Daglige arkiver: 22. februar 2024

Årets møte i Norsk Forening for Flowcytometri

 

 

Norsk Forening for Flowcytometri (NFCF) og Universitetet i Tromsø (UiT) ønsker hjertelig velkommen til det 12. Flowcytometri møtet. Arrangementet arrangeres i Tromsø torsdag 6. og fredag ​​7. juni 2024.

For påmelding og ytterligere informasjon, vennligst besøk vår hjemmeside: www.flowcytometri.no

I tillegg er vi glade for å tilby et valgfritt Flowcytometrikurs onsdag 5. juni ledet av Mikkel og Charlotte C. Petersen fra Aarhus Universitetssykehus og Universitetet i Aarhus.

Vær oppmerksom på at en early bird-rabatt er tilgjengelig frem til 1. mars!

18 nye åpne utlysninger fra EU4Health i 2024

200 millioner euro ligger i potten til åpne utlysninger fra EU4Health. Syv av utlysningene er direkte rettet mot kreftfeltet, på områder som persontilpasset medisin, kunstig intelligens og livskvalitet.

EU4Health er EUs fjerde helseprogram og skal gjennomføres i perioden 2021-2027. Totalbudsjettet er på 5,3 milliarder euro og er EUs hittil største helseprogram.

EU4Health skal bidra til å beskytte europeiske borgere mot grenseoverskridende helsetrusler, forbedre tilgjengeligheten til medisinsk utstyr, legemidler og annet kriserelatert utstyr, samt bidra til å styrke de nasjonale helsesystemene og arbeidsstyrken på helseområdet.

2024 EU4Health Work Programme https://health.ec.europa.eu/publications/2024-eu4health-work-programme_en

Nå ut med forskningen i media

UiB FERD arrangerer kurs i formidling og mediekontakt i regi av kommunikasjonsavdelingen.

Dette er en god mulighet for PhD’er eller andre som vil lære mer om hvordan du som forsker kan finne den gode historien i forskningen din, hvordan du kan koble deg på nyhetsbildet og sette dagsorden.

Når: 19. mars
Hvor: Media City Bergen
Påmeldingsfrist: 11.mars

NB! Kurset har begrenset plass.

Les mer og påmelding her: https://www.uib.no/ferd/168729/nå-ut-med-forskningen-i-media