Daglige arkiver: 1. februar 2024

MRCRMs seminarserie – Februar 2024

Lurer du på hva som skal til for å få tilvirkertillatelse til å produsere avanserte terapier som gen-, celle- eller vevsterapi?

Velkommen til årets første MRCRM-seminar den 20. februar, hvor nøkkelpersonell fra seksjon for cellebaserte medisinske produkter (CMP) ved Helse Bergen HF presenterer renromslaboratoriet “Ex vivo fasiliteten” ved Helse Bergen HF. Dykk inn i prosessen, oppnådde milepæler og de siste trinnene som trengs for å sikre en tilvirkertillatelse for avanserte terapimedisiner (ATMPs).

Nyt ny innsikt over kaffe, te og kjeks med kollegaer i Aud. 4 på BBB denne tirsdag ettermiddagen. Seminaret er gratis og åpent for alle!

Tittel: Hvordan oppnå tilvirkertillatelse i henhold til gjeldende forskrifter for god produksjonspraksis (GMP).

Foredragsholdere: Elin Strand, Kimberley J. Hatfield og Petra Vogelsang, fra seksjon for cellebaserte medisinske produkter (CMP) ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT).

Tid: 20. februar 2024, 14:30-15:302024-February-MRCRM-seminar_Screen

Sted: BB-bygget, Auditorium 4

Mer info: MRCRM Seminar Series – February 2024 – Helse Bergen HF (helse-bergen.no)

MRCRM’s 2nd International Meeting on Regenerative Medicine

Logo: Mohn Research Centre for Regenerative Medicine

Mohn forskningssenter for regenerativ medisin (MRCRM) ønsker alle interesserte velkommen til 1.5-dags konferanse i regenerativ medisin på Grand Hotel Terminus, 15. og 16. april, 2024.

Det vitenskapelige programmet består av anerkjente foredragsholdere som presenterer det siste innen regenerativ medisin og stamcelleforskning, inkludert utvikling av avanserte terapier til resultater og erfaringer fra kliniske studier. Vi inviterer også master- og PhD-studenter til å presentere forskningen sin under Lightning Talk Session (se lenken under for mer informasjon). Når det vitenskapelige programmet er over på dag 1, inviterer vi til deilig minglemiddag på hotellet. 

Dato og tid: 15. april kl. 12.00 – 19.00, 16. april 09.00 – 16.00

Sted: Grand Hotel Terminus

Påmeldingsfrist: 22. mars

Besøk konferansesiden for program og påmelding! 

Vel møtt!

Nominering till Signe og Ane Gyllenbergs stiftelses 75-årsjubileumspris

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses 75-årsjubileumspris utdelas för
betydande insatser inom psykosomatisk forskning. Psykosomatik defi-
nieras här som studiet av psykiska faktorers inverkan på kroppslig hälsa,
inte som undersökningar av hur kroppslig sjukdom påverkar psyket.

Pristagare kan vara en enskild forskare, en forskargrupp eller ett
samfund. Les videre

Reminder: Invitation to showcase your work at the SDG Conference 2024

Dear PhDs and postdoctoral researchers, It is our pleasure to invite you to present your work at the upcoming SDG Conference 2024!

The sixth SDG Conference in Bergen will take place 7-9 February 2024 with the theme “The role of universities in transformative change” (see SDG Conference Bergen | University of Bergen (uib.no) for details). This digital conference provides new opportunities to present emerging and important research by motivated PhD students and postdoctoral researchers addressing the conference themes. We therefore invite all PhDs and postdoctoral researchers that are interested to present a digital videorecorded poster on your research and how it relates to the theme of the upcoming conference.

The deadline for submitting a two-minute videorecorded poster is 2 February, 2024.

For more information on details on how to record your contribution and practical information regarding submitting, please see attached pdf flyer with information or visit the call for posters website. Your videorecorded poster videos will be showcased in the conference platform and available for all digital participants to view.  

This is a great opportunity to share your research with a global audience and we hope to see your presentation at the conference!

Link for more information

Vestlandslegen kolleger – Tore Grimstad

Hei kjære kollegaer i K2.

Jeg heter Tore Grimstad, er indremedisiner og gastroenterolog, samt førsteamanuensis II i bistilling ved K2, med arbeidssted Stavanger.

Klinisk jobber jeg på gastromedisinsk poliklinikk, ellers driver jeg forskning mest innen inflammatorisk tarmsykdom, og er involvert i både kliniske, basalt rettede samt mikrobiomrelaterte prosjekter.

Foto.:/ill Privat

Siden våren 2018 har jeg undervist medisinerstudenter i utplasseringspraksis fra UiB MED8, og i tillegg Vestlandslegestudenter fra høsten 2023. Jeg synes det er spennende og inspirerende å undervise studentene, fremtidens leger, særlig å bidra til klinisk rettede og forhåpentligvis lærerike diskusjoner med studentene i et aktiviserende miljø. Jeg synes spesielt spesialvisitter med smågrupper av studenter utgjør en spennende og utviklende undervisningsarena, hvor målet er å engasjere studentene og tilrettelegge for god læring med trygge rammer. Dette setter også viktige krav til oss undervisere som kliniske rollemodeller.

Jeg synes også det er givende å arbeide sammen med andre mot et felles mål, og ha mulighet til å følge og veilede PhD-kandidater i den vitenskapelige prosessen fra prosjektforbedelse til ferdig avhandling. Jeg ønsker å bidra til å bygge opp et vitenskapelig miljø og å veilede andre forskere ved en seksjon som i alle år har fokusert på pasientbehandling og drevet omfattende og intensiv klinisk drift. Jeg gleder meg derfor over en stadig økende vitenskapelig aktivitet ved gastromedisinsk seksjon i Stavanger.

Vestlandslegen er i sin spede begynnelse, starten har vært krevende, men også spennende. Vi har en unik mulighet til å videreutvikle faglig-, undervisnings- og forskningsmessig kompetanse i årene som kommer, som vil komme både pasienter, studenter og ansatte til gode. Jeg håper mitt engasjement ved UiB vil gi meg anledning til å bidra rikelig på disse områdene.

Vi har virkelig spennende år foran oss!

Vestlandslegen kolleger – Målfrid Holmaas Bjørgaas

Hei kjære kolleger i K2,

Rask info om meg:
Målfrid Holmaas Bjørgaas
Palliativ medisin
Universitetslektor for Vestlandslegen, 5% stilling
Overlege ved Palliativt senter, Stavanger Universitetssykehus.

Foto:./ill Privat

Jeg underviser studentene i Vestlandslegen i palliasjon i deres 7.semester. Palliasjon er plassert sammen med onkologi og hematologi, og i november hadde vi første kull med 8 studenter. Jeg hadde da et to-dagers palliasjonsseminar med forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver og refleksjon, med vekt på det tverrfaglige perspektivet som er essensielt i palliasjon. Studentene fikk møte flere fagpersoner, som leger, fysioterapeuter og sykehusprest. Vi besøkte også Boganes lindrende enhet som drives av Stavanger kommune.

I november 2024 kommer kull nr 2, visstnok med nesten 20 studenter. Så det blir spennende.

Jeg har alltid likt å undervise, og gjør det mye også i min stilling som overlege, både innad på SUS og ut i tilhørende kommuner. Jeg finner det veldig meningsfullt å dele av min erfaring som både allmennlege og palliasjonslege, med de unge legene, og jeg håper de kan få et innblikk i hvordan vi kan møte pasienter og pårørende som hele mennesker. Jeg håper også å kunne formidle viktigheten av å avstå fra unyttig behandling i livets siste fase, og at det å gi god lindring er verdifullt i seg selv, selv om pasientene ikke blir friske.

Kjønnsstudier – hvordan kan det bidra til moderne forståelse av kvinnehelse

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner: Seminar ved førsteamanuensis Kari Jegerstedt, mandag 19.02.24, kl.12-13, rom 8.1 og 8.2, Laboratoriebygget.

Førsteamanuensis Kari Jegerstedt er senterleder på Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiB (Foto/ill.: Thor Brødreskift). Senteret har tverrfakultært pådriveransvar for kjønnsforskning ved UiB og driver blant annet den tverrfakultære forskningsgruppen “Kjønns- og seksualitetforskningens grunnlagsproblemer”. Selv har hun sin bakgrunn fra litteraturvitenskap og er spesielt opptatt av språklige representasjoner og bearbeidinger av betydningen av kropp, kjønn og seksualitet, både i skandinavisk og i postkolonial (spesielt sør-afrikansk) litteratur og mer generelt. De siste årene har hun spesielt arbeidet med transfemininitet og psykoanalyse, samt skeiv teori, og med mangfoldsarbeid på UiB. Grunnlagsproblemer og forståelsen av kjønn og seksualitet, er sentral i all hennes virksomhet, både som forsker og pedagog.

På Senterseminaret 19.02.24 kl. 12-13 foreleser hun om: Kjønnsstudier – hvordan kan det bidra til moderne forståelse av kvinnehelse.

Seminaret holdes i rom 8.1-8.2, 8. etasje i Laboratoriebygget og er åpent for alle interesserte.

https://www.uib.no/kvinnehjerte/167637/kj%C3%B8nnsstudier-%E2%80%93-hvordan-kan-det-bidra-til-moderne-forst%C3%A5else-av-kvinnehelse

SDG Conference in Bergen 2024

Remember to register for 

SDG Conference in Bergen 2024:

The role of universities in transformative change 

7–9 February 2024

The climate and nature crises indicate a code red for humanity. There is a huge gap between political leadership, knowledge, resources and technology. This reflects an urgent need for transformative change. How can universities and the academic professions engage in these changes in new and more radical ways?

We are delighted to invite you to the 7th annual SDG Conference taking place from 7 to 9 February 2024. This digital conference brings together participants from around the world and includes speakers from academia, government, innovation hubs, industry, and more.

The programme is now available online

The conference is digital. Participation is free of charge and open to all!

Register now!

Innføring i forskningsetikk

UiB har laget e-læringskurset «Innføring i forskningsetikk» som anbefales for alle ansatte i vitenskapelige stillinger: https://mitt.uib.no/enroll/L4P4DJ. Kurset skal bidra til å sikre god kjennskap til grunnleggende forskningsetiske normer og retningslinjer. Det finnes på norsk og engelsk og tar ca. 15 minutter å gjennomføre. God forskningsetikk er avgjørende både for forskningens kvalitet og integritet. Forskningsetikk er ikke bare et fundament, men også en nøkkel til å bevare tilliten til forskningen, både til enkeltforskere og UiB som institusjon.