Daglige arkiver: 15. februar 2024

Join us for the second “Pandemifrokost” on the 29th of February

Banner Pandemifrokost

The Pandemic Center welcomes you to this year’s second breakfast meeting in Alrek health cluster. This time, we are honored to have Dr. Yana Litins’ka from Lund University (Sweden) as well as Ellen Margrete Iveland Ersfjord and Hege Mari Johnsen from the University of Agder, joining us. Dr. Yana Litins’ka will deliver a presentation on barriers to vaccinating adult immigrants in Sweden during the COVID-19 pandemic. Ellen Margrethe and Hege Mari from UiA will discuss what happened to individuals with intellectual disabilities living in supported housing during the pandemic.

https://www.uib.no/en/pandemic/168198/pandemifrokost-2

Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø

Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?

Digitalt frokostseminar fredag 8.mars på Zoom kl.0830-1000

Tema : Likestilling– mangfold – inkludering

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO)
Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Seminaret arrangeres digitalt fredag 08.mars kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her: Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø fredag 8.mars (uib.no)

Påmelding innen arbeidsdagens slutt torsdag den 07.mars

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Les videre

Mer info om Utlysning av postdoktorstillinger innenfor LEAD AI

Har fått tilbakemelding på at det var litt lite informasjon i forrige ukes melding, her er litt mer utfyllende info:

  • LEAD AI er delfinansiert med midler fra EUs Horizon Europe  – Marie Sklodowska-Curie Action. Programmet vil legge til rette for en felles karriereutviklingsarena for 19 postdoktorer som skal ansettes ved UiB. Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning til mer anvendt forskning innen naturvitenskap og medisin, og problemstillinger innen samspill mellom AI, menneske og samfunn med juridiske og etiske utfordringer. Programmet koordineres av Institutt for Informatikk (MN). Oppstart 1. januar 2024, varighet 5 år.
  •  Postdoktorene jobber med sine egne AI relevante prosjekt
  • LEAD AI legger til rette for felles møter kurs og trening
  • Rekruttering følger hovedsakelig UiB sine rutiner, men med særskilte krav fra EU til mobilitet og sammensetning av komiteer
  • Karriereutvikling og veiledning av postdoktorene står sentralt i programmet
  • Samarbeid med andre institusjoner, akademiske og ikke akademiske, nasjonalt og internasjonalt er sterkt anbefalt
  • Fakultetet legger inn tre postdoktorer i prosjektet. Det er 6 fakultet som er involvert i dette, derfor er temaet bredt.

Her er en lenke, informasjonen vil nok oppdateres etter hvert.

LEAD AI | University of Bergen (uib.no)