Demensforskningsprisen 2024 – invitasjon til å nominere kandidater

Til forskere og andre interesserte,

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til forskning innen demensfeltet. Vi utlyser derfor vår Demensforskningspris som vil bli utdelt under en høytidelig seremoni i april 2024.

Det oppfordres herved til å sende inn forslag på aktuelle kandidater.

Frist søndag 15. oktober 2023.

Prisen er en anerkjennelse som gis på grunnlag av ett eller flere av følgende kriterier:

  • En forsker eller forskergruppe som har bidratt til banebrytende forskningsresultater nasjonalt og internasjonalt som har økt kunnskapsgrunnlaget om risikofaktorer, årsakssammenhenger, forebyggende tiltak, diagnostiske metoder eller effektiv behandling.
  • En forsker eller forskningsgruppe som har hatt et ekstraordinært godt nasjonalt og eventuelt internasjonalt forskningssamarbeid og/eller tverrvitenskapelig samarbeid som kan gå foran som eksempel for andre.
  • En forsker som er tidlig i sin forskerkarriere som har gjort en særlig innsats på områdene nevnt over, og som i framtiden har potensiale til å ta en sentral rolle i å fremme og heve demensforskningsfeltet i Norge.
  • Forskningen har høy relevans for demensfeltet og har potensiale til å gjøre en forskjell for personer berørt av demens på kort eller lang sikt.

Se her for informasjon om kriterier, nominasjons-skjema og retningslinjer for Demensforskningsprisen.

Demensforskningsprisen utgjør 200 000 kroner og et grafisk blad. Prisbeløpet skal benyttes til forskningsrelatert arbeid.

Kandidater kan fremmes fra alle forskningsmiljøer. Som noe nytt i år er det anledning til å fremme eget kandidatur.

For eventuelle spørsmål, vennligst kontakt:

Forskningssjef Anne Rita Øksengård, anok@nasjonalforeningen.no, tlf. 48 10 21 33

eller

Forskningskoordinator Ditte Staldgaard, dist@nasjonalforeningen.no, tlf. 92 55 35 45

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *