsteamanuenser – 52 støttespillere i faste stillinger og 79 dedikerte sjeler i deltidsstillinger – er trådene i dette nettverket som gjør det mulig å tilby våre studenter undervisning som vil bære dem trygt ut i yrkeslivet.

De usynlige heltene

Men la oss ikke glemme de mindre synlige heltene – de 171 doktorgrads- og postdoktorforskerne som arbeider utrettelig i laboratoriene, løser mysterier og skyver grensene for kunnskap. Deres lidenskap driver vår forskning, og deres nysgjerrighet driver oss fremover. Til dem retter jeg min dypeste takk.

Banebrytende oppdagelser

Vår reise har vært preget av milepæler. Vi har stått på lokale podier, fått velfortjente priser og både nasjonal og internasjonal anerkjennelse har vært en bekreftelse på vår kollektive innsats. Vi har bidratt til banebrytende oppdagelser og vår forskning finnes derfor i sidene til prestisjetunge internasjonale tidsskrifter som for eksempel inkluderer Nature-familien.

Translasjonsmagi

Vår forskning er mer enn datapunkter – det er en bro mellom laboratoriet og sykesengen.  Alltid med pasienten i bakhodet jobber vi mot løsninger som betyr noe. Og det er denne balansegangen mellom vitenskap og praksis, mellom molekyler og medisin som til slutt fører til at hypoteser blir til håp – til bedre diagnostikk og behandling for våre pasienter.

Å trosse stormene

Ja, det har vært stormer. Koronapandemien og de økonomiske utfordringene har testet vår motstandskraft. Men som erfarne sjøfolk har vi justert seilene våre og navigert gjennom urolige farvann. Og midt i alt dette har K2s ånd forblitt urokkelig – et fyrtårn av samarbeidsvilje.

Takknemlighet råder

I dag står jeg ved inngangen av et nytt kapittel, hjertet mitt er først og fremst fylt av takknemlighet. Til teknikerne som finjusterer instrumentene våre, de unge forskerne som drømmer stort, og professorene som pirrer nysgjerrigheten. Og la oss ikke glemme de administrative sliterne som holder skipet vårt flytende, deres nøyaktige arbeid kan oppleves som skjult, men settes alltid stor pris på. Tusen takk.

Farvel

Når jeg nå skriver min siste redaksjonelle kommentar, hever jeg et virtuelt glass til hver enkelt av dere. Vårt institutt handler ikke bare om vitenskap; det handler om menneskene – de bankende hjertene som gir liv til veggene i de mange lokalene til K2. Mitt håp er at K2 fortsetter å blomstre, til glede for nye generasjoner.

Tusen takk, kjære kolleger, for at dere har gjort denne reisen uforglemmelig. Vi vil jo stadig møtes igjen, dog med meg i en annen rolle.

Pål

New calls in the Horizon Europe Cancer Mission:

The European Commission has now announced six new calls for funding under the Cancer Mission. The following two are particularly relevant for researchers at The Faculty of Medicine:


Accessible and affordable tests to advance early detection of heritable cancers in European regions
 HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-03. Innovation action 12 MIO EUR per project. To validate easy-to-use, affordable and accessible genetic, multi-omics or other biomarker-based cancer tests for early detection of cancers with an underlying heritable genetic risk. Activities are expected to achieve TRL 5 to 7 by the end of the project. ​​​​​​​

Improving the understanding and management of late-effects in adolescents and young adults (AYA) with cancer HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-05. 6 MIO EUR per project. The focus should be exclusively on adolescent and young adult (AYA, age range 15-39) cancer patients and survivors.

Application Deadline: 18 September 2024 

 If these topics sound interesting, please contact the research advisers at MED for advise on how to build or join a consortium and apply: Application Support for External Funding | Faculty of Medicine | UiB

 You can also join the EU Info Days on 25 and 26 April to learn more about the calls: Events | The research and innovation community platform (europa.eu)

From breakthrough technologies to game changing innovations – EIC Opportunities

The programme for the May 7th EIC- seminar has been updated. Please find the updated programme and schedule attached.

Note, the duration of the program has been extended from 12:00 to 14:30.

