Seminar ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner 04.09.23

Tid: Mandag 04.09.23 kl 12:00-13:00 Sted: Haukeland Universitetssykehus, Laboratoriebygget, møterom 8.1-2, 8. etasje.

Tema: Samarbeid om forskning på kvinnehelse mellom Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Bergen og Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Innledere til diskusjon:

Priyanthi Borgen Gjerde MD PhD, leder AFE, Norce

Professor Eva Gerdts, Senterleder UiB

Priyanthi Borgen Gjerde, MD, Ph.d., har sin hovedstilling som leder for AFE Bergen. Hennes forskningsinteresser er kvinnehelse, mental helse, helsetjenester og sårbare grupper. Hun jobber også en dag i uken som fastlege ved Alrek Legesenter. Hun er spesialist i allmennmedisin og har jobbet som allmennlege, migralege og lege i psykiatrien. Hun har doktorgrad i psykiatri.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *