Frem kandidatar til forskingsprisar og innovasjonspris 2023

Forslagsskjema

Forskingspris

Innovasjonspris

Pris til ung forskar

Skjema kan sendast på e-post til forskning@helse-vest.no

Det regionale samarbeidsorganet for forsking og innovasjon har oppnemnt tre komitear, éin for innovasjonsprisen, éin for forskingsprisen og éin for pris til ung forskar, som skal vurdere forslaga. Forslaga vil bli behandla konfidensielt.

Mer info her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *