Daglige arkiver: 25. august 2023

Ukens leder

Velkommen til nytt semester!

Så er det på`an igjen! Håper alle har hatt en fin ferie og fått ladet batteriene.

I skrivende stund er studentene allerede begynt, og mange K2-ansatte er i full gang med undervisningen. Som Eystein Husebye skrev om sist uke, er første kull for Vestlandslegen nå på plass ved Stavanger universitetssjukehus og det markerer en helt ny organisering av legeutdanningen på vestlandet. Det blir spennende om det kommer en pakke for flere studenter til Vestlandslegen allerede i høstens statsbudsjtt.

Tirsdag 29. august blir det et møte med undervisningsgruppeledern og ledergruppen ved K2. jeg oppfordrer alle UGLEr om å komme og bidra for å bedre organisering og innhold i udervisningen.

Når det gjelder forskning, kommer de første fristene for prosjektsøknader fort på. Fristen for søknader til Helse Vest er alt 15. september så det er bare å sette i gang. Siden Forskningsrådet nå har løpende frist for fri prosjektstøtte, er det lett for at søknader dit blir prioritert ned. Det er svært viktig å ha en proaktiv holdning til å søke NFR slik at dette ikke går i glemmeboken.

Jeg vil oppfordre dere til på melde dere på det nye initiativet Fakultetes forskningsdag 26. september som arrangertes i Eitri. Ellers planlegges en egen forskningsdag ved Stavanger universitetssjukehus forbindelse med de regelmessige undervisningsdagene (Felles utdanningsråd) som klinisk institutt 1 og 2 har ved SUS hvert halvår. Tanken er å sette fokus på forskning med mål å øke forskningssamarbeidet mellom de to institusjonene. Jeg tenker det her er et stort potensial.

Også denne høsten må K2 ha at fokus på økonomi. Som tidligere nevnt har vi av ulike grunner nå et stort underskudd – en utvikling som vi må snu. Står vi sammen, skal vi klare å komme gjennom dette, forhåpentligvis til og med styrket. Det er gjerne i motgang at en blir innovativ og helt nye ideer skapes. Så jeg gjentar oppfordringen før sommeren: Hjelp oss å tenke ut hvordan vi kan klare oss med litt færre arealer, litt færre folk og litt mindre midler via K2, og hvordan vi kan skape mer inntekter som viser igjen i K2s budsjetter.

Ha et riktig godt semester!

Pål

Fellesutlysning

Det blir fellesutlysning i høst med følgende stillinger:

7 åpne stipendiatstillinger
4 stipendiatstillinger øremerket forskerlinjen
1 stipendiatstilling øremerket odontologi
2 åpne postdoc-stillinger

Søknadsfrist blir antagelig ca 1 oktober. Mer informasjon følger så snart vi vet mer.

BRSI guest lecture, Riitta Lahesmaa, M.D., Ph.D.

On 14th September Dr Lahesmaa, will give the lecture “New Regulators of Human T-Cell Differentiation”.

The lecture starts at 2pm in Auditorium B301, Sentralblokken

Everyone is welcome, no registration required.
This event is proudly organized by the Bergen Research School of Inflammation.

See the link below for details.

BRSI guest lecture, New Regulators of Human T-Cell Differentiation | Bergen Research School in Inflammation | UiB