Daglige arkiver: 8. februar 2024

Utlysning av postdoktorstillinger innenfor LEAD AI

I løpet av mars måned skal det lyses ut 10 postdoktorstillinger ved UiB innenfor rammen av forsknings- og karriereutviklingsprogrammet LEAD AI. Det medisinske fakultet skal lyse ut 3 av disse stillingene. LEAD AI er finansiert av fakultetene og EU i fellesskap gjennom samfinansieringsordningen COFUND Postdoctoral Programmes under Marie Skłodowska-Curie Actions. Totalrammen er på 130 millioner NOK over fem år. Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning til anvendt forskning innen naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Det er ønskelig å rekruttere både lokale og internasjonale forskere. Mobilitet, internasjonalt og på tvers av disipliner og sektorer er et viktig element i programmet. Alle søkere vil evalueres av en internasjonal komite og det er åpent for både innkommende og utreisende mobilitet.

Vi ber aktuelle fagmiljøer om å melde sin interesse for postdoktorstillingene innen 1. mars til tone.hordvik@uib.no.  Legg ved en ½ sides prosjektbeskrivelse med navn og tilhørighet

Merk:

 • Du som sender inn en prosjektbeskrivelse skal fungere som mentor for postdoktoren.
 • Du skal ikke oppgi navn på kandidat; dette er en åpen internasjonal utlysning.
 • Tema er kunstig intelligens
 • Hvis vi mottar mange skisser vil det velges ut hvilke prosjekter som best passer inn i tema for utlysningen.
 • Hvis ditt prosjekt er blant de som går videre vil du bli kontaktet for videre informasjon.

CodeRefinery workshop

March 12-14 and 19-21, 2024

 • This time we plan to start Git and GitHub from the web interface and only later move to the command line.
 • We offer the two workshop weeks as two blocks but you can sign up for both or just one.
 • Week 1 is tuned for exercises and group work. Week 2 will focus on demonstrations and discussions.
 • We are updating and simplifying the install instructions. We recommend to only go through them in the week before the workshop starts, but not earlier.
 • Watch the stream at https://twitch.tv/coderefinery (shareable)
 • Lesson material is linked in the schedule below (shareable)
 • Collaborative document for questions and notes (please register to receive it)
 • Q&A of each day is archived on this page (shareable)
 • Archive of past communication to participants (shareable)
 • Videos on Twitch for 7 days and on YouTube later

https://coderefinery.github.io/2024-03-12-workshop/

Norge på full fart inn i EUs helseunion – hvilke muligheter ligger i EU4Health?

I desember 2023 ble det klart at EU-kommisjonen åpner for norsk deltakelse i EUs helseunion. EUs helseprogram, EU4Health, skal understøtte utviklingen av helseunionen. Vi har invitert med et bredt sett med nasjonale aktører for å diskutere hva dette kan bety for Norge.

 • 29. februar 2024
 • 08:15–14:30
 • Helsedirektoratets lokaler, Vitaminveien 4, Oslo eller digitalt
 • Påmeldingsfrist 28. februar 2024

EU4Health er EUs fjerde helseprogram og skal implementeres i perioden 2021-2027. EU-kommisjonen lanserte EU4Health i etterkant av koronautbruddet våren 2020. Det var tydelig at Europa ikke var godt nok forberedt på en slik krise, og at helsesystemene og beredskapen måtte styrkes. Det ble derfor satt av 5,3 milliarder euro til helseprogrammet EU4Health. EU4Health er et sentralt finansieringsinstrument for realiseringen av den europeiske helseunionen og har fem satsningsområder – kreft, helseberedskap, folkehelse, helsesystemer og -personell, og digitalisering.

https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/norge-pa-full-fart-inn-i-eus-helseunion–hvilke-muligheter-ligger-i-eu4health

Upcoming events at the International Centre

Mobility seminar

Are you planning a research stay outside of Norway? Make sure to join our online mobility seminar to learn about practicalities and necessary steps when planning a research stay abroad. It will take place on February 22nd from 09.00 to 12.00 in Zoom. Sign up https://www.uib.no/en/international/168136/mobility-seminar-researchers

Introduction to tax

Sign up and join us for an online informative meeting about how to pay tax in Norway. This is useful if you are moving to Norway, shifting between Norway and other working countries, or working from abroad. We have this seminar 2 Fridays per month, from 11.00 to 11.30. The next seminar will be on February 9 th . In the registration form you can choose which date you want to sign up to. Read morehttps://www.uib.no/en/international/167208/introduction-tax-norway

Introduction course for new employees

This course is step 2 of our introductory seminars for new international employees. The course will take place on March 19 th from 12.00 to 15.00. The doors open a bit in advance, so you have the chance to have a coffee and snacks and get to know each other. You can register https://www.uib.no/en/international/167229/introduction-course-new-employees

Please complete step 1 (short e-learning course) before attendinghttps://www.uib.no/en/foremployees/141727/introduction-uib-new-employees

Dual career: career advice for partners

If your partner came with you to Norway, and they are looking for a job, this course will be useful for them to get to know the basics about the Norwegian labor market, how to prepare a CV and cover letter, and a bit about Norwegian culture. The seminar is taking place on April 10 th from 09.00 to 12.00 at Rom Aktiv 2, Ulrike Phils hus (Professor Keysersgate 1). You can read more here https://www.uib.no/en/ferd/167719/dual-career-seminar-working-and-learning-norway

Universitetsbiblioteket tester ut Keenious

Keenious er et eksempel på en ny type akademisk søkeverktøy som benytter teknologi basert på kunstig intelligens til å finne forskningsartikler. Universitetsbiblioteket ønsker å teste ut om dette er et nyttig supplement til tradisjonelle søkeverktøy. Studenter og ansatte ved UiB vil derfor vårsemesteret 2024 ha tilgang til Keenious Plus. Denne tilgangen gir flere funksjoner enn gratisversjonen.
Les mer her om hvordan du bruker verktøyet og hvordan du kommer i gang:

Universitetsbiblioteket tester ut Keenious | Universitetsbiblioteket | UiB

PhD Grant Writing Workshop

The Faculty of Medicine invites all PhD-candidates to a workshop on «How to write a successful grant proposal».

The workshop will enable PhD-candidates in medicine and sciences to start early with their future research project. Participants will gain insight into the international funding landscape and develop hands-on knowledge by working on their own project proposal.

PhD Grant Writing Workshop (Day 1) | Faculty of Medicine | UiB

Target audience: PhD-candidates enrolled at the Faculty of Medicine who want to kick-start their academic career in the nearest future.

13.05.2024 – 09.0013.00, EITRI Medical Incubator, Haukelandsbakken 31

Introduction to Data Management Plans (DMP)

The Norwegian Research Council and Horizon Europe require projects to submit a data management plan (DMP). A data management plan describes how data in a research project will be collected, processed and made available.

Introduction to Data Management Plans (DMP)

23.02.2024 – 10:15-11:00 ▶ Sign up!

05.04 2024 – 10:15-11:00 ▶ Sign up!