Daglige arkiver: 24. august 2023

Alrekdagene 2023

Alrekdagene 2023 – en forskningsfestival i regi av Alrek helseklynge!

Alrekdagene arrangeres 20. – 22. september, i år setter de ekstra fokus på temaet «prioriteringer». Alle arrangementene er gratis, og du finner hele programmet her: https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/alrekdagene-2023/

Påmelding innen 12. september!

Noen smakebiter fra programmet:

FRIPRO – søkerwebinar om Iøpende søknadsmottak og -behandling

I oktober opnar FRIPRO for løpande søknads-mottak og behandling. Tidlegare i år innførte vi også karenstid og karantene

I søkjarwebinara 12. september (på norsk) og 13. september (på engelsk) vil vi presentere endringane som blir innførte. Du vil m.a. få svar på korleis søknaden din blir behandla, korleis vi sikrar lik behandling av søknader, kva du kan forvente av søknadsbehandlingstid, kva for ei av dei tre utlysingane som passar best for deg og reglane for både karenstid og karantene.

Les mer om endringene som blir innført.

Det vil vere mogleg å sende inn spørsmål i løpet av webinaret, og vi vil svare på spørsmål i den siste delen av live-sendinga. Opptak av webinaret vil vere tilgjengeleg på Forskingsrådets nettside i etterkant.

Passer for:Forskarar som ønskjer å søkje på FRIPRO, tilsette som jobbar med administrativ støtte til dei som søkjar.

Pris:Gratis

Påmeldingsfrist:12. september kl 08.00

Digitalt:Arrangementet strømmes

12. sep kl 10:00 – 11:30
Påmelding her.

Kurs i personvern og informasjonssikkerhet

UiB behandler store mengder personopplysninger og informasjon, både innen forskning og administrasjon. Du som ansatt må kjenne til hvordan personopplysninger behandles og hvordan du kan ivareta informasjonssikkerhet, både for deg som person og for UiB.

Alle våre ansatte gjennomfører et grunnleggende kurs innen personvern og informasjonssikkerhet. Kurset består av korte moduler, som hver tar noen minutter å gjennomføre.

Lenken under går til kurset på Mitt UiB:
Klikk her for å starte kurset

UiB Career days— Identify your skills for career development

When we talk about career, what are we talking about then? UiB asks researchers, managers and editors how they understand the term and how they assess skills and competence. The aim is to create debate and reflection, but also to provide space for networking and new ideas.
Read the full program here:
UiB Career days— Identify your skills for career development | UiB Ferd Career Center for Early Stage Researchers | UiB
Read the full program and
26.-28. September, UiB, Bergen

Hvordan er våre matvalg forbundet med helse og forventet levealder?

Maten vi spiser betyr mye for helsen vår, og usunn mat fører er forbundet med rundt 11 millioner tidlige dødsfall. Les mer her: Hvordan er våre matvalg forbundet med helse og forventet levalder? | Universitetsbiblioteket | UiB

Food4HealthyLife-prosjektet har fått mye oppmerksomhet i store deler av verden (https://plos.altmetric.com/details/122672633/news). Prosjektet viser at mange med gjennomførbare og velrettede kostholdsendringer kan forvente betydelig gevinst i leveutsikter. En god del av disse resultatene vil bli presentert i løpet av aftenen.

Bergen Offentlige Bibliotek, 06.09.2023 – 18.0019.00

Prosjekt Bedre arbeidshverdag

Prosjektet Bedre arbeidshverdag startet etter innføringen av nytt økonomi- og lønnssystem ved UiB.
Prosjektet har et sterkt brukerfokus og involverer ressurser på tvers av organisasjonen. Prosjektets overordnede mål er å etablere felles forenklede og brukervennlige prosesser til studenter og ansatte.

Bedre arbeidshverdag er avgrenset til fire delprosjekt og avsluttes ved utgangen av juni 2023.

Å stille diagnose på medisinen

Filosofisk Poliklinikk feirer 25 år
 4. oktober 2023, Store auditorium, Haukeland universitetssjukehus

INVITASJON TIL JUBILEUMSMARKERING
Som en åpen arena for høyttenkning og intellektuell dugnad har Filosofisk Poliklinikk i 25 år bidratt til takhøyde, undring og konstruktiv kritikk. «Poliklinikken» er en frittstående tenketank tilknyttet Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen og har arrangert over 200 offentlige debattmøter, kurs og seminarer. Metoden er dialog, lytting og nysgjerrighet – ærlige samtaler mellom kunnskapssøkende personer.

Herved innbyr vi til feiring i salen hvor det hele startet for 25 år siden. Alle er velkomne, både studenter, fagpersoner, pasienter, pårørende og andre som er interesserte i en diagnostisk sjekk av medisinen. Ønsker du litt å bite i ved starten må du melde deg på HER.

1630-1700: Enkel servering

1700 – 1930 Program

  1. Foredrag av Edvin Schei, leder av Filosofisk Poliklinikk siden starten i 1998: «Fundamentalisme i hvitt. Om makt og autoritetsunderkastelse i medisin og helsefag». Schei holdt et foredrag med samme tittel på Filosofisk Poliklinikks første møte i oktober 1998, i samme auditorium.
  2. Generasjonsskifte og veien videre. Filosofisk poliklinikk markerer generasjonsskifte: Lege Caroline Engen overtar som ny leder.
  3. Panelsamtale om «Fundamentalisme i hvitt»: Hvor godt traff diagnosen for 25 år siden, er sykdommen smittsom, og hvordan har pasienten det i dag? I panelet sitter Pål Gulbrandsen, lege, professor ved Universitetet i Oslo, Per Einar Binder, psykolog, professor ved Universitetet i Bergen, samt Caroline Engen og Edvin Schei.
  4. Hvor går veien videre med Filosofisk Poliklinikk? Medisinen, samfunnet og teknologien er i rivende utvikling – kunstig intelligens vil skape nye forutsetninger for legevirksomhet, i en skala vi ikke har sett siden oppdagelsen av røntgenstråler og penicillin. Men hva med den ekte intelligensen, hva blir dens rolle i en verden av naturkatastrofer, migrasjon, aldring og økende ulikhet? Hva slags leger vil verden trenge, og hvordan skal de utdannes? Hvordan skal vi tenke og snakke sammen, for å bygge en fremtid uten fundamentalisme i hvitt?

Call for Applications for CAS Research Grant

The Centre for Advanced Study (CAS) invites researchers to pursue excellent, fundamental, curiosity-driven research in Oslo during the 2025/2026 academic year. Assemble your international dream team of prominent researchers and apply for a research stay at CAS.

Application deadline: 18 October 2023.

Each year, we host three research groups which stay at CAS, situated at the stately premises of The Norwegian Academy of Science and Letters in Oslo, for one academic year. Each project receives a grant of roughly NOK 3.2 million.

There are no laboratory facilities at CAS. However, projects involving laboratory work, field work and data collection are welcome to apply to develop the theoretical aspects of their research. Laboratory work, field work and data collection must take place either before the stay at CAS or at another suitable place during the stay.

Only faculty members who hold permanent, full-time, tenured academic positions at CAS’ partner institutions(UiB is partner) in Norway are eligible to apply.

 

ERC Proposal Reading Days open for registration

Bergen Tuesday 12 September 9.00-12.00/12.30-15.30

Conditions for the Reading Days

  • Only by preregistration
  • You must sign Declaration of Confidentiality
  • Photocopying or photos of the applications are not allowed
  • Applications cannot be taken out of the reading room
  • The registration is binding.

Who can participate
The Reading Days are only open for researchers at Norwegian institutions (universities, university colleges, research institutes etc.) and for EU-advisers who are employed by Norwegian institutions. Please use your institutional e-mail address when you register.

The registration is binding. If you sign up, but cannot attend after all, you must deregister before the registration deadline. People who deregister after the deadline or who do not turn up, will be blockedfrom participating in Reading Days for the next 3 months.

Agenda
This is an individual, physical reading session only, and it does not include tutorials about the ERC. In order to participate you should be involved in preparing a proposal and familiar with the various ERC grant schemes, as well as the conditions for participation and proposal documents.

https://forskningsradet.pameldingssystem.no/erc-proposal-reading-day

 

CCBIO906 Cancer Genomics, 2023

Målet med kurset er å gi deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap om genomskala-analyser av genforandringer i pasientprøver og i eksperimentelle modeller. Kurset vil fokusere på ulike metoder basert på “dyp-” eller “nestegenerasjonsekvensering”, NGS, av RNA og DNA i svulster og normalprøver. Også analyser av kromatinets og kjernens struktur blir forelest, samt etiske og juridiske forhold og arvelig kreftpredisposisjon.

Mer info:
https://www.uib.no/en/ccbio/163441/ccbio906-cancer-genomics-2023
https://www.uib.no/emne/CCBIO906

 

Course in basic microscopy 2023

The Molecular Imaging Center (MIC) will arrange a Course in basic microscopy 19.-21. September 2023. This is a compact course aimed at new beginners in the field of microscopy, and at those with some experience in search of a better understanding of the principles. The course introduces mainly techniques that involve samples with fluorescent markers, but also regular bright field imaging will be covered.
Microscopy is very technology driven and there is a huge range of technologies/systems that can be used for many different applications that involve both simple and advanced imaging experiments. In this course the focus will be on the most basic (= most common) applications on a selection of different microscopy systems.  These systems are all accessible to students/scientists through MIC, and hopefully the course will equip the students with more knowledge on which system to choose over another in future imaging experiments.
During the course there will be demos on five different systems. Students will still need additional training on the microscopes they want to start using, but after such a course their basic understanding of these powerful tools will be at a different level, and hopefully help them perform imaging experiments with higher quality from the beginning.
Descriptive images can be useful, but in most cases image processing and analysis will become necessary. It is important to understand which information microscopy images contains and how to handle them. It is a great benefit to start using image analysis software early in an imaging career, so a brief introduction will be given of the two most commonly used, Fiji (ImageJ) and QuPath. Both are developed by and for scientists, and free to download.
For more information and registration: Course in basic microscopy 2023 | Molecular Imaging Center (MIC) | UiB
BBB, 3rd floor Histologisal 2, 19.-21. September 2023