Forfatterarkiv: ligan4552

DigitalHelse2024

DigitalHelse2024 ble nylig arrangert i Bergen. Dette er tredje gang denne konferansen, med Helse Bergen, Høyskolen i Bergen og Alrek Helseklynge som arrangører, går av stabelen. Årets konferanse var fulltegnet, med 700 deltakere. Tema var, som det ligger i tittelen, utvikling og implementering av digitalisering i helsevesenet, som er høyst relevant for mye av virksomheten ved K2.

Mange hadde nok forventninger om at konferansen skulle gi svar på hvilken retning digitaliseringen går i, og hva som er «det neste store». Hvor skal vi når ChatGPT ikke lengre er en nyhet som kan gi deg vaffel-oppskrift og litt morsomme svar på dine enkle spørsmål, og det ikke lengre er oppsiktsvekkende at digital billedanalyse kan korte ned svartiden på radiologiske undersøkelser? Svaret kan nok oppsummeres med at det kommer, og det går fort. Det er vanskelig, også for de som jobber med digitalisering til daglig, å se hva de neste par årene vil bringe på et konkret plan. Ett tema som pekte seg ut var pasientnære data, samlet inn gjennom digitale kanaler, der kanalen ikke bare brukes i datainnsamling – men også mer aktivt i behandling, for eksempel for å formidle informasjon eller fange opp pasienter som trenger intensivert oppfølgning.

Utfordringene er kanskje lettere å gripe. Vi må ha hånden på rattet, delta i utviklingen og ikke vente på teknologi som kommer. Pasientsikkerhet og personvern blir fort et tema, nært knyttet til datainnhenting og -tilfang f.eks. i samarbeid med kommersielle tjenester. Finansiering, politiske incentiver og en jungel av firma, apper og tjenester som kommer på markedet med ulik grad av kvalitetssikring er andre stikkord.

Det er viktig å ha med seg at ikke bare klassiske produkter, men også tjenester og prosesser kan inkluderes i tenkningen omkring digitalisering og innovasjon. Uansett blir det krevende, men avgjørende å holde seg oppdatert når utviklingen raser av gårde. Oppsummert tror jeg digitaliseringen og økende bevissthet omkring dette kan gjøre veien fra forskning til implementering kortere – men fremdeles er det litt vanskelig å gripe akkurat hvordan det skal skje.

Silje.

Barnelege og diabetesforsker Oddmund Søvik er død

Foto: Privat

Det er med dyp sorg vi har mottatt budskapet om at professor emeritus Oddmund Søvik har gått bort. Hans liv og karriere har vært preget av enestående innsats innenfor barnemedisin og diabetesforskning, sammenvevd med en omfattende interesse for ulike samfunnsspørsmål.

Oddmund Søvik var født i 1933. Etter å ha fullført medisinstudiet ved Universitetet i Oslo i 1959, fortsatte han sin akademiske reise ved å avlegge doktorgrad i medisinsk biokjemi samme sted. Han spesialiserte seg deretter innen barnesykdommer ved Rikshospitalet før han i 1973 ble overlege ved Barneklinikken på Haukeland Universitetssjukehus. I 1985 ble han utnevnt til professor ved Universitetet i Bergen.

Søviks akademiske bidrag var mangfoldige. Han fungerte som en brobygger mellom fagfeltene biokjemi og barnemedisin, med spesielt fokus på diabetes og stoffskiftesykdommer. Hans kliniske og eksperimentelle studier bidro til en dypere forståelse av insulinets funksjon og sukkeromsetning i kroppen. Han identifiserte også flere nye sykdommer og spilte en sentral rolle i å finne årsakene til noen av dem. Mot slutten av karrieren var Søviks hovedinteresse arvelig diabetes hos barn og unge, hvor han var en pioner både nasjonalt og internasjonalt. Han var også involvert i oppdagelsen av en ny type medfødt feil i sukkerstoffskiftet, som fører til diabetes hos nyfødte, men som kan behandles med tabletter i stedet for insulin.

Oddmund Søvik viste spesiell omsorg for barn og ungdom med diabetes. Han hadde alltid stor respekt for deres integritet. Eksempler på Søviks pionerarbeid er hans bok om barnediabetes og initiativet til opprettelsen av det første diabetesregisteret i Norge. Han ble utnevnt til æresmedlem i Norsk barnelegeforening og mottok Diabetesforbundets gullmedalje.

Internasjonalt engasjerte Søvik seg også. Han gjennomførte forskningsopphold i USA og Frankrike, og tjenestegjorde som lege i FN-styrkene i Kongo på 1960-tallet og blant palestinske flyktninger i Jordan i 1969. Dette engasjementet formet hans syn på politikk, filosofi, religion og medisinsk etikk. Han hadde også en tydelig stemme i Israel-Palestina-spørsmålet og var en markert kritiker av alternativ medisin.

Søviks publikasjonsliste var omfattende og vitnet om hans nysgjerrighet og utholdenhet. Selv etter at han pensjonerte seg i 2003, publiserte han omtrent 50 vitenskapelige artikler. Han nøt en rik pensjonisttilværelse, som inkluderte orienteringsløp, diabetesopplæring i Afrika og utgivelse av dikt- og artikkelsamlinger. Han var ikke bare en dedikert forsker med stort samfunnsengasjement, men også en klok mann med god dømmekraft. Han ble derfor ofte konsulert, og mange fikk et fornuftig råd på veien. Våre tanker går til hans familie. Fred være med Oddmund Søviks minne.

Pål Rasmus Njølstad og Anders Molven

På vegne av kolleger og venner ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, og Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.

 

 

 

Forskningsgruppenes nettsider

Ingrid Hagerup (https://www.uib.no/personer/Ingrid.Hagerup) på fakultetet har brukt de siste ukene på å se over nettsidene til forskningsgruppene ved K2. Hun har gjort noen strukturelle endringer, både etter avtale med enkelte, og på egenhånd.

Det er imidlertid et behov for en mer systematisk gjennomgang av innholdet på flere av sidene.

Det er viktig at innholdet er oppdatert, fordi det er forskningsgruppens «ansikt utad».

Se over innholdet på nettsiden forskningsgruppen du/dere har ansvar for, og melder inn behov for endringer på innholdet til

eller

Det er ingen «endelig frist» på dette arbeidet, men ingenting av innholdet blir oppdatert med mindre dere gir beskjed!

Husk også! Det er både en engelsk og en norsk webside – oversikten finner dere her: https://www.uib.no/klin2/63844/forskningsgrupper

Endringsfrys på personsidene

Nye personsider (ansattsider) skal snart lanseres, og det er derfor nødvendig med en endringsfrys på personsiden. Endringer som gjøres på personsidene fra og med torsdag 13. juni vil ikke ble med over til nye sider. Siden kan fortsatt oppdateres dersom det er noe som er viktig at kommer med disse dagene, MEN da må oppdateringene legges inn på nytt på nye sider.

Vi holder dere løpende oppdatert når de nye personsidene lanseres.

Call for proposals: Nordic research consortia for EU calls on antimicrobial resistance (AMR)

Deadline 19.09.2024

NordForsk announces funding for preparatory projects with the purpose of forming multisectoral and transdisciplinary Nordic research consortia to participate in successful proposals for EU calls on antimicrobial resistance (AMR).

https://www.nordforsk.org/calls/call-proposals-nordic-research-consortia-eu-calls-antimicrobial-resistance-amr

Kjære alle sammen

Tusen takk til alle som bidro til vel gjennomført OSKE12 i går og til dere som stiller opp neste uke for OSKE6! Jeg kan bare oppfordre flere til å bidra, da blir det mindre jobb for alle.

Og så var det veldig gledelig å høre at halvparten av søknadene til DRIV – Senter for kvinnehelseforskning, som ble sendt inn i forrige uke kom fra K2, hele 14 søknader! Nå er evalueringen i gang og vi får vite i løpet av august hvem som går videre til steg 2. Vi krysser fingrene at noen fra K2 er med.

Men dette er et bra utgangspunkt for å fortsette med søknadsskrivingen og sende til NFR – FRIPRO. Marit Bakke kom denne uken med informasjon om at

  • FRIPRO skal dele ut 900 mill NOK i år
  • Så langt har det kommet totalt kun 100 søknader fra hele Norge (alle fagfelt)
  • Søknader som sendes inn innen midten av august er med i runden for årets søknader.

Dette betyr altså at det er bedre sjanser enn på lenge å nå opp i FRIPRO i år. Og nå har vi altså en søknadsfrist: midten av august. Husk å registrere søknaden i vår portal for eksternfinansierte prosjekter (Skjemaker for søknader, K2), slik at en av økonomene kan hjelpe deg med budsjettet og sørge for at vi klarer å snu underskuddet K2 har opparbeidet seg.

Ha en riktig god helg!

Nordic Conference on Future Health

The Nordic biobank and research communities join forces -to explore the future of biobanking and precision health.

This special stakeholder gathering is hosted by Biobank Norway and encompasses two parallel conferences—the 3rd Nordic Society of Human Genetics and Precision Medicine and the 2nd Nordic Biobank Conference—as well as joint plenary sessions for topics of interest to both communities.

https://www.ntnu.edu/web/nordic-biobanks-precision-health-2024/home

Where: Trondheim

When: 10 –12 September, 2024

Early bird registration end on June 10th

Submission deadline for poster abstracts: June 21s

60 new research networks announced

We are pleased to announce the approval of 60 new COST Actions by our Committee of Senior Officials (CSO). These new research networks cover topics as varied as the impact of climate change on mental health, digital technologies to improve civic engagement, optimising insect nutrition, augmented reality in forestry, and alternative approaches to automated cancer detection.

Read an article on the COST website about the new networks: 60 new COST Actions approved – COST

Every participating country have the right to nominate up to two members of the Management Committee (MC) of each network. The COST National Coordinator (CNC) is responsible for the nominations.

In Norway the procedure is that those who wish to participate in the MC of a COST network must send CNC Trude Dypvik (COST-CNC@forskningsradet.no) a short application and a CV. 20th. June is the deadline for the first applications

Software awareness workshop

Code, Train, Protect: Essential Strategies for Life Science AI and Software

Join us for a dive into the critical considerations of using open-source tools and ensuring compliance both for academic and commercial applications. Learn about database and data privacy concerns when building AI models and navigate the complexities of software licensing. Discover strategies to protect your software innovations through patenting and IP management.

When:            Thursday 13th of June 11:30 – 13:30 (you are welcome to bring your lunch)
Where:           Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken 31
Tip: take Bybanen or the UiB campus bus!
Who:              Open for everyone interested in life science software

The workshop will begin with an interactive presentation. Following this, participants will break into smaller groups to discuss life science software cases and challenges and receive feedback from business developers from VIS’ technology transfer team. This is also a great opportunity to discuss your own project.
Bring a friend and join us for the DOs and DON’Ts of life science software development!

Looking forward to seeing you there!

Questions? Additional topics you would like us to discuss?
Feel free to contact Renate Hvidsten Skoge: rsk@visinnovasjon.no

Utlysning av midler til demensforskning

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som jobber med folkehelse, forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

 

Gjennom vårt demensforskningsprogram er det nå anledning til å søke om:

– Postdoktorstipend

– Driftsstøtte og/eller nettverksstøtte

 Søknader sendes inn via vår søknadsportal. Søknadsfrist: Mandag 2. september 2024 kl. 10.00.

Mandag 10. juni kl 14.00 – 15.00 avholder vi webinar der vi presenterer årets utlysninger. Etterpå vil det være mulighet for å stille spørsmål.

Klikk her for påmelding

Økonomiske realiteter – K2-ledelsen tar grep

K2 går med underskudd så det suser og skuta må snus. Derfor har ledelsen satt i gang en rekke tiltak som vil få konsekvenser for din arbeidshverdag. I en slik situasjon kan fort bli krevende for å bruke et politikernes fovorittuttrykk, men da er det ekstra viktig å identifisere og utnytte de mulighetene som finnes.

Det store bildet er at norsk undervisningssektor ser ut til å bli gradvis nedbygget over tid, men kanskje ikke like mye i sektorene helse og medisin der det vil bli behov for mange hender i framtiden. Så er vi heller ikke alene. Reduserte ressurser er noe alle universitetene må takle og da gjelder det som alltid å være blant de beste i klassen.

Men hva innebærer det for K2? De neste punktene oppsummerer noen av de tiltakene ledelsen arbeider med:

  • Arealreduksjon. K1 og K2 arbeider med å redusere sitt areal i Laboratoriebygget med ca 400m2 for å spare husleie. De involverte gruppene jobber sammen med ledelsen for å få til løsninger som ikke skader forskningsaktiviteten og vi håer denne prosessen kan ferdigstilles i løpet av august.
  • Kjernefasilitetene våre er svært viktig infrastruktur for forskningen og er trolig ofte avgjørende for at vi får forskningsmidler. K2 har mange slike fasiliteter og alle går med underskudd som til sammen utgjør et stort problem. Vi må derfor vurdere å omstrukturere, flytte, evt legge ned kjernefasiliteter som ikke er kritiske.
  • 0-dekningsbidragsprosjekter er en velsignelse, men også et problem fordi e belaster fellesskapet. K2 har svært mange store prosjekter i denne kategorien og de bidrar til underskuddet. Inntil nå har vi hatt gaveforsterkningsmidler for å bøte på dette, men nå er denne ordningen avviklet. Vi arbeider med budsjettering slik at vi kan redusere underskuddet i slike prosjekter, blant annet med frikjøp av prosjektmedarbeidere. Enn så lenge har vi ikke sagt nei til slike prosjekter, men det kan bli en realitet i framtiden.
  • Effektivisere undervisningen: Studenttallet øker, men antall undervisere blir færre og må undervise mer. I samarbeid med studieadministrasjonen jobber vi med å få bedre oversikt over undervisningen og hvem som kn bidra. Vi må være villig til å tenke nytt. Kanskje du må undervise et felt du ikke er superspesialist på, kanskje må et fagmiljø endre studieplanen slik at undervisningen effektiviseres med nye hjelpemidler. Kanskje skal det innføres mer uketjeneste på avdelingene. Her blir dialogen med helseforetakene viktig for å finne gode ordninger.
  • Samme folk, nye oppgaver: Vi starter i juni en kartlegging av kompetanse blant det tekniske personalet og PhD/postdoktorer med tanke på administrative oppgaver. Vi trenger folk til å bistå med arrangementer, disputaser og annet arbeid, på frivillig basis.

Å snu økonomien krever at alle er med på dugnaden. Vi har tatt opp dette i ulike fora, men foreløpig har engasjementet vært heller labert. Alle må med om vi skal lykkes og vi må være villig til å tenke nytt

Eystein Husebye,

Fungerende instituttstyrer

Snart ny sjanse for å søke status som merittert underviser

I 2024 vil Det medisinske fakultet for fjerde gang lyse ut meritteringsordningen ved fakultetet. Tittelen «merittert underviser» kan tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand, og tildeles etter søknad.

Her kan du lese mer om ordningen, blant annet hvem som kan søke og hva søknaden må inneholde.

Formell utlysning kommer nærmere sommeren, og vil ha søknadsfrist i slutten av oktober. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju».

