Daglige arkiver: 18. august 2023

Ukens leder

Vestlandslegen er født

Tirsdag ble oppstarten av Vestlandslegen offisielt markert på Stavanger universitetssykehus (SUS) Vestlandslegen er nå navnet på medisinerutdanningen ved UiB, der noen av studentene tar hele den hovedsakelige kliniske undervisningen 4-6. studieår i Stavanger.

Vestlandslegens far og fødselshjelper professor Steinar Hunskår gav oss en interessant innføring i motivasjonen for og historikken bak Vestlandslegen. Tanken er at hele landet skal tas i bruk i medisinerutdanning for å kunne øke kapasiteten og for at de utdannede legene skal få tilknytning til landsdelen og dermed bli på Vestlandet. Arbeidet Hunskår og hans kollegaer har gjort vil ikke bare få betydning for Vestlandet, Vestlandslegen vil være en mal for tilsvarende desentral utdanning ved de andre universitetene i Norge, noe som ble understreket av Martin Fredheim som gratulerte på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Det første kullet består av 7 studenter, men antallet vil raskt økes til 20. Videre utbygging av studenttallet i Stavanger og senere i Haugesund og Førde vil være avhengig av mer midler fra departementet, noe det ikke kom konkrete signaler om på åpningen. Det er derfor viktig at satsingen blir vellykket og det er det all grunn til å tro at den blir. Dekanus Per Bakke og sykehusdirektør Helle Schøyen ved SUS understreket det gode samarbeidet i svangerskapet til den nyfødte.

Hunskår benyttet også sjansen til å takke for seg og ga stafettpinnen over til professor Simon Dankel som prosjektleder for Vestlandslegen, noe som vi er overbevist vil sikre den nyfødte Vestlandslegen god ernæring slik at den kan vokse godt.

Vestlandslegen er også viktig i et større perspektiv. Programmet vil være med på å spre og øke medisinsk kompetanse på SUS og resten av Vestlandet noe som ble understreket av Helse Vests fagdirektør Bjørn-Egil Vikse.  Videre vil Vestlandslegen bidra til å samle Vestlandet enda mer. Kan vi tenke oss at Universitetene i Stavanger og Bergen kan slå seg sammen, eventuelt også med Høgskulen på Vestlandet? Vestlandet må bli sterkere slik at vi kan vinne i konkurranse med UiO og NTNU og ikke konkurrere med hverandre om begrensede midler.

Med dette ønskes Vestlandslegen suksess, den beste medisinerutdanningen i Norge.

Eystein Husebye
Visestyrer K2