Daglige arkiver: 30. august 2023

Kurs i kliniske studier inkludert ICH-GCP (GCP901)

PhD-kurset ”Kurs i kliniske studier inkludert ICH-GCP (GCP901)” er et svært relevant kurs for doktorgradsstudenter som utfører klinisk forskning.

På dette kurset får man en grundig introduksjon til:

  • ICH-GCP og regler som er relevante for søknad og gjennomføring av klinisk forskning,  inkludert helseforskningsloven, ny forordning og tilhørende forskrifter.
  • Ulike enheter informerer hva de kan hjelpe med i planleggingen og gjennomføringen av kliniske studier.
  • Søknadsskrivning om  helseforskningprosjekter til REK/SLV

PhD-kurset GCP901 gir ett studiepoeng, og er en del av Forskerskolen i klinisk medisin. Kurset ledes av professor Camilla Tøndel.

Datoer
Dag 1:  2. oktober kl. 09:00-11:30
Dag 2:  5. oktober 08:30-15:30
Dag 3: 13. oktober 08:30-11:30

Registrering: Via studentweb 8. september, eller kontakt Irene Hjelmaas

Har du spørsmål om kurset, vennligst kontakt personalet:

Kursinnhold: Camilla Tøndel
Administrative saker: Irene Hjelmaas