Påminnelse: Grunnleggende brannvernopplæring UIB 2024

Minner om brannvernkurs som er obligatorisk for alle ansatte, UiB tilbyr digitalt kurs 

https://nettkurs.tiv.no/no/feidelogin

og

GRUNNLEGGENDE BRANNVERNOPPLÆRING

Å forstå riktig bruk av brannapparater og implementere grundig sikkerhetspraksis er essensielt for å beskytte deg selv og andre i tilfelle nødsituasjoner.

Gjennom praktisk trening og veiledning vil vi veilede deg gjennom riktig bruk av brannapparater, evakueringsteknikker og andre viktige brannsikkerhetsprosedyrer. Vår målsetting er å gi deg selvtillit og kompetanse til å håndtere brannsituasjoner på en trygg og effektiv måte.

Innhold:
·      Grunnleggende teori om forskjellig typer slukkeutstyr (ute).
·      Slukking med brannapparater (ute).
·      Alternative måter å slukke småbranner (ute).
·      Røykutvikling i røykvogn (ute).

lenke til påmeldingsskjema (det er kurs både på norsk og engelsk) https://deltaker.tiv.no/no/participate/grunnleggende-brannvernopplaering-uib-2024-c2e062305f

MSCA Doctoral Networks – webinar om 2024-utlysningen

13. juni. kl. 10.00–11.45

MSCA Doctoral Networks (DN) er ei ettertrakta ordning som finansierer doktorgradsstipendiatar frå heile verda i europeiske forskarutdanningsnettverk. Nettverka, eller prosjekta, varar i fire til fem år, og kan finansiere 15 PhD-studentar i inntil tre år.

Utlysinga for 2024 opnar 29 mai, og har søknadsfrist 27. november 2024.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2024/msca-dn-webinar-2024-utlysinga/

Forprosjekt til Pilot Helse

SøknadstypeKoordinerings- og støtteaktivitet

Søknadsfrist16. oktober 2024, kl. 23.59 CEST

Aktuelle temaområderHelse

MålgrupperOffentlig sektor, Næringsliv, Forskningsorganisasjon

Pilot Helse er en ordning som skal støtte ambisiøse og krevende innovasjonsløp. Støtten skal gi virksomheter i offentlig sektor og bedrifter mulighet for sammen å etablere et innovasjonsløp basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. Gjennom faktisk samarbeid skal offentlige og private aktører sammen med brukere utvikle innovative løsninger som enkeltaktører ikke kan løfte fram alene. Løsningene skal bidra til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og rette seg mot et nasjonalt og internasjonalt marked.

Dere kan søke om forprosjekt fram til og med 16. oktober 2024. Alle søknadene behandles samlet etter fristen.

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/forprosjekt-pilot-helse/

 

Program for forskningsledelse

Programmet har som mål å styrke deltagernes utvikling som gruppeledere, gi inspirasjon til å bygge gode forskningsmiljø og sikre gode rammevilkår for forskning og forskningssamarbeid. Gjennom programmet vil deltagerne jobbe med utfordringer fra egen hverdag.

Programmet går høsten- 24. Søknadsfrist om deltakelse er 7. juni

Nærmere om programmet og søknad finnes her: Program for forskningsledelse ved UiB | HR-avdelingen | UiB

Forskerforbundets hjernekraftpris 2024

Illustrasjon: Lars Fiske

Alle medlemmer av Forskerforbundet kan nominere alle andre medlemmer av forbundet til «Forskerforbundets hjernekraftpris». Man kan også nominere seg selv.

I utlysningen skriver de: «Den nominerte skal være en person som har gitt samfunnet betydelige bidrag gjennom sitt kunnskapsarbeid. Det kan være et forskningsprosjekt, en utstilling, en innovasjon, et arkiv, et undervisningsopplegg, nyskapende publikumsformidling, bidrag til samfunnsdebatten eller et annet samfunnsnyttig bidrag. Den nominerte bør svare til ett eller flere av kriteriene».

Prisen er på til sammen 200 000 kroner, og kan fordeles på en eller flere vinnere.

Frist for nominasjon er 1. september 2024. Les mer her: https://www.forskerforbundet.no/om-forskerforbundet/hjernekraftprisen/forskerforbundets-hjernekraftpris-2024

Eller se vedlegg her.

Norsk forskningskonferanse i medisinsk og helsefaglig pedagogikk – i år i Bergen!

Foto/ill.: UiB

Bli med på norsk forskningskonferanse i medisinsk og helsefaglig pedagogikk!

I samarbeid med likesinnede ved UiO, NTNU og UiT har UiB de siste 4 årene arrangert en nasjonal forskningskonferanse i medisinsk og helsefaglig pedagogikk. I år er konferansen 5 år og skal arrangeres i Bergen, 24.-25. oktober. Frist for påmelding: 27. september 2024: Påmeldingsskjema til konferanse

Dette er flott arena for å bli kjent med pågående forskning innen feltet i Norge. Vi håper mange har lyst til å være med og evt. bidra med å dele lærdom og forskningsresultater!!

Konferansen er gratis! Påmelding og mer info her: Nasjonal forskningskonferanse i medisinsk og helsefaglig pedagogikk | Enhet for læring | UiB

 

Hvorfor undervise og veilede (hvis du kan slippe)?

Mange som er ansatt eller knyttet mer indirekte til instituttet gjennom forskning, bidrar i undervisning på bachelor-/master/PhD-nivå og inn mot profesjonsstudiene ved Det medisinske fakultet. Likevel er det god bruk for flere, og for bedre fordeling av oppgavene. Men hvorfor undervise eller veilede studenter om det ikke er et formelt krav i den stillingen eller rollen du har?

Mange oppdager de givende sidene ved undervisning og veiledning når de kommer til et punkt der de «må» gjennomføre slike oppgaver, mens noen ser litt sent at undervisningserfaring ville gi en mer komplett CV, både i form av akademisk real- og formalkompetanse.

Undervisning kan tvinge en til å sette seg inn i områder av eget fagfelt som ligger litt utenfor ens kjernekompetanse. Både gjennom forberedelse av egen undervisning og for eksempel veiledning av studenter som skriver ulike oppgaver kan dette medvirke til et bredere faglig nedslagsfelt. Sensoroppdrag kan ha tilsvarende funksjon, samtidig som man får bedre kjennskap til andre miljøer og deres virksomhet – som igjen kan være nyttig når en skal finne sensor til egne studentprosjekter.

Gjennom slike prosesser blir man ofte nødt til å se med friske øyne på egen passiv kunnskap, definisjoner og grunnkonsepter man kanskje tar for gitt i det daglige – kan man egentlig forklare dem til en mindre erfaren person? Noen ganger kan man få aha-opplevelser når man som mer erfaren går tilbake til ting man tror man har forstått og kan forklare på stående fot. Det kommer spørsmål man aldri selv har kommet på å stille.

Alle husker trolig én eller flere undervisere fra sin tid som student. Noen av «feil» årsaker, men noen som viktige rollemodeller og faglige forbilder. I en tid med økende fokus på digitalisering i undervisningen tror jeg det er svært viktig at studentene møter dedikerte fagpersoner, og jeg tror disse møtene kan være motiverende for begge parter.

Med henblikk på formalkompetanse: flere former for undervisning gir uttelling i opplæringsdelen i PhD-utdanningen, og veiledere kan oppfordre til å vektlegge slik aktivitet i opplæringsdelen. Egne krav gjelder ved søknad om opprykk/ansettelse i akademiske stillinger, men undervisning vil uansett gi en mer komplett akademisk CV.

Husk at undervisning ikke bare er forelesninger, men kan ha mange former. Om du kan tenke deg å undervise eller veilede, kan du formidle dette til leder av din forskningsgruppe, til undervisningsgruppeledere i ditt fagområde eller til kolleger du vet underviser innen et relevant fag.

Silje – Fungerende undervisningsleder.

OSKE-eksamen – sensorer.

Foto/ill.: UIB Det medisinske fakultet

Vi trenger sensorer til OSKE6 13.06.24. Oppgaven er å bemanne stasjoner på eksamen; studentene kommer til stasjonen, får en oppgave, løser denne og scores så av sensor “på stedet” – dvs. ikke for- og etterarbeid.
Oppgaver er ferdig laget, og to puljer skal gjennom eksamen denne dagen – én pulje kl. 09 og én kl. 13. Sensor må ha medisinskfaglig bakgrunn. Kan du bidra? Gi beskjed til silje.skrede@uib.no

Informasjonsmøte om den planlagde SFF VI-utlysinga

5. jun. kl. 13.00–14.00

Påmeldingsfrist:4. juni kl. 12:00

Digitalt:Arrangementet strømmes

Neste utlysing av Senter for framifrå forsking (SFF) er planlagd å komma i 2025 og med tildeling mot slutten av 2027. Webinaret vil ta for seg den informasjonen som ligg føre om den planlagde utlysinga. Det vil vera mogleg å stilla generelle spørsmål under webinaret, men ettersom krav og føringar og endeleg utforming av utlysinga ikkje ligg føre, vil mykje kunne svarast på (og leggjast ut på nettsidene) først på utlysingstidspunktet i 2025. Det vil dermed komma meir informasjon i eit nytt søkjar-webinar når utlysinga ligg føre.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2024/informasjonsmote-om-den-planlagde-sff-vi-utlysinga/

CCBIO Junior Scientist Symposium

June 6th, 2024 

(Møterom, HBE, Glasblokkene, Blokk 8, U1etg, U364, Auditorium)– register(ccbiojuss.no) or https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=16203275

We are happy to welcome you all to the upcoming CCBIO Junior Scientist Symposium, June 6th, 2024. This seminar series is a perfect place to meet and interact with other young scientists. We anticipate lively and interesting discussion as always. It is a pleasure to present Geir Olav Løken, Administrative Leader of CCBIO, as the keynote speaker. He will use his decades long experience in mediating between researchers and the administration to elaborate on how to best interact with “the other side” and point out pitfalls and coping strategies. Anna Gorbunova, a new post doc in Carina Strell’s group will present the prognostic impact of mitochondrial proteins in lung cancer. You will also learn more about how to target homology repair deficiency in breast cancer, tissue engineering of bone marrow and precision medicine in children’s cancer. Please register within June 3rd at 11.00.

Program: Les videre

Webinar about ERC Synergy Grant

7 June 10:00–11:45

Do you have an extraordinary exciting and groundbreaking idea for a research project, but need one or more other PIs to solve the puzzle? ERC Synergy Grants can be the solution for you.

ERC Synergy Grants (SyG) allow two to four outstanding “principal investigators” (PIs) to come together on a problem for a project and provide the opportunity for collaboration for up to six years.

https://www.forskningsradet.no/en/events/2024/webinar-about-erc-synergy-grant/

2024 UiB Læringskonferanse

Program for universitetspedagogikk og samarbeidspartnere inviterer til å bidra til UiBs Læringskonferanse, som arrangeres ved UiB 17. oktober 2024. UiBs Læringskonferanse er åpen for alle på UiB og er en mulighet til å lære, diskutere og feire forskningsbaserte praksiser som representerer tilknytning, fellesskap og/eller inkludering i universitetsundervisning og læring.

Dagen vil inneholde foredrag og workshops, paper- og plakatpresentasjoner. Alle som er involvert i undervisning, veiledning, vurdering og andre undervisningsrelaterte aktiviteter ved UiB og andre lokale institusjoner inviteres til å bidra til og delta på konferansen.

Submisjoner/presentasjoner kan være på norsk eller engelsk. Frist for innleveringer er 30. juni.

Les mer