Månedlige arkiver: juni 2023

Ukens leder

GOD SOMMER!

Når dette skrives, sender vi inn forslag til budsjett for 2024. Det er også i år et ambisiøst budsjett gitt rammene og som tar høyde for de utfordringer vi ser i det kommende år når det gjelder økonomi. Av grunner som er diskutert på vårt seminar, FORUM og Faculty Lunch, har K2 dessverre et underskudd som gjør driften krevende. Det er viktig at vi står sammen i dette, slik at vi kan komme oss gjennom denne perioden. Mitt mål er at vi til og med skal komme styrket ut av den. Det er gjerne i motgang at en blir innovativ og nye ideer skapes.

Den største delen av budsjettet går til å lønne alle de flinke folkene på instituttet, så fakultetets innføring av stillingsstopp på K2 er dessverre en viktig del av løsningen. Det som er trasig, er at dette rammer tilfeldig ved avganger/oppsigelser. Med høye utgifter til leie av areal, er det å sitte litt tettere og arbeide med litt mindre laboratorieplass en stor mulighet K2 har til å øke overføringene fra fakultetet mer flere millioner kroner. Så her en utfordring til dere alle: Hjelp oss å tenke ut hvordan vi kan klare oss med litt færre arealer, litt færre folk og litt mindre midler via K2, og hvordan vi kan skape mer inntekter som viser igjen i K2s budsjetter. Dette kan hjelpe oss å fjerne dagens krav fra Fakultetet, at vi inntil videre og med noe unntak ikke får lyse ut nye stillinger. Det er jo en trasig situasjon vi må komme uss ut av så fort som mulig!

Etter en kald og våt juni har vi i dag endelig fått smake varmen. Vi forbereder oss nå på sommerferien. Våren har for de fleste vært en travel tid med søknader, OSKE og alle avslutningene på slutten av terminen. Så det skal bli godt å få noen uker med fri for å gjøre helt andre ting. Det er viktig for å lade batteriene slik at vi kan starte høsten med ny energi og arbeidslyst. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for flott innsats denne halvåret. Ha en riktig god sommerferie!

Pål

Save the date – Forskningsdag ved Det medisinske fakultet

Forskningsdagen skal bli til en årlig arena der forskere fra fakultetes ulike institutter kan vise frem sin forskning, skape god samarbeid og nye allianser. Vi vil bli bedre kjent med både de etablerte gruppene og nye og unge forskere. Det blir et variert program med foredrag, diskusjonsrunder og innovative samskapningsformer.

Sett av dagen til å bli med og bli inspirert!

Program legges ut og påmelding åpner her i august 2023.

Posterpris
Ph.d.-kandidater får anledning til å presentere postere og kan vinne en posterpris til en verdi av 30.000 kr.

Deltakelse
Dette er et internt arrangement, åpen for alle ansatte ved Det medisinske fakultet samt tilknyttede ph.d.-kandidater og postdoktorer.

NFR utlysninger

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (FRIPRO)
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/trearig-forskerprosjekt-med-internasjonal-mobilitet-fripro/

Forskerprosjekt for erfarne forskere (FRIPRO)
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forskerprosjekt-erfarne-forskere-fripro/

Forskerprosjekt for tidlig karriere (FRIPRO)
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forskerprosjekt-for-tidlig-karriere-fripro/

Grunnkurs i Mentimeter 27 juni

Velkommen til kurs i grunnleggende bruk av Mentimeter – En startpakke med det viktigste man trenger å vite for å ta i bruk verktøyet.

UiB læringslab ønsker alle interesserte velkommen til grunnleggende bruk av responsverktøyet Mentimeter.

Emma Arnör fra Mentimeter vil geleide oss gjennom kurset, hvor hun vil gå gjennom alt du trenger å vite for å begynne med Mentimeter.

Kurset vil gå gjennom:

 • Hva Mentimeter er og hvorfor det er nyttig
 • Hvordan å opprette en Mentimeter-presentasjon
 • Diverse nyttig funksjonalitet og innstillinger
 • Noen eksempler av populære spørsmålstyper
 • Live Q&A

27.06.2023 – 10.30–11.30
27.06.2023 – 13.30–14.30

https://www.uib.no/l%C3%A6ringslab/163113/grunnkurs-i-mentimeter

Alrek helseklynge inviterer til lunsjworkshop om brukermedvirkning i forskning og utvikling

Alrek helseklynge organiserer en lunsjworkshop om brukermedvirkning i klyngen den 18. august 2023, klokken 11:00 til 13:00. Det blir også mulighet for å bli igjen for mingel og videre diskusjon fra klokken 13:00.

Vi starter med en rekke 5-minutters innlegg, og går deretter over i det vi har valgt å kalle en «idefest» der alle inviteres til å bidra aktivt med sine innspill!

Oppsummert:

 • Sted:     «Borgertun», 1. etasje, Alrek helseklynge, Årstadveien 17
 • Tid:        11:00-13:00 med frivillig mingel fra 13:00
 • Hva:      Innlegg og workshop om brukermedvirkning i forskning og utvikling

Program, påmelding og kontakt:

Ber dere også legge merke til panelsamtale om brukermedvirkning under årets Alrekdager, 21. august 2023: Alrekdagene 2023 – Alrek (alrekhelseklynge.no)

Håper vi sees den 18. august – med ønske om en riktig god sommer til dess!

Utlysing av Helse Vests forskingsmidlar 2024

Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger lyser med dette ut Helse Vest sine forskingsmidlar for 2024. Søknadsfristen er 15. september 2023.

Utlysingstekst med tilgang til søknadsskjema og retningslinjer er tilgjengeleg på Helse Vest sine nettsider, Utlysing av Helse Vests forskingsmidlar 2024 – Helse Vest RHF (helse-vest.no).

Det er fint om informasjonen kan bli distribuert til aktuelle søkjarar.
Spørsmål om utlysinga kan rettast til forskningsmidler@helse-vest.no.

Nye retningslinjer for pliktarbeid

Ved Klinisk institutt 2 er vi nå i gang med å lage nye rutiner for pliktarbeid for 4-årige UiB stipendiater. Bakgrunnen for dette er nye retningslinjer fra fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet,

Behov for kartlegging
I første omgang kartlegger vi hvilket undervisningstilbud vi kan tilby stipendiatene ved K2. For at vi skal få en bedre oversikt over hva slags undervisningsbehov K2 faktisk har, er du som UGLE helt essensiell. Vi håper derfor at de som ikke allerede har fylt inn skjemaet som Øyvind sendte for noen uker siden kan bruke noen minutter på å gi en kort tilbakemelding om hvilken undervisning som kan være aktuelt som pliktarbeid for ditt fagområde. Du gjør dette ved å følge denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14971586

Nye retningslinjer
Om du er nysgjerrig på de nye retningslinjene, har jeg lagt ved vedtaket fra fakultetsstyret. Det finner du informasjon om omfang, arbeidsdeling, styringsrett osv. Målet er at stipendiatene skal få variert, nyttig og karrierefremmende arbeidserfaring – og ikke minst kompetanse innen undervisning. Samtidig skal K2 få utført nødvendig undervisningsarbeid. Utover undervisning (som også inkluderer sensur og veiledning av studenter), kan annet administrasjonsarbeid, oppgaver for forskningsgruppene og oppgaver knyttet til innovasjon og være aktuelle som en mindre del av pliktarbeidet, f.eks.:

 •      Web redaktører for forskningsgruppe /løpende redigering av nettsider
 •      K2 nytt redaktør
 •       Organisasjon av Junior retreat
 •      Hjelp til Forskerskolen ved instituttet
 •      Oversettelsesarbeid  (ikke review-arbeid)

70 NYE COST-FORSKERNETVÆRK – VIL DU VÆRE MED?

Forskernetværkene under COST (The European Cooperation in Science and Technology) har til formål at styrke den europæiske forsknings- og innovationskapacitet og forberede deltagerne på at være med i forskningsprojekter under Horizon Europe. COST-actions finansierer blandt andet træningsskoler, seminarer og forskeres adgang til forskningsinfrastruktur. COST finansierer ikke forskningsaktiviteter.

Oversigt over de nye COST actions findes her.

Vil du med i et COST-netværk?
Ta kontakt med Trude Dypvik på NFR.

Dr Trude Dypvik
+47 220 373 10
 tdy@forskningsradet.no
The Research Council of Norway

Translasjonsforsking på kreftepigenetikk

 • Søknadstype Internasjonale fellesutlysninger
 • Program TRANSCAN-3
 • Deadline of submission of pre-proposals 21. juli 2023, 00:00 CEST
 • Deadline of submission of full proposals 15. desember 2023, 00:00 CET

Formålet er translasjonsforskning som vil resultere i bedre pasientbehandling innen kreft.

Vi ønsker prosjekter med potensial til å forbedre dagens praksis av påvisning, diagnose, prognose og behandling av kreft, gjennom bedre forståelse av kreftepigenetikk. De spesifikke målene med denne utlysningen er å stimulere til nye partnerskap mellom forskere og klinikere og å støtte originale prosjekter av høy kvalitet, med betydelig klinisk effekt.

Beløp Forskningsrådet deltar med: 5 mill. kr i tillegg bidrar Kreftforeningen med 5 mill. kr.

Se utlysning via forskningsrådet og transcan.

Erasmus+ tilsettmobilitet

Alle tilsette ved Universitetet i Bergen kan få stipend til utveksling til ei institusjon, organisasjon eller universitet i Europa gjennom Erasmus+.

Målet med tilsettmobilitet er at dei tilsette kan få opplæring, ny kunnskap og nye erfaringar gjennom utveksling, i tillegg til å auke det internasjonale samarbeidet mellom UiB og europeiske institusjonar i EU-landa, Island, Lichtenstein, Makedonia, Serbia og Tyrkia. Alle tilsette ved UiB kan søkje om stipend, også teknisk-administrativt tilsette og stipendiatar.

Det er to søknadsfristar i året ved Universitetet i Bergen:

15. september og 20. januar.

Mer info her.

Funding opportunities in EU Health & Digital programmes

The European Health and Digital Executive Agency (HaDEA), in collaboration with the European Commission Representation in Rome, the networks of Horizon Europe National Contact Points for Cluster 1 (HNN 3) and Cluster 4 (COSMOS, IDEAL-IST, NCP4INDUSTRY) and the network of the EU4Health National Focal Points (JA NFP4Health) invite you to participate to an event on “Funding opportunities in EU Health & Digital programmes”, on 20 June (10:00 – 13:00), in Rome, Italy. The event will be hosted by the Italian National Institute of Health – ISS, Viale Regina Elena, 299, 00161 Roma.

More information:
Promotional text
Agenda
Stakeholders invitation

Registration here.

Norwegian Cancer Society: Calls for Pioneer projects and Cancer surgery

Pioneer projects
10 MNOK is available for this call for proposals. We are looking for fresh ideas and new solutions to overcome today’s obstacles in cancer research.The projects we fund should be truly novel and the idea should be unlikely to be fit for conventional research programmes due to its high-risk nature.

The application deadline is Thursday 7th of September at 13.00.

Cancer surgery researcher projects
24 MNOK is available for this call for proposals. The aim is to facilitate efficient and sustainable research activities in the field of surgical oncology.

The application deadline is Friday 18th of August at 13.00.
We look forward to receiving your application!

More info here.

HMS-midler 2023 – Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet inviterer ansatte ved Det medisinske fakultet til å søke om HMS-MIDLER for tiltak innen virksomheten.

Fakultetets HMS-utvalg vil foreta en vurdering og prioritering av de innkomne søknadene.

Eksempler på tiltak som har fått støtte av fakultetets HMS-midler tidligere:
• Hjertestarter, førstehjelp/akuttbag til fellesareal
• HMS-relatert lab.utstyr som brannskap, CO2-måler, etc
• Treningsmateriell til felles trening i arbeidstiden (matter, strikker, vekter)

HMS-utvalget prioriterer søknader som gjelder:
• Tiltak for felles bruk – ikke bare en gruppe, men tiltak som er nyttig for mange
• Tiltak som favner flest mulig

Det gis ikke støtte fra fakultetets HMS-midler til tiltak som det naturlig kan søkes om fra UiBs Klimafond. Det gis heller ikke støtte til møteaktivitet/samlinger eller driftsrekvisita som vanligvis dekkes av enhetenes ordinære driftsbevilgninger.

Fakultetet har satt av inntil kr 150.000 for HMS-midler i 2023 med 50% egenandel for instituttene på søknader som blir innvilget.

SØKNADSFRIST: 24. AUGUST 2023

NorDoc Summer School 2023: Antibiotics according to a new generation

The annual NorDoc PhD Summit brings PhD students from the Nordics together for three days of science and networking – focusing on Nordic research strengths and how to get the most out of your PhD.

The summit is open to all interested, PhD students: postdocs, supervisors and teachers, to put your research in a larger perspective, get tools for scientific outreach, expand your networks and get ideas for your future career.

NorDoc Summer School 2023 will focus on how we can handle one of the greatest challenges of our time. We will meet in Uppsala and Stockholm, the intersection of Swedish life science, to learn from and about the many interdisciplinary initiatives that have their hub here, several with branches across the world.

Find more information about the Summer School, including program, courses and registration here: NorDoc Summer School 2023.

Innovative Health Initiative – upcoming calls and info days

IHI provides financing for health research projects that bring together industries, universities, small- and medium enterprises, patients regulators and others.

It is a partnership, co-funded by the European Union and industrial partners. The partnership has funded over 180 projects over the last 14 years and researchers from the Faculty of Medicine have participated in four of these. (see funded projects)

IHI usually calls for large projects (4-20 MIO EUR, 3-5 years) with an intersectoral consortium containing industry partners, for specific topics to be addressed. Call topics are published well in advance so that researchers can start to build their consortia.

In June, IHI will hold info-days where you can learn about upcoming calls, rules and procedures and find partners for your consortium.

