Utlysning av midler til nettverks- og prosjektutvikling for 2023

UH-nett Vest har utviklet en støtteordning som skal bidra til å styrke samhandlingen og bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører på Vestlandet. Støtten skal gis som såkornsmidler til nettverksbygging, prosjektutvikling og formidlingsaktivitet.

Søknadsdatabasen vil åpne 1. september 2023.
Søknadsfrist: 15.10.2023.

Det kan søkes om såkornsmidler innen to kategorier:

Kategori A:

Under denne kategorien kan det søkes om midler innen et bredt spekter av prosjekter som skal være samfunnsrelevante, og bidra til fornying og innovasjon på Vestlandet.

Kategori B:
Det vil også bli gitt støtte til prosjekter som søker om midler for å formidle forskningsbasert kunnskap.

https://uhnettvest.no/utlysning-av-midler-til-nettverks-og-prosjektutvikling-for-2023/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *