Månedlige arkiver: februar 2024

Gratulerer til KG Jebsen Senter for myeloid leukemi

Kjære kolleger og venner,

Det er med enorm stolthet og begeistring at jeg kunngjør etableringen av KG Jebsen Senter for myeloid leukemi ved K2. Denne betydningsfulle begivenheten markerer et stort skritt fremover i vår urokkelige streben etter vitenskapelig fremragende og innovative medisinske løsninger.

La oss reflektere litt over den dype innvirkningen forskningssentre som vårt nye KG Jebsen-senter har på vårt akademiske fellesskap og utover. Disse sentrene fungerer som smeltedigler av kunnskap, der briljante sinn møtes, samarbeider og tenner transformative ideer. De er sentrale for ny og innovativ kunnskap, som skyver grensene for menneskelig forståelse og legger veien for banebrytende terapier.

Hvor mange sentre huser Institutt for klinisk medisin i dag?

 1. Broegelmanns forskningslaboratorier (Broegelmann-stiftelsen)
 2. Influensasenteret (Direktoratet for helse og omsorg)
 3. Senter for farmasi (UiB, i samarbeid med Kjemisk institutt, Mat Nat)
 4. KG Jebsen Senter for genomrettet kreftterapi (Stiftelsen KG Jebsen)
 5. KG Jebsen Senter for myeloid leukemi (Stiftelsen KG Jebsen)
 6. Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 7. Ernæringsforskningslaboratoriet (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 8. Mohn Kreftforskningslaboratorium (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 9. Senter for antibiotikaresistens (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 10. Senter for regenerativ medisin (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 11. Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner (Hjertefondet)

Hvorfor er forskningssentre så uvurderlige?

 1. Tverrfaglig synergi: Vårt nye senter er et eksempel på ånden bak tverrfaglig samarbeid. Ved å samle eksperter fra ulike felt – hematologi, genetikk, immunologi og klinisk medisin – skaper vi et fruktbart grunnlag for krysspollinering av ideer. Det er ved disse krysningspunktene at gjennombrudd skjer, der biologens innsikt møter klinikerens praktiske visdom, og der innovasjon blomstrer.
 2. Vedvarende fokus: KG Jebsen-senterets dedikerte fokus på myeloid leukemi sikrer at vi dykker dypt inn i denne komplekse sykdommens intrikate detaljer. Med laserpresisjon vil våre forskere avdekke molekylære fundament, identifisere nye terapeutiske mål og forbedre pasientresultater. Denne vedvarende forpliktelsen er vårt løfte til de som er berørt av leukemi – et løfte om håp og fremskritt.
 3. Grogrunn for fremtidig finansiering: Mens mange sentre opererer innenfor begrensede tidsrammer, får deres innvirkning ringvirkninger langt utover deres opprinnelige finansieringsperioder. De frøene de sår spirer til prosjektforslag, samarbeidsprosjekter og partnerskap. KG Jebsen-senteret, som sine forgjengere, vil katalysere ekstern finansiering og sikre vår posisjon som et knutepunkt for vitenskapelig fremragende arbeid.

 La oss sende våre gratulasjoner til professor dr. med. Bjørn Tore Gjertsen ved roret for det nye KG Jebsen-senteret. Hans urokkelige dedikasjon til leukemiforskning og pasientomsorg inspirerer oss alle. Under hans veiledning er jeg trygg på at senteret vil blomstre og gi oppdagelser som forandrer liv.

Da er det bare å ønske alle får en fin vinterferie og vender tilbake til K2 med oppladede batterier og forbedret rekkevidde!

Pål & aiPål

Invitasjon til møteplass- krigen mellom Israel og Hamas i Gaza

UiB ønsker å tilby en møteplass for dem som er berørt av krigen mellom Israel
og Hamas i Gaza, og som har behov for å komme sammen og dele erfaringer, og
gi innspill til universitetsledelsen.

For at ansatte og studenter skal kunne dele bekymringer og tanker på en god
måte, vil det bli to samlinger. Èn samling for palestinske ansatte og studenter,
eller med tilknytning til Palestina, og én samling for israelske ansatte og
studenter, eller med tilknytning til Israel.
Enkel servering.

Tid: 1. mars 2024 12:00 – 13:00 og 14:00 – 15:00
Sted: Musèplass 1, Styrerommet

Med vennlig hilsen,
Margareth Hagen
Rektor

Lenke til Invitasjon og påmelding:https://k2info.w.uib.no/files/2024/02/Invitasjon-dialogmote.pdf

Årets møte i Norsk Forening for Flowcytometri

 

 

Norsk Forening for Flowcytometri (NFCF) og Universitetet i Tromsø (UiT) ønsker hjertelig velkommen til det 12. Flowcytometri møtet. Arrangementet arrangeres i Tromsø torsdag 6. og fredag ​​7. juni 2024.

For påmelding og ytterligere informasjon, vennligst besøk vår hjemmeside: www.flowcytometri.no

I tillegg er vi glade for å tilby et valgfritt Flowcytometrikurs onsdag 5. juni ledet av Mikkel og Charlotte C. Petersen fra Aarhus Universitetssykehus og Universitetet i Aarhus.

Vær oppmerksom på at en early bird-rabatt er tilgjengelig frem til 1. mars!

18 nye åpne utlysninger fra EU4Health i 2024

200 millioner euro ligger i potten til åpne utlysninger fra EU4Health. Syv av utlysningene er direkte rettet mot kreftfeltet, på områder som persontilpasset medisin, kunstig intelligens og livskvalitet.

EU4Health er EUs fjerde helseprogram og skal gjennomføres i perioden 2021-2027. Totalbudsjettet er på 5,3 milliarder euro og er EUs hittil største helseprogram.

EU4Health skal bidra til å beskytte europeiske borgere mot grenseoverskridende helsetrusler, forbedre tilgjengeligheten til medisinsk utstyr, legemidler og annet kriserelatert utstyr, samt bidra til å styrke de nasjonale helsesystemene og arbeidsstyrken på helseområdet.

2024 EU4Health Work Programme https://health.ec.europa.eu/publications/2024-eu4health-work-programme_en

Nå ut med forskningen i media

UiB FERD arrangerer kurs i formidling og mediekontakt i regi av kommunikasjonsavdelingen.

Dette er en god mulighet for PhD’er eller andre som vil lære mer om hvordan du som forsker kan finne den gode historien i forskningen din, hvordan du kan koble deg på nyhetsbildet og sette dagsorden.

Når: 19. mars
Hvor: Media City Bergen
Påmeldingsfrist: 11.mars

NB! Kurset har begrenset plass.

Les mer og påmelding her: https://www.uib.no/ferd/168729/nå-ut-med-forskningen-i-media

Klimafondet

Logoen til UiBs klimafond

Foto/ill.: Margareth Haugen, UiB

UiB har opprettet et eget klimafond i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk

I 2024 vil dette fondet være på 2 millioner kroner. Støtte kan gis til tiltak som bidrar i arbeidet for et mer klima- og miljøvennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad.

Søknadsfrist er 17. mars

Mer info her (lenke til nettsiden) https://www.uib.no/b%C3%A6rekraft/160711/klimafondet

Horisont Europa-kurs; Ledige plasser

Enten du er nybegynner eller erfaren – har vi Horisont Europa-kurs som passer for deg!

Vi har fremdeles ledige plasser på kursene i tiden som kommer.

B.2 – Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (Oslo)
B. 2 (nivå 2, for vidarekomne): Kurset gir ein introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emne og utlysingar, søknadsprosess, kva som kjenneteiknar søknader til Horisont Europa, dei ulike prosjekttypane, og dessutan søknadsførebuing).I løpet av kurset vil vi gå gjennom søknadsprosessen frå ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom ei praktisk øving.
27. feb – 28. februar 2024
B.2 – Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (Oslo) (forskningsradet.no)

B.1 – Horizon Europe Proposal Writing Focus: The first steps (Oslo)
B1: (Nivå 1, for nybegynnere): kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering
5. mars 2024
B.1 – Horizon Europe Proposal Writing: the first steps (Oslo) (forskningsradet.no)

C.1 – Project Management and Reporting: the first steps (Oslo)
C.1 (nivå 1, for nybegynnere): Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.
6. mars 2024
C.1 – Project Management and Reporting: the first steps (Oslo) (forskningsradet.no)

D.1 – Budgeting in Horizon Europe – step-by-step (Oslo)
Kurs (nivå 1, for nybegynnere): kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.
7. Mars 2024
D.1 – Budgeting in Horizon Europe – step-by-step (Oslo) (forskningsradet.no)

D.2 – Financial rules of Horizon Europe and H2020 (Oslo)
D.2 – Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.
11. mars – 12. Mars 2024
D.2 – Financial rules of Horizon Europe and H2020 (Oslo) (forskningsradet.no)

A.3 – Looking for partners and joining consortia (short webinar)
WEBINAR: A.3 – Dette kurset vil hjelpe deg å forstå hvilken type partnere du skal se etter i Horisont Europa, hvis du foreslår et samarbeidsprosjekt i Horisont Europa eller bare leter etter et konsortium å bli med i. Du vil lære hva som kjennetegner et vinnerkonsortium i Horisont Europa, og du vil få praktiske råd og verktøy som du kan bruke når du søker etter prosjektpartnere.
12. mars 2024
A.3 – Looking for partners and joining consortia (short webinar) (forskningsradet.no)

D.3 – EC Audit workshop (Oslo)
D.3 (nivå 2 og 3, for viderekomne og avanserte): Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020/Horisont Europa, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen. For å få fullt utbytte av kurset er det en forutsetning å ha gjennomført D2-kurset, da D.3-kurset bygger på D.2
13. mars 2024
D.3 – EC Audit workshop (Oslo) (forskningsradet.no)

Oversikt over alle kurs fram til sommeren finner du her:

Forskningsrådets arrangementer (forskningsradet.no)

Velkommen til kurs, og ta kontakt med Inger Nordgard – inn@rcn.no dersom du har spørsmål.  

Zoom inn på helse, miljø og sikkerhet – digitalt denne gangen

I det Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen forbereder seg på å være vertskap for sin årlige Helse-, Miljø- og Sikkerhetsdag (HMS), vokser forventningen til en opplysende og innflytelsesrik hendelse. Møtet finner sted onsdag 21. februar med start kl 12, og har som mål å prioritere trivsel, bærekraft og sikkerhet innenfor vårt akademiske fellesskap og utover dets grenser.

En hjørnestein i programmet er presentasjonen av HMS-koordinator Ørjan Leren om handlingsplanen for HMS og fakultetets prioriteringer for 2024. Han vil skissere en strategi for å redusere barrierer for høyere utdanning. Videre vil seniorrådgivere Nora Abdalla Mohammed og Michelle Iversen Badiane fra Studieavdelingen belyse prosjektet “Mangfoldige UiB – Ingen utenfor”.

FPD Include Erasmus+ -prosjektet, presentert av førsteamanuensis Reidun Lisbet Skeide Kjome fra Institutt for global helse og primærhelsetjeneste, lover innsikt i å fremme mangfold og inkludering innenfor akademiske settinger.

Universitetets hovedverneombud, June Vibecke Knudtsen Indrevik, vil understreke viktigheten av et trygt arbeidsmiljø for alle, og legge vekt på kollektivt ansvar og årvåkenhet.

Når dagen nærmer seg slutten, vil utdelingen av Arbeidsmiljøprisen 2023 av HMS-koordinator Ørjan Leren være en passende avslutning, der fremragende bidrag for å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø feires.

Jeg håper du blir inspirert og oppfordrer deg til å delta, selv om det er et digitalt arrangement.

Eystein Husebye
Viseleder K2

Join Zoom Meeting
Meeting URL: https://uib.zoom.us/j/65464806396?pwd=R2N1VHhXNHRXanhRa3JzS1c3dkV0Zz09
Meeting ID: 654 6480 6396
Password: yQ80h4zh

EIT Digital Future Proofing Healthcare

EIT Digital Future Proofing Healthcare

Future-Proofing Healthcare will gather together industry leaders and digital health luminaries to discuss and explain cutting-edge digital technologies can make healthcare systems more robust and adaptable to challenges like pandemics, conflict and aging populations.

The event is aimed at national and regional innovation authorities, health service providers, the founders and executives of digital health start-ups and scaleups, venture capital firms which focus on the digital health sectors, healthcare corporations, researchers and academics.

Wed, 21 Feb 2024 11:00 – 12:30 CET

https://www.eventbrite.be/e/eit-digital-future-proofing-healthcare-tickets-767506220767?aff=oddtdtcreator

Join us for the second “Pandemifrokost” on the 29th of February

Banner Pandemifrokost

The Pandemic Center welcomes you to this year’s second breakfast meeting in Alrek health cluster. This time, we are honored to have Dr. Yana Litins’ka from Lund University (Sweden) as well as Ellen Margrete Iveland Ersfjord and Hege Mari Johnsen from the University of Agder, joining us. Dr. Yana Litins’ka will deliver a presentation on barriers to vaccinating adult immigrants in Sweden during the COVID-19 pandemic. Ellen Margrethe and Hege Mari from UiA will discuss what happened to individuals with intellectual disabilities living in supported housing during the pandemic.

https://www.uib.no/en/pandemic/168198/pandemifrokost-2

Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø

Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?

Digitalt frokostseminar fredag 8.mars på Zoom kl.0830-1000

Tema : Likestilling– mangfold – inkludering

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO)
Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Seminaret arrangeres digitalt fredag 08.mars kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her: Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø fredag 8.mars (uib.no)

Påmelding innen arbeidsdagens slutt torsdag den 07.mars

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Les videre

Mer info om Utlysning av postdoktorstillinger innenfor LEAD AI

Har fått tilbakemelding på at det var litt lite informasjon i forrige ukes melding, her er litt mer utfyllende info:

 • LEAD AI er delfinansiert med midler fra EUs Horizon Europe  – Marie Sklodowska-Curie Action. Programmet vil legge til rette for en felles karriereutviklingsarena for 19 postdoktorer som skal ansettes ved UiB. Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning til mer anvendt forskning innen naturvitenskap og medisin, og problemstillinger innen samspill mellom AI, menneske og samfunn med juridiske og etiske utfordringer. Programmet koordineres av Institutt for Informatikk (MN). Oppstart 1. januar 2024, varighet 5 år.
 •  Postdoktorene jobber med sine egne AI relevante prosjekt
 • LEAD AI legger til rette for felles møter kurs og trening
 • Rekruttering følger hovedsakelig UiB sine rutiner, men med særskilte krav fra EU til mobilitet og sammensetning av komiteer
 • Karriereutvikling og veiledning av postdoktorene står sentralt i programmet
 • Samarbeid med andre institusjoner, akademiske og ikke akademiske, nasjonalt og internasjonalt er sterkt anbefalt
 • Fakultetet legger inn tre postdoktorer i prosjektet. Det er 6 fakultet som er involvert i dette, derfor er temaet bredt.

Her er en lenke, informasjonen vil nok oppdateres etter hvert.

LEAD AI | University of Bergen (uib.no)

Nordic Centre in Fudan University: Funding for academic events at the Nordic Centre

We would like to remind everyone that the spring 2024 deadline for applications for funding for academic events is on March 20th. 

Organizers of academic events can apply for funding of any amount between 2,000 and 7,000 euros.

Priority will be given to applications that include the participation of at least two Nordic member universities, preferably from different Nordic countries, and one or more Chinese partners. Events where Fudan University or Chinese affiliates are among the Chinese partners will be prioritized; however, other Chinese universities are warmly welcome to be involved as partners.

Furthermore, priority will be given to applications that relate to one or several of the prioritized thematic areas for Sino-Nordic collaboration at the Nordic Centre.

We especially encourage activities that can serve as a networking platform for early career researchers and can facilitate new connections between Nordic and Chinese scholars, that have the potential to result in joint applications for larger external grants, and are open for participation/contributions from all the Nordic Centre member institutions.

More information, including the application form and handbook on academic events at the NC, can be found on this page.

The application form should be filled in English and sent by email latest on March 20th to:funding@nordiccentre.net

 

COST JOINT-NORDIC INFORMATION DAY

Zoom webinar

23 April 2024 13:00–15:30 CET

This info day is targeted to prospective participants in the new COST actions that will be launched in May/June, as well as future applicants for the COST Open Call with deadline on 23 October 2024. The event is open to all researchers and innovators at any career stage and from any field of research, especially young researchers. The aim is to inform the research community in the Nordic countries on how to participate in the starting COST Actions or submit a COST Action proposal, the role and impact of the COST programme, and the benefits of the COST offer.

Registration by 22 Aprilhttps://eu.invajo.com/l/G5ei8pH1nb

The meeting link will be sent to registered participants about one week before the event.

 

Program:

Les videre

Novo Nordisk Innovator Grants

The purpose of the Pioneer Innovator Grant Sustainability & Health is to accelerate the commercialisation of research findings and the development of novel technologies within sustainability or health.

Both areas of the Pioneer Innovator Grants seek to support novel academic science-based discoveries with commercial potential. The grant aims to stimulate the evaluation of ideas and to support experiments and activities leading to proof-of-concept or beyond.

Amount Up to DKK 1 million per grant.
Location Nordic region
Call closes 13 March

https://novonordiskfonden.dk/grant/pioneer-innovator-grant-3/

*********

The purpose of the Distinguished Innovator Grant Sustainability & Health is to accelerate commercialization of research findings and development of novel technologies within sustainability or health.

Both areas of the Distinguished Innovator Grant are aimed for senior faculty members or researchers with a proven track record within innovation, i.e., previous experience of academic innovation projects and experience with establishing patents and spinouts from the academia.

Amount Up to DKK 6 million per grant.
Location Nordic region
Call closes 13 March

https://novonordiskfonden.dk/grant/distinguished-innovator-grant-3/

Påminnelse: Felleslunsj for vitenskapelige ansatte

Bli kjent med kollegaene dine! Fakultetsledelsen inviterer alle vitenskapelige ansatte, fra PhD-kandidater til professorer, til felles lunsj onsdag 28 .02, kl. 11:30 i EITRI. Hensikten er rett og slett å møtes på tvers av fagmiljøer og institutter slik at vi blir bedre kjent med hverandre. Enkel lunsj serveres. Påmelding er ikke nødvendig

I vår vil det bli arrangert felleslunsjer 03.04, 08.05, 12.06, kl. 11:30 i EITRI.

Velkommen!

Hilsen dekanatet

Vestlandslege kolleger – Jostein Førsvoll

Hei kjære kolleger i K2,

Jeg er Jostein Andersen Førsvoll og arbeider ved Stavanger Universitetssjukehus. Her arbeider jeg som overlege ved Barne- og Ungdomsklinikken med fagansvar for barneendokrinologi.

Første februar tiltrer jeg som førsteamanuensis og fagkoordinator på 5.studieår for Vestlandslegen.

Foto:./ill: Privat

Jeg har arbeidet som universitetslektor i mange år, og har vært med på å undervise medisinstudenter som har hatt «desentral» pediatripraksis i Stavanger. Jeg liker godt å undervise, og synes dette arbeidet har vært givende. Vestlandslegen opplever jeg som en naturlig fortsettelse av samarbeidet mellom sykehuset vårt og Universitetet i Bergen. Jeg ønsker å være med på og forme et godt studiemiljø for studenter og for undervisere på det 5. studieåret, og jeg ser frem til oppstart til høsten.

På litt sikt håper jeg også at denne stillingen vil gi rom for forskning, og at jeg kan bidra til å til prosjekter som skaper fag- og forskningssamarbeid mellom Barne- og Ungdomsklinikkene på Vestlandet.

Disputas Jan-Lukas Førde – 23. Februar 2024

Prøveforelesning:     Fredag 23. februar 2024 kl. 10.15

Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «Animal and non-animal models for cancer drug testing: State of the art and future prospects»

Foto/ill.: Sandra Berglid

Disputas:                   Fredag 23. februar 2024 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «The Zebrafish Larva as a Model System for Myeloid Malignancies»

 1. opponent: Førsteamanuensis Federico Fenaroli, Universitetet i Stavanger
 2. opponent: Førsteamanuensis Maria Omsland, Høgskolen på Vestlandet
 3. medlem av komiteen: Forsker Anja Torsvik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Takk for meg som instituttleder: En spennende reise er slutt og et nytt kapittel begynner

Kjære kolleger,

Det er med blandede følelser jeg skriver denne lederen i K2-nytt. Etter seks år ved roret for K2, har jeg besluttet å tre tilbake fra stillingen som Instituttleder. Denne avgjørelsen var ikke lett å ta og var etter nøye vurdering av kravene og ansvaret som følger med å lede en så dynamisk og innflytelsesrik avdeling.

Vårt institutt har vokst betydelig i løpet av min tid som leder. Med 382 dedikerte ansatte, inkludert 70 heltidsprofessorer og førsteamanuenser, 80 bistillinger, over 180 forskere, post docs og PhD-studenter samt 50 teknisk og administrativt ansatte har vi gjort store fremskritt innen klinisk- og translasjonsforskning. Dette medfører at vi i 2023 hadde publikasjoner i de aller beste tidsskriftene og satte rekord for ekstern finansiering: 121 mill. kr. Dere underviser en rekke kliniske spesialiteter innen medisin i tillegg til farmasi og ernæring på en forbilledlig måte. Og dere har nådd opp i konkurransen om å etablere flere nye og sterke forskningssentre.

Likevel, i takt med økende krav til ledelse, befinner jeg meg ved et veiskille. Å balansere ansvaret som både Instituttleder og leder for Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin har vært krevende. Streben etter fremragende resultater krever fokus, og jeg har følt det er på tide å overlate stafettpinnen til en ny leder som kan fortsette å drive instituttet vårtfremover.

Jeg er utrolig stolt av det vi har oppnådd sammen. Vår samarbeidsånd, dedikasjon til pasientomsorg og banebrytende forskning har satt dype spor. Når jeg nå trer tilbake, er jeg trygg på at K2 vil fortsette å blomstre under ny ledelse.

Jeg slutter 300424 og vil i tiden fremover gradvis overføre mine ansvarsområder til Eystein Husebye som fungerende instituttleder. Stillingen lyses ut i disse dager. Men dere skal være trygge på at jeg fortsatt føler meg forpliktet til vår felles misjon, og jeg ser frem til å bidra til avdelingen på nye måter. Min avgjørelse er ikke et farvel, men heller en endring i roller – en som lar meg fokusere på det spennende arbeidet som skjer ved Mohn-senteret.

Jeg uttrykker takknemlighet til hver av dere for deres støtte og dedikasjon. Sammen har vi gjort en forskjell i pasientenes liv og i fremtiden for medisin. La oss fortsette å samarbeide, være innovative og inspirere. Takk for at dere har vært en del av denne fantastiske reisen.

 På vei inn i et nytt kapittel for K2, er jeg begeistret for å kunngjøre to nye tilskudd til vårt lederteam:

Professor Svein Skeie: Endokrinolog og Forskningsleder ved Stavanger Universitetssjukehus. Skeie påtar seg rollen som Leder for Stavanger-relasjoner. Hans dype forståelse av ledelse, klinisk praksis og forskning vil tjene som en verdifull forbindelse mellom våre institusjoner. Et økende samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus vil styrke våre bånd og fremme innovative initiativer.

Professor Silje Skrede: Hun er farmakolog, har erfaring fra undervisningsadministrasjon og farmakologisk forskning. Hun blir Leder for innovasjon slik at K2s fokus på dette viktige området blir styrket. Skrede vil midlertidig være Leder for undervisning som vikar for Mette Vesterhus.

Ha en riktig god helg!

Pål

Utlysning av postdoktorstillinger innenfor LEAD AI

I løpet av mars måned skal det lyses ut 10 postdoktorstillinger ved UiB innenfor rammen av forsknings- og karriereutviklingsprogrammet LEAD AI. Det medisinske fakultet skal lyse ut 3 av disse stillingene. LEAD AI er finansiert av fakultetene og EU i fellesskap gjennom samfinansieringsordningen COFUND Postdoctoral Programmes under Marie Skłodowska-Curie Actions. Totalrammen er på 130 millioner NOK over fem år. Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning til anvendt forskning innen naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Det er ønskelig å rekruttere både lokale og internasjonale forskere. Mobilitet, internasjonalt og på tvers av disipliner og sektorer er et viktig element i programmet. Alle søkere vil evalueres av en internasjonal komite og det er åpent for både innkommende og utreisende mobilitet.

Vi ber aktuelle fagmiljøer om å melde sin interesse for postdoktorstillingene innen 1. mars til tone.hordvik@uib.no.  Legg ved en ½ sides prosjektbeskrivelse med navn og tilhørighet

Merk:

 • Du som sender inn en prosjektbeskrivelse skal fungere som mentor for postdoktoren.
 • Du skal ikke oppgi navn på kandidat; dette er en åpen internasjonal utlysning.
 • Tema er kunstig intelligens
 • Hvis vi mottar mange skisser vil det velges ut hvilke prosjekter som best passer inn i tema for utlysningen.
 • Hvis ditt prosjekt er blant de som går videre vil du bli kontaktet for videre informasjon.

CodeRefinery workshop

March 12-14 and 19-21, 2024

 • This time we plan to start Git and GitHub from the web interface and only later move to the command line.
 • We offer the two workshop weeks as two blocks but you can sign up for both or just one.
 • Week 1 is tuned for exercises and group work. Week 2 will focus on demonstrations and discussions.
 • We are updating and simplifying the install instructions. We recommend to only go through them in the week before the workshop starts, but not earlier.
 • Watch the stream at https://twitch.tv/coderefinery (shareable)
 • Lesson material is linked in the schedule below (shareable)
 • Collaborative document for questions and notes (please register to receive it)
 • Q&A of each day is archived on this page (shareable)
 • Archive of past communication to participants (shareable)
 • Videos on Twitch for 7 days and on YouTube later

https://coderefinery.github.io/2024-03-12-workshop/

Norge på full fart inn i EUs helseunion – hvilke muligheter ligger i EU4Health?

I desember 2023 ble det klart at EU-kommisjonen åpner for norsk deltakelse i EUs helseunion. EUs helseprogram, EU4Health, skal understøtte utviklingen av helseunionen. Vi har invitert med et bredt sett med nasjonale aktører for å diskutere hva dette kan bety for Norge.

 • 29. februar 2024
 • 08:15–14:30
 • Helsedirektoratets lokaler, Vitaminveien 4, Oslo eller digitalt
 • Påmeldingsfrist 28. februar 2024

EU4Health er EUs fjerde helseprogram og skal implementeres i perioden 2021-2027. EU-kommisjonen lanserte EU4Health i etterkant av koronautbruddet våren 2020. Det var tydelig at Europa ikke var godt nok forberedt på en slik krise, og at helsesystemene og beredskapen måtte styrkes. Det ble derfor satt av 5,3 milliarder euro til helseprogrammet EU4Health. EU4Health er et sentralt finansieringsinstrument for realiseringen av den europeiske helseunionen og har fem satsningsområder – kreft, helseberedskap, folkehelse, helsesystemer og -personell, og digitalisering.

https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/norge-pa-full-fart-inn-i-eus-helseunion–hvilke-muligheter-ligger-i-eu4health

Upcoming events at the International Centre

Mobility seminar

Are you planning a research stay outside of Norway? Make sure to join our online mobility seminar to learn about practicalities and necessary steps when planning a research stay abroad. It will take place on February 22nd from 09.00 to 12.00 in Zoom. Sign up https://www.uib.no/en/international/168136/mobility-seminar-researchers

Introduction to tax

Sign up and join us for an online informative meeting about how to pay tax in Norway. This is useful if you are moving to Norway, shifting between Norway and other working countries, or working from abroad. We have this seminar 2 Fridays per month, from 11.00 to 11.30. The next seminar will be on February 9 th . In the registration form you can choose which date you want to sign up to. Read morehttps://www.uib.no/en/international/167208/introduction-tax-norway

Introduction course for new employees

This course is step 2 of our introductory seminars for new international employees. The course will take place on March 19 th from 12.00 to 15.00. The doors open a bit in advance, so you have the chance to have a coffee and snacks and get to know each other. You can register https://www.uib.no/en/international/167229/introduction-course-new-employees

Please complete step 1 (short e-learning course) before attendinghttps://www.uib.no/en/foremployees/141727/introduction-uib-new-employees

Dual career: career advice for partners

If your partner came with you to Norway, and they are looking for a job, this course will be useful for them to get to know the basics about the Norwegian labor market, how to prepare a CV and cover letter, and a bit about Norwegian culture. The seminar is taking place on April 10 th from 09.00 to 12.00 at Rom Aktiv 2, Ulrike Phils hus (Professor Keysersgate 1). You can read more here https://www.uib.no/en/ferd/167719/dual-career-seminar-working-and-learning-norway

Universitetsbiblioteket tester ut Keenious

Keenious er et eksempel på en ny type akademisk søkeverktøy som benytter teknologi basert på kunstig intelligens til å finne forskningsartikler. Universitetsbiblioteket ønsker å teste ut om dette er et nyttig supplement til tradisjonelle søkeverktøy. Studenter og ansatte ved UiB vil derfor vårsemesteret 2024 ha tilgang til Keenious Plus. Denne tilgangen gir flere funksjoner enn gratisversjonen.
Les mer her om hvordan du bruker verktøyet og hvordan du kommer i gang:

Universitetsbiblioteket tester ut Keenious | Universitetsbiblioteket | UiB

PhD Grant Writing Workshop

The Faculty of Medicine invites all PhD-candidates to a workshop on «How to write a successful grant proposal».

The workshop will enable PhD-candidates in medicine and sciences to start early with their future research project. Participants will gain insight into the international funding landscape and develop hands-on knowledge by working on their own project proposal.

PhD Grant Writing Workshop (Day 1) | Faculty of Medicine | UiB

Target audience: PhD-candidates enrolled at the Faculty of Medicine who want to kick-start their academic career in the nearest future.

13.05.2024 – 09.0013.00, EITRI Medical Incubator, Haukelandsbakken 31

Introduction to Data Management Plans (DMP)

The Norwegian Research Council and Horizon Europe require projects to submit a data management plan (DMP). A data management plan describes how data in a research project will be collected, processed and made available.

Introduction to Data Management Plans (DMP)

23.02.2024 – 10:15-11:00 ▶ Sign up!

05.04 2024 – 10:15-11:00 ▶ Sign up!