Daglige arkiver: 7. februar 2024

Utlysning av Momentumprogrammet 2024-2025 – tildeling av plasser

Momentum banner

Momentumprogrammet er et karriereutviklingsprogram for yngre, fremragende forskere ved
UiB. Målgruppen for programmet er yngre fremragende forskere som ønsker en akademisk
karriere ved et forskningsuniversitet. Programmet er tverrfaglig, og siktemålet er å få til en
sammensetning av ulike fagretninger og vitenskapsdisipliner. Det lyses ut 15 plasser til
programmet, og Det medisinske fakultet er tildelt 3 plasser.
Formålet med programmet er å styrke deltakernes karriereutvikling. Programmet omfatter
fem samlinger og ett kortere webinar planlagt med oppstart i august 2024 og fullføring i juni
2025. Det er obligatorisk for kandidatene å delta på alle seminarene.

Hvem kan søke?
Ansatte i postdoktor, forsker og førsteamanuensisstillinger kan søke om deltagelse i
programmet. Kandidatene vil bli valgt basert på følgende kriterier:

 •  Kandidatene må være ansatt ved UiB, normalt i minst 80 % stilling.
 • Ansatte i midlertidig stilling må ha minst ett år igjen av arbeidskontrakten ved oppstarten av programmet.
 • Det bør ikke ha gått mer enn seks (6) år siden avlagt ph.d.-grad.
 • Kandidatene som blir tatt opp i programmet bør ha konkrete planer om å søke om eksternfinansiering i de kommende 12-24 månedene.

Søknadsprosessen og frister:

Steg 1 – kandidaten søker fakultet
Søknadsfristen for kandidatene er 22. mars 2024. Søknaden sendes via programmets
nettside  https://www.uib.no/en/foremployees/167616/call-open-2024-2025-momentum-programme
Steg 2 – fakultetet nominerer sine kandidater.
Fakultet er ansvarlig for evaluering og utvelging av sine kandidater. Fakultetenes frist for
intern evalueringsprosess og nominering av kandidater er 19. april 2024. Tilbud om plass til
kandidater som opptas på programmet sendes ut i slutten av april, med akseptfrist i starten
av mai.

Utlysning av Peder Sather-midler for 2024 – 2025

Peder Sather Center for Advanced Study lyser hvert år ut midler til samarbeidsprosjekter
mellom norske utdanningsinstitusjoner og UC Berkeley (California). Peder Sather midlene er
en unik mulighet til å etablere samarbeid ved et av topp-universitetene i USA.

Søknadsfristen i 2024 er 1.april

Les mer om kriterier og søknadsprosessen her:

https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/

Spørsmål om ordningen og hjelp til å komme i kontakt med relevante personer ved UC
Berkeley, kan rettes til annette.servan@uib.no

Hva er ERC? En helt grunnleggende innføring i EUs arena for banebrytende forskning

13. feb kl 14:00 – 15:00

Det er lett å anta at “alle” forskere kjenner til ERC og forstår hva som skal til for å søke og lykkes. Slik er det ikke alltid. Derfor har vi dette lavterskel-tilbudet som gir deg en grunnleggende innføring i ERC.

Under webinaret vil du få en kort innføring i:

 • hva European Research Council (ERC) er
 • hvilke utlysninger ERC har
 • hva som er kriteriene for tildeling, og alt det som gjør at du kan vurdere om og eventuelt når du skal søke om et ERC grant.

Webinaret holdes på engelsk.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2024/hva-er-erc–en-helt-grunnleggende-innforing-i-eus-arena-for-banebrytende-forskning/

ERC Proposal Reading Day at UiB

Dear prospective ERC applicant,

The NFR will travel to Bergen on March 5th to offer an ERC Proposal Reading Day for researchers and support staff. You can sign up for a morning or afternoon session to sit in peace and quiet and read paper copies of successful ERC grants across disciplines from the Starting, Consolidator and Advanced categories (unfortunately no Synergy Grants to date).

 • 5th March
 • Nygårdsgaten 5 – REGISTRATION NOW OPEN!

You can register for a session and choose which applications you would like to read here: Closing date for registration is 27 February.

Grieg Foundation

 

Grieg Foundation supports
innovative medical research
that can have wide-reaching impact.

 

We support

 • Research that can have great impact on the development of new treatments.
 • Innovative ideas.
 • Women´s health and safe deliveries.
 • Cardiac disease with a special focus on women.

All projects must be

 • Must be anchored in the SDGs.
 • Have local ownership.
 • Make a difference for people and communities and contribute to a more compassionate society.
 • Our support makes a difference.

We support initiatives that focus on the well-being of women, recognizing that their health is deeply intertwined with the wellness of families and communities.

https://www.griegfoundation.com/what-we-support/health-research