Utlysning av midler for forskning på kvinnehelse

Forskning på kvinnehelse har tradisjonelt fått lite oppmerksomhet og finansiering.

Trond Mohn Stiftelse har satt av inntil 24 millioner kroner til dette forskningsprogrammet, og UiB og Helse Bergen skal bidra med tilsvarende beløp.

Det medisinske fakultets nye senter for kvinnehelseforskning, Driv, skal fremme forskning som bidrar til å eliminere kjønnsbaserte ulikheter i helsevesenet. Senteret er etablert i tett samarbeid med Helse Bergen og andre partnere i Bergensregionen.

En utlysning av forskningsmidler er nå tilgjengelig for å styrke forskningen på kvinnehelse i Bergen og Norge, i samarbeid mellom TMF, UiB og Helse Bergen.

Les mer på våre engelske nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *