Daglige arkiver: 2. februar 2024

NFR egenevaluering er sendt

Onsdag ble K2s selvevaluering sendt til Norges forskningsråd. Det ble et dokument på 268 sider. Som ved tidligere evalueringer har dette tatt et stort fokus for instituttadministrasjonen og de av dere som bidro til selvevalueringen. I tillegg til instituttets overordnede selvevaluering, deltok følgende forskningsgrupper med egen selvevaluering:

 • Bergen respiratory research group v/Tomas Mikal Lind Eagan
 • Broegelmann v/Helena Erlandsson Harrris
 • Endokrin medisin v/Eystein S. Husebye
 • Forskningsgruppen for infeksjon og mikrobiologi v/Rebecca Jane Cox
 • Legemiddelgruppen v/Lars Herfindal
 • Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin v/Pål R. Njølstad
 • Onkologi v/Stian Knappskog
 • Paediatric follow-up group v/Camilla Tøndel
 • Presisjonsonkologi v/Ola Myklebost

I tillegg deltok følgende impact cases:

 • Catching the rhythms v/Eystein S. Husebye
 • Changing clinical practice in childhood diabetes by precision medicine v/Pål R. Njølstad
 • Heart disease in women v/Eva Gerdts
 • Pandemic preparedness: the COVID-19 case v/Rebecca Cox

Prosessen videre er en tretrinnsevaluering. Først evalueres forskergruppene i ekspertpaneler som er inndelt etter fag/disiplin på tvers av sektorer. Deretter evalueres de administrative enhetene i evalueringskomiteer som er sektorspesifikke. Tredje trinn er det nasjonale nivået som inkluderer all medisinsk forskning i Norge. Her brukes et utvalg av ekspertene fra evalueringen ellers.

Det er de administrative enhetene som er hovedobjektet for evalueringen. Evalueringsresultatene for forskergruppene vil inngå i evalueringsrapporten til den administrative enheten som de tilhører.

Tusen takk til alle som deltok – spesielt Susanne og Silke – for flott innsats over lang tid. Nå kan vi ta helg med god samvittighet og håpe på et godt resultat!

Pål

 

Innspillskonferanse til EUs 10. rammeprogram for forskning og innovasjon

Bilde som viser EU-flagget og det norske flagget i den grafiske profilen til Forskningsrådet.

Hvor: Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Oslo

Når: 07. mar kl 11:00 – 16:00

Passer for: Forskningsorganisasjoner, Offentlig sektor, Næringsliv, Departementer

Påmeldingsfrist: 6. mars kl: 11

EU skal etter planen lansere det tiende rammeprogrammet for forskning og innovasjon (“FP10”) i 2028, og vi har allerede startet forberedelsene.

 • Hvilke erfaringer har norske aktører gjort med Horisont Europa?
 • Hva bør videreføres og hva bør forbedres eller endres?
 • Hva bør være norske hovedprioriteringer for FP10?

Dette er spørsmål vi ønsker svar på når Forskningsrådet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge arrangerer en åpen konferanse 7. mars.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2024/innspillskonferanse-til-eus-10.-rammeprogram-for-forskning-og-innovasjon/

Mobility seminar for researchers

Are you planning a research stay abroad? This seminar will help you with the planning.

Seminar 22.02.2024 – 09.00–12.00 Zoom

Registration link

International Centre together with the Occupational Health services, IT-department, and the division of Research and Innovation is hosting a mobility seminar for you who are planning a research stay abroad.

The topics that will be covered:

 • Health and vaccinations
 • IT security
 • Social security affiliation outside
 • Norway Health rights abroad
 • Taxation Insurance
 • Change of address
 • Personal security
 • Are you traveling with family?
 • Financing possibilities

 https://www.uib.no/en/international/168136/mobility-seminar-researchers

Fikk priser for forskningen sin

Forskerskolen i klinisk medisin ved Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2 samt Haukeland Universitetssjukehus arrangerer hvert år en felles samling hvor ph.d.-kandidatene presenterer forskningen sin til sine doktorgradskolleger.

Arrangementet består av to deler, en posterpresentajon med postere som henger ute i lobbyen til Haukeland Universitetssjukehus, samt en samling med muntlig presentasjon.

prisvinnere forskerskolen 2024

Prisvinnere for 2024, fra venstre til høyre: Solveig Løkhammer, Hilde Eide Lien, Rasmus Bach Sindre, May Gjerstad, Lise Skarstein Jakobsen og Urszula Kalucka. Rammah Elnour og Grete Ueland var ikke til stede under prisutdelingen.
Foto/ill.:Ingrid Hagerup

Gratulerer!!!

For mer info link

Søkjarseminar om Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d.

13. feb kl 10:00 – 11:00

Forskingsrådet skal gjennom Nærings-ph.d.-ordninga og Offentlig sektor-ph.d.-ordninga bidra til å auke innovasjonsevna, forskingsinnsatsen og den langsiktige kompetansebygginga i privat næringsliv og offentleg sektor gjennom rekruttering av doktorgradskandidatar.

Ordninga skal også bidra til tettare samspel mellom privat næringsliv og offentleg sektor og forskingsorganisasjonar, noko som er viktig for å styrkje kunnskapsoverføringa frå forskinga til samfunnet.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2024/sokjarseminar-phd/

Seminar – Myelogene blodkreftsykdommer

Kronisk myelogen leukemi (KML), Akutt myelogen leukemi (AML), Myelodysplastisk syndrom (MDS) og Myeloproliferative sykdommer (MPN) er eksempler på myelogene blodkreftsykdommer som har slektskap med hverandre.

Torsdag 8. februar inviterer Blodkreftforeningen til seminar om temaet på Radisson Blu Royal Bryggen hotell i Bergen. Seminaret blir også streamet og mulig å følge fra hele landet.

For program klikk lenke