Daglige arkiver: 23. februar 2024

Gratulerer til KG Jebsen Senter for myeloid leukemi

Kjære kolleger og venner,

Det er med enorm stolthet og begeistring at jeg kunngjør etableringen av KG Jebsen Senter for myeloid leukemi ved K2. Denne betydningsfulle begivenheten markerer et stort skritt fremover i vår urokkelige streben etter vitenskapelig fremragende og innovative medisinske løsninger.

La oss reflektere litt over den dype innvirkningen forskningssentre som vårt nye KG Jebsen-senter har på vårt akademiske fellesskap og utover. Disse sentrene fungerer som smeltedigler av kunnskap, der briljante sinn møtes, samarbeider og tenner transformative ideer. De er sentrale for ny og innovativ kunnskap, som skyver grensene for menneskelig forståelse og legger veien for banebrytende terapier.

Hvor mange sentre huser Institutt for klinisk medisin i dag?

 1. Broegelmanns forskningslaboratorier (Broegelmann-stiftelsen)
 2. Influensasenteret (Direktoratet for helse og omsorg)
 3. Senter for farmasi (UiB, i samarbeid med Kjemisk institutt, Mat Nat)
 4. KG Jebsen Senter for genomrettet kreftterapi (Stiftelsen KG Jebsen)
 5. KG Jebsen Senter for myeloid leukemi (Stiftelsen KG Jebsen)
 6. Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 7. Ernæringsforskningslaboratoriet (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 8. Mohn Kreftforskningslaboratorium (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 9. Senter for antibiotikaresistens (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 10. Senter for regenerativ medisin (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 11. Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner (Hjertefondet)

Hvorfor er forskningssentre så uvurderlige?

 1. Tverrfaglig synergi: Vårt nye senter er et eksempel på ånden bak tverrfaglig samarbeid. Ved å samle eksperter fra ulike felt – hematologi, genetikk, immunologi og klinisk medisin – skaper vi et fruktbart grunnlag for krysspollinering av ideer. Det er ved disse krysningspunktene at gjennombrudd skjer, der biologens innsikt møter klinikerens praktiske visdom, og der innovasjon blomstrer.
 2. Vedvarende fokus: KG Jebsen-senterets dedikerte fokus på myeloid leukemi sikrer at vi dykker dypt inn i denne komplekse sykdommens intrikate detaljer. Med laserpresisjon vil våre forskere avdekke molekylære fundament, identifisere nye terapeutiske mål og forbedre pasientresultater. Denne vedvarende forpliktelsen er vårt løfte til de som er berørt av leukemi – et løfte om håp og fremskritt.
 3. Grogrunn for fremtidig finansiering: Mens mange sentre opererer innenfor begrensede tidsrammer, får deres innvirkning ringvirkninger langt utover deres opprinnelige finansieringsperioder. De frøene de sår spirer til prosjektforslag, samarbeidsprosjekter og partnerskap. KG Jebsen-senteret, som sine forgjengere, vil katalysere ekstern finansiering og sikre vår posisjon som et knutepunkt for vitenskapelig fremragende arbeid.

 La oss sende våre gratulasjoner til professor dr. med. Bjørn Tore Gjertsen ved roret for det nye KG Jebsen-senteret. Hans urokkelige dedikasjon til leukemiforskning og pasientomsorg inspirerer oss alle. Under hans veiledning er jeg trygg på at senteret vil blomstre og gi oppdagelser som forandrer liv.

Da er det bare å ønske alle får en fin vinterferie og vender tilbake til K2 med oppladede batterier og forbedret rekkevidde!

Pål & aiPål

Invitasjon til møteplass- krigen mellom Israel og Hamas i Gaza

UiB ønsker å tilby en møteplass for dem som er berørt av krigen mellom Israel
og Hamas i Gaza, og som har behov for å komme sammen og dele erfaringer, og
gi innspill til universitetsledelsen.

For at ansatte og studenter skal kunne dele bekymringer og tanker på en god
måte, vil det bli to samlinger. Èn samling for palestinske ansatte og studenter,
eller med tilknytning til Palestina, og én samling for israelske ansatte og
studenter, eller med tilknytning til Israel.
Enkel servering.

Tid: 1. mars 2024 12:00 – 13:00 og 14:00 – 15:00
Sted: Musèplass 1, Styrerommet

Med vennlig hilsen,
Margareth Hagen
Rektor

Lenke til Invitasjon og påmelding:https://k2info.w.uib.no/files/2024/02/Invitasjon-dialogmote.pdf