Where: Digital and The Research Council of Norway, Drammensveien 288, Lysaker
Target group: Researchers, companies, TTO, research leaders, research and innovation administrators, EU advisors and innovation advisors
Registration deadline for in-person participation: Thursday, May 2 at 23:00
Registration deadline for digital participation: Monday, May 6 at 23:00
Digital: Live streaming
7 May 08:30–14:30

Final Program_Updated_EN

Kronprinsen rir igjen

Den evige kronprinsen eller nestlederen er en figur som ofte befinner seg i skyggen av lederen og trives der, men likevel spiller en forhåpentligvis viktig rolle i organisasjonen. Skal vi tro beskrivelser på nettet kan kronprinsenes evige tilstedeværelse i denne posisjonen være både en velsignelse og en forbannelse. Hva det har vært for min del får andre bedømme, men nå skal jeg fra 1. mai lede dere trygt gjennom vår og sommer inntil ny instituttleder er på plass, forhåpentligvis til 1. september.

I mellomtiden er det mye spennende som skjer. Først ut er K2-seminaret 30. april. Der skal vi takke av Pål for den store innsatsen han har gjort for K2 gjennom 6 år. Aldri har K2-forskerne dratt inn mer BOA-midler enn de siste årene under Påls ledelse. I tillegg skal vi ha innlegg om kunstig intelligens, genstudier og hva det nye KG Jebsensenteret til Gjertsen og Chera skal sysle med. Det blir innlegg om arbeidsmiljø og kjemikaliehåndtering, Vestlandslegen og våre jubilanter skal markeres. I tillegg blir det god mat og tid til å mingle med kollegaer. I mai og juni blir det også Faculty lunch og instituttråd, eksamener inkludert OSCE skal avvikles.

Så er det som alltid søknadsmuligheter. Trond Mohn senter for kvinneforskning utlyser midler og det skal sendes skisser til en ny runde for Senter for fremdragende forskning pluss mye annet detaljert i K2-nytt

Eystein

UiB Opp 2.18 Praktisk bruk av KI i forskning og administrasjon

Ønsker du å utforske og utnytte de mulighetene som KI tilbyr i ditt daglige arbeid? Kurset fokuserer på gi en grundig innføring i KI, gi deg oversikt over teknologiens utvikling og etiske problemstillinger som følger med. Dette kurset er tilrettelagt både for forskere og teknisk administrativt personale.

Hvor: Bjørn Christiansens hus (Christiesgt. 12) Sem.rom. 110
Når: 13.05.2024 – 09.00–11.30
Påmeldingsfrist: 06.05.2024 – 12.00
Kursspråk engelsk

https://www.uib.no/boa/170063/uib-opp-218-praktisk-bruk-av-ki-i-forskning-og-administrasjon

Feedback opportunity for Horizon Europe work programme 2025

This is an opportunity to provide input for the development of the Horizon Europe ‘main’ work programme 2025. Responses submitted through the survey will contribute to the co-design of the work programme 2025, covering all 6 clusters, research infrastructures, European innovation ecosystems, the 5 EU Missions and the New European Bauhaus facility.

The feedback opportunity is open for 3 weeks from 15 April and closes on 6 May 2024 midday, CET.

The feedback is being collected at the level of the ‘Destinations’ or Missions. To structure the input, the Commission services have provided an orientation document for each Destination and Mission, outlining the impacts and outcomes expected from the actions to be funded in 2025.

  • Expected outcomes explain what a group of successful projects should achieve overall in the medium term, and on the way to the longer-term

If you are interested in providing feedback for multiple Destinations and/or Missions, please fill in a separate questionnaire for each one.

Who should provide feedback? Everybody with insight and knowledge on the specific topics, independent of career level.

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/horizon-europe-work-programmes/feedback-opportunity-horizon-europe-work-programme-2025_en

From breakthrough technologies to game changing innovation – EIC opportunities

Where: Digital and The Research Council of Norway, Drammensveien 288, Lysaker
Target group: Researchers, companies, TTO, research leaders, research and innovation administrators, EU advisors and innovation advisors
Registration deadline: May 6 at 23:00
Digital: Live streaming
When: 7 May 08:30–12:00

The EIC is Europe’s leading innovation program to identify, develop, and scale up breakthrough technologies and ground-breaking innovations. The EIC wants your breakthrough technology to reach the market and has tools ranging from research, through commercialization, to scaling. Few Norwegian researchers and companies apply for the EIC.

https://www.forskningsradet.no/en/events/2024/from-breakthrough-technologies-to-game-changing-innovation—eic-opportunities/

Open Day at UiB Ferd

Office Relocation and Open Day. We are excited to announce that with the arrival of spring, we are transitioning to our new offices at Langesgate 1-3. Starting from Tuesday 23.04.2024 you can find us at the vibrant heart of the campus, conveniently located right beside the museum. UiB Ferd have open day from 10:00-12:00 and serve coffee/tea and Bergens skillingsbolle. Hope to see you there?

23.04.2024 – 10.00–12.00

Langesgate 3

Disputas – Alexander Vietheer | 03. Mai 2024

Prøveforelesning:      3. mai 2024 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene 2, blokk 8
Oppgitt emne:                «Human fetal growth restriction: pathophysiology, consequences and treatment in high and low-income countries»

Foto/ill.: Nina Vietheer

Disputas:                     3. mai 2024 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene 2, blokk 8
Avhandlingens tittel:      «Human Embryonic Development: Effects of Physical Activity and Sleep in Physiological Pregnancies»

  1. opponent: Professor Kaarin Mäkikallio, Turku University Hospital, Finland
  2. opponent: PhD Vasilis Sitras, Oslo University Hospital
  3. medlem av komiteen: Professor Sven Gudmund Hinderaker, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Nils-Halvdan Morken.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Frokostmøte: Endre levevaner – står det på psykologien, biologien eller matkulturen?

Dato: 25.-25. april 2024
Tid: 09:00 – 10:30
Sted: Kantinen, Alrek helseklynge i Årstadveien 17

For noen av oss er endring av levevaner livsnødvendig, mens andre drives av et ønske om et bedre liv, en viss identitet eller mer overskudd i hverdagen. Hva påvirker valgene våre, og hvordan skape gode vaner i livet?

https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/endre-levevaner/

Snart ny sjanse for å søke status som merittert underviser

I 2024 vil Det medisinske fakultet for fjerde gang lyse ut meritteringsordningen ved fakultetet. Tittelen «merittert underviser» kan tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand, og tildeles etter søknad. Her kan du lese mer om ordningen, blant annet hvem som kan søke og hva søknaden må inneholde.

Formell utlysning kommer nærmere sommeren, og vil ha søknadsfrist i slutten av oktober. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju.

Utlysning av midler for forskning på kvinnehelse

Forskning på kvinnehelse har tradisjonelt fått lite oppmerksomhet og finansiering.

Trond Mohn Stiftelse har satt av inntil 24 millioner kroner til dette forskningsprogrammet, og UiB og Helse Bergen skal bidra med tilsvarende beløp.

Det medisinske fakultets nye senter for kvinnehelseforskning, Driv, skal fremme forskning som bidrar til å eliminere kjønnsbaserte ulikheter i helsevesenet. Senteret er etablert i tett samarbeid med Helse Bergen og andre partnere i Bergensregionen.

En utlysning av forskningsmidler er nå tilgjengelig for å styrke forskningen på kvinnehelse i Bergen og Norge, i samarbeid mellom TMF, UiB og Helse Bergen.

Les mer på våre engelske nettsider.

Reminder: Adaptive Immunity All you should know

Bergen Research School in Inflammation and the Broegelmann Research Laboratory presents the advanced immunology course/workshop: HUIMM905 – Advanced Immunology (3 credits ECTS) with leading theme : “Adaptive Immunity, All you should know!”

Targeted audience: Master, PhD students, post docs, clinicians interested in immunology or those looking to update their immunological knowledge. The workshop has a number of international and local experts in adaptive immunity in infection, cancer and autoimmunity, and includes networking lunches and dinners, flash talks and a poster session.

Invited speakers include Carmen Gerlach, Alexander Espinosa, Søren Egedal Degn, Bergithe Eikeland Oftedal, Anette Susanne Bøe Wolff, Salwa Suliman, Sonia Gavasso, Yenan Bryceson, Corelia Schuster and Mai Chi Trieu.

No fee for master and PhD students!

Time and place: 22 – 24 May 2024, VilVite Bergen Science Centre
Registration deadline : April 29th

Disputas – Ingrid G. Rekeland | 02. Mai 2024

Prøveforelesning:      Torsdag 02. mai 2024 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Long-covid-19: Diagnose, epidemiologi, patofysiologi og behandlingsmuligheter»

Foto/ill.: Privat

Disputas:                     Torsdag 02. mai 2024 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS): Clinical trials, medical treatment and pathomechanisms»

  1. opponent: Professor Per Ole Iversen, Universitetet i Oslo
  2. opponent: Førsteamanuensis Rasmus Goll, UiT, Norges arktiske universitet
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Bettina Riedel, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av Professor Camilla Tøndel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Innovative Health Initiative –finansieringskilde med vekt på å ta innovative løsninger i bruk

Innovative Health Initiative» (IHI) er en finansieringskilde som kanskje ikke er så godt kjent ennå, noe som kan ha sammenheng med at den første utlysningen kom i 2022. IHI er delvis finansiert av EU og delvis av industrisammenslutninger innen naturvitenskapene (farmasøytisk industri, bioteknologi, medisinsk teknologi). Utlysningene fra IHI skiller seg fra dem vi først og fremst assosierer med EU. Det er fokus på innovasjon, men med en vinkling som handler om implementering enn om innovasjon på lavt TRL-nivå. Ett av hovedmålene er å fasilitere overgangen fra industri-deriverte innovasjoner til bruk i helsetjenestene for å oppnå den omstillingen som kreves av fremtidens helsetjenester. Dette reflekteres i utlysningene, som til nå har vært relativt spesifikke. For eksempel handlet et av fjorårets utlysninger om «pasient-sentrert blodprøveinnsamling for å muliggjøre desentraliserte kliniske studier og forbedre tilgangen til helsetjenester», med fokus på bruk av allerede etablert metodikk for slik blodprøvetakning. Det er et krav, ikke bare en styrke, at partnere fra industri og/eller offentlig forvaltning skal inngå i prosjektene, og ofte er det industripartnere som tar initiativ til konsortiet.

For øyeblikket er IHI-utlysning 6 og 7 aktive, med frister om kort tid. Dermed er kanskje neste års utlysninger mer aktuelle. Det vil være en omfattende prosess å etablere et godt konsortium. Å inngå som partner i prosjekt initiert av andre kan være en god tilnærming. På IHIs nettsider finnes det et verktøy for å registrere seg som mulig partner, og bygge nettverk. Erfaringsmessig ansees potensielle partnere fra Norge som interessante, men en bør tenke på særnorske forhold innen f.eks. helsefinansiering opp mot aktuelle prosjekt. Et annet tips er å bli medlem i relevante COST-nettverk. Her vil det ofte være potensielle partnere som er interessert i å arbeide frem mot EU-relaterte søknader. Oversikt over aktive COST actions finnes på COST-siden: https://www.cost.eu/.

Et siste poeng er at IHI har tilrettelagt for innspill med henblikk på fremtidige utlysninger, slik at man kan påvirke fremtidige retningsvalg.

 

Immunologiens dag

Tradisjonen tro skal Norsk immunologisk forening (NSI) arrangere ‘Immunologiens dag’, et internasjonalt prosjekt som markeres over hele verden (http://www.dayofimmunology.org/), og som tar sikte på å presentere ulike immunologiske tema for Folket. Årets tema er «Immun hele livet?», og det arrangeres derfor et populærvitenskaplig seminar med inviterte foredragsholdere på litteraturhuset i Oslo som livestrømmes til VilVite i Bergen (store auditorium), lørdag den 27.april, kl 1100 til 1300.

Seminaret er åpent for alle interesserte. Velkommen!

From breakthrough technologies to game changing innovation – EIC opportunities

When: 07 May 08:30 – 12:00
Where: Digital and The Research Council of Norway, Drammensveien 288, Lysaker

The EIC is Europe’s leading innovation program to identify, develop, and scale up breakthrough technologies and ground-breaking innovations. The EIC wants your breakthrough technology to reach the market and has tools ranging from research, through commercialization, to scaling. Few Norwegian researchers and companies apply for the EIC.

Researchers and companies that have applied for the EIC will share their stories. We will get information about EIC’s tools; Pathfinder, Transition and Accelerator.

There will be an introduction by EIC’s chairman, Michiel Scheffer.

This is a hybrid event. Those participating in the Research Council’s premises in Drammensveien 288 will be able to sign up for a free lunch after the event.

Those who will participate in person can book bilateral meetings with the EIC NCPs in the afternoon. Get in touch with Waqar Ahmed (Norwegian Research Council) or Eva Langslet (Innovation Norway) to arrange this.

This event is relevant for researchers, companies, TTO, research leaders, research and innovation administrators, EU advisors and innovation advisors.

https://www.forskningsradet.no/en/events/2024/from-breakthrough-technologies-to-game-changing-innovation—eic-opportunities/

 

Hovedoppgavesymposium medisin, tirsdag 28. mai 2024

En fantastisk mulighet til å se bredden i det gode arbeidet våre medisinstudenter gjør med hovedoppgavene sine!

For kull 19A vil det bli arrangert et «Hovedoppgavesymposium» i auditoriet i Armauer Hansens Hus. Vi inviterer alle interesserte ved fakultetet til symposiet!

Sted: auditoriet i Armauer Hansens hus
Tid: tirsdag 28. mai kl. 12.30 – ca. kl. 15.30
Stikk gjerne innom i løpet av denne tiden, og få med litt av symposiet!

Alle hovedoppgavene som leveres nå i vår skal presenteres i dette symposiet. Fra hver oppgave lages en vitenskapelig poster på en side i PowerPoint, og denne presenteres muntlig. Presentasjonene foregår fortløpende som «one-minute-madness», hvor hver student får 1½ minutter til å gi et hovedbudskap fra sin oppgave.

Posterne vil også presenteres i en digital utstilling på nett, slik at alle som får nysgjerrigheten pirret av presentasjonen kan finne mer detaljer:https://mitt.uib.no/courses/41080

Les videre

Data Café of the Faculty of Medicine

We are excited to invite you to the next Data Café of the Faculty of Medicine on the 25th of April, from 9:00 to 12:00. We will have a special guest: Prof. David Grellscheid from the department of informatics will give an entry-level workshop on how to use Large Language Models (LLMs) and build specialized LLMs.

Please note that we are still working on the program, more details will come. This time we will be located at the conference room of the BBB (between the stairs in front of the auditoriums). If you have questions or suggestions, please do not hesitate to get in touch. In order for us to plan the food and workshop, please register before the 18th of April using the form at the link below:
https://forms.gle/wc7rvzBWhVCmXKy9A

Hvordan bruke KI for å redusere arbeid i forbindelse med undervisning?

Undervisningsseminar 23. april

12.00-12.30 Lunsj og mingling (OBS! Hugså melde deg på via lenke under dersom du vil ha lunsj).
12.30-12.40 Innledning v professor Silje Mæland (IGS) – «Hvordan kan jeg starte å bruke KI i eget arbeid og undervisning?»
12.40-13.05 It avdelingen v Robert Heltlelid – Hva og hvordan bruke KI trygt som ansatt ved UiB?
13.05-13.35 Professor Olav Tenstad v Institutt for biomedisin – Deler erfaringer med bruk av KI i formativ vurdering.
13.35- 14.00 Diskusjon/spørsmål med Robert og Olav (ledet av Silje)

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=16810497

Webinar: Forskningsetikk i internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er nøkkelen til å utvikle kunnskap for å kunne løse store samfunnsutfordringer i vår tid. Samtidig er det økt vektlegging av behovet for sikkerhet og nasjonale interesser. På dette webinaret spør vi blant annet: Hva er gode modeller for å håndtere beslutninger knyttet til internasjonalt samarbeid på institusjonene?

Tid: 25. april kl. 14.00 – 15.30.

Mer informasjon og påmelding https://hkdir.no/arrangementer/ansvarlig-internasjonalt-samarbeid-forskningsetikk-i-internasjonale-samarbeidsrelasjoner

Arrangementet er et samarbeid mellom HK-dir, Forskningsrådet og De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Hva skal medisinen med refleksjon og klokskap, når vi har kunstig intelligens?

Utforsk grensesnittet mellom kunstig intelligens og menneskelig refleksjon på Filosofisk Poliklinikks seminar: en seks timers fordypning i potensialet i AI og dets forhold til menneskelig tenkning.

Filosofisk Poliklinikk ønsker å invitere deg til en tankevekkende utforskning av forholdet mellom kunstig intelligens og menneskelig visdom på vårt kommende seminar med temaet “Hva skal medisinen med refleksjon og klokskap, når vi har kunstig intelligens?” Gjennom seks timer med intens diskusjon og analyse vil vi utforske dybden av kunstig intelligens, sammenligne dens potensial med den menneskelige tenkningen, og utfordre våre egne forutsetninger.

Fredag 3 mai kl 9-15 på Alrek

https://www.uib.no/igs/169783/hva-skal-medisinen-med-refleksjon-og-klokskap-n%C3%A5r-vi-har-kunstig-intelligens

Ny og bedre teknologi betyr ikke alltid økt verdi. For å lykkes må menneskene stå i sentrum!

Teknologi er viktig, men menneskene som skal bruke den er viktigere. For å lykkes med store IT-investeringer er endringsledelse, innkjøpskompetanse og god innføring avgjørende. Sammen med Helse Vest og Bergen kommune ved DesignLab og Responssenteret ser vi på hvordan

Sykehus og kommunale helseforetak er storforbrukere av IT-løsninger. Hvordan lykkes disse virksomhetene med å få introdusert og innført systemene i organisasjonen og samtidig engasjere og hensynta både ansatte og pasienter? I dette arbeidet er det store gevinster å hente og mye risiko som kan reduseres.

I denne utgaven av Hjerterom vil to store helseaktører på Vestlandet, Bergen kommune og Helse Vest, dele sine metoder og erfaringer med teknologi og endringsledelse. Som vanlig vil vi få høre fra oppstartsselskap og få en kort presentasjon fra et knippe bedrifter hos Eitri og hva de driver med – kanskje dette er første gang du treffer et nytt Dynamon?

Agenda
13:15 Registrering
13:30 Velkommen v/ Kristian Amlie fra Bouvet, programleder Hjerterom
13:40 Teknologi ut i organisasjonen, hvordan få med menneskene v/ Marie Elvik Næss og Øystein Mongstad fra Design Lab, Lars Olav Gåsdal og Lisbet Mortensen fra Responssenteret
14:10 Gruppeprat og mingling
14:25 Eitri/NSCC – Startuppresentasjon – fysisk innovasjon og næringsutvikling
14:40 Elsket, hatet og ignorert – En endringsfortelling i 37 000 versjoner. Stina Steingildra fra Helse Vest og Anne Torhild Mettenes fra Bouvet
15:10 Gruppeprat og mingling
15:25 Åpen diskusjon med foredragsholdere og gjester ledet av Kristian Amlie
15:50 Oppsummering av dagen

https://www.bouvet.no/kurs/kategorier/seminarer/ny-teknologi-betyr-ikke-okt-verdi.a-lykkes-krever-mer–vi-ser-pa-hva

FORSKER GRAND PRIX 2024

Ti forskere. Fire minutter. Én vinner. 

Lyst å bli en fremragende formidler? Er du Ph.d student? Da kan vi hjelpe deg!

Forsker Grand Prix er Norgesmesterskapet i forskningsformidling og en glimrende sjanse å forbedre formidlingsevnene dine. Som deltager får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når fram med budskapet ditt til et stort publikum.

Vi gir deg individuell coaching der du får vite mer om storytelling, presentasjonsteknikker, stemmebruk, kronikkskriving, mediehåndtering og kreativ tenkning. Du får også tilgang på et stort nettverk i andre fagmiljøer. Gå ikke glipp av denne flotte sjansen til å forbedre formidlingsevnene dine.

Konkurransen er åpen også for engelsktalende kandidater. Av hensyn til den allmenrettede formidlingen og den generelle hensikten med konkurransen bør likevel flertallet av deltakerne være norskspråklige.

Forsker Grand Prix arrangeres 25. september i Mimes Brønn på Høgskulen på Vestlandet. Nasjonal finale blir i Oslo enten 27. eller 28. september.

https://www.forskningsdagenebergen.com/bergen/forsker-grand-prix-2024/

Välkommen att ansöka om anslag från Olle Engkvists Stiftelse

Vilka forskningsområden kan jag söka anslag för?

Stiftelsen har möjlighet att stödja alla typer av vetenskaplig forskning, men stiftelsens fokus är forskningsfinansiering med anknytning till medicin mm.

Vem kan söka?

Huvudsökanden ska som huvudregel ha minst två års väldokumenterad forskningsverksamhet efter doktorsexamen. Stiftelsen godtar examen från såväl svenskt som utländskt lärosäte.

För att söka anslag från stiftelsen ska forskningsprojektet som huvudregel vara kopplad till nordiskalärosäten.

Vilka kostnader kan jag söka anslag för?

Anslag kan sökas för personalkostnader och andra kostnader relaterade till forskningsprojektet.

Personalkostnader inbegriper stipendier eller lön för postdoktorer och doktorander samt lön för forskningspersonal. Notera att lön för huvudsökande ska motiveras.

Indirekta kostnader (overhead) beviljas som huvudregel med högst 10% av stipendier eller lönekostnader inklusive lönekostnadspåslag.

https://oes.se/att-ansoka/ansokan-vetenskaplig-forskning/