Sign up for the IHI call days: IHI Call Days – calls 4 & 5 | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu)

The following calls will open in summer 2023:
Two-stage calls:

One-stage calls:

More upcoming calls for medicine, health and life sciences are listed on the webpages at the Faculty of Medicine: Application Support for External Funding | Faculty of Medicine | UiB

Panoramaseminaret 2023

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) og Universitetet i Oslo har gleda av å invitere til Panoramaseminaret 2023 som finn stad 12. og 13. september i Oslo.

Panoramaseminaret tek for seg moglegheiter og utfordringar i akademisk samarbeid med landa som er omfatta av Panoramastrategien: Canada, Brasil, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA. Seminaret blir ein viktig møteplass for norske fagmiljø og institusjonar som samarbeidar med desse landa innan utdanning, forsking og næringsliv.

Den overordna tematikken for Panoramaseminaret 2023 er korleis geopolitiske endringar utfordrar rammene og føresetnadene for internasjonalt kunnskapssamarbeid.

Mer informasjon og påmelding.

Alrekdagene 2023

Under finner du program for Alrekdagene 2023. Oppdateres fortløpende!

Meld deg på til årets Alrekdager innen 12. september her.

2023 er året for å prioritere, og dette blir hovedtema for årets Alrekdager. Klare meldinger om innstramming og prioritering har kommet fra ministerhold til både helsesektoren og forskning- og høyere utdanning. Hvillke områder står i fare for å bli prioritert bort når midlene blir færre, og hvilke langtidsvirkninger kan dagens prioriteringsvalg få? Fredagen inviterer vi til tematiske fagdebatter, der vi utforsker hvilke samfunnsutfordringer vi her i vest er godt posisjonert til å ta fatt på – og hvordan sikre midlene vi trenger for å realisere prosjekter?

Nytt for i år er konseptet Digitale fagseminarer – hvor dyktige foredragsholdere inviteres til å snakke om viktige temaer rettet mot ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Webinarene sender mellom 12.00-14.00 torsdag 21. september.

Separat program og påmelding til de digitale fagseminarene finner dere her.

Alrekdagene er åpen for alle, og primært innrettet mot ansatte, studenter og brukere tilknyttet partnerne i Alrek og samarbeidende klynger.

Programkomiteen for årets Alrekdager er godt i gang. Vi beholder populære konsepter som temadag i kino på spiseforstyrrelser, debatt og faglige innlegg. Vi avslutter med forskningsnatt om søvn for dem med leggetid etter 22:00. I år som i fjor organiserer vi også arbeidslivstorg for studentene – med relevante speedkurs!

Get Ready for a Feast of Ideas at UiB’s Best Ideas Event!💡🚀

Get set to be dazzled! We’re excited to invite you to UiB’s ‘Best Ideas’ event on June 19th, 14.00-16.00 , packed with a stunning array of past, present, and future innovations from UiB idé, followed by a sumptuous spread of food and drinks.

From life-saving medical innovations, thrilling social platforms, groundbreaking biotech to the future of food production – there’s something to spark everyone’s curiosity!

Feel the buzz at the Eitri Medical Incubator and be ready to meet UiB’s brightest minds. And remember, sharing is caring, so invite your network too! It’s open to all!

Join us for an unforgettable exploration of ideas and inspiration.

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Denne uken var fristen for å melde inn forskergrupper til NFR sin evaluering av medisin og helsefag. Med god hjelp av Susanna ble det meldt inn 10 forskningsgrupper/sentre fra K2: Endokrin medisin (leder: Eystein Husebye), Forskningsgruppen for infeksjon og mikrobiologi (leder: Rebecca Cox), Onkologi (leder: Stian Knappskog), Legemiddelgruppen (leder: Lars Herfindal), Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin (leder: Pål Njølstad), Broegelmanns forskningslaboratorium (leder: Helena Erlandsson Harris), Paediatric Follow-up Group (leder: Camilla Tøndel), Bergen Respiratory Research Group (leder: Tomas Eagan),  Senter for farmasi (leder: Reidun Kjome) og Presisjonsonkologi (leder: Karl-Henning Kalland). Innen juni 2023 skal vi få tilbakemelding fra NFR, og i september 2023 blir det sendt ut egenevalueringsskjema og skjema for impact cases med frist januar 2024. Tusen takk til dere som påtar seg denne jobben!

Ha en riktig god og solrik helg!

Klima, miljø og helse 2 – Belmont Forum utlysning

Belmont Forum inviterer til internasjonalt samarbeid i sin andre utlysning om klima, miljø og helse.

Forskningsrådet deltar med 15 millioner kroner til norske prosjektdeltakere og deres partnere i lav- og lavere mellominntektsland. Formålet med utlysningen er å forbedre forståelsen av sammenhengene mellom klima, miljø og helse for å beskytte og fremme klodens og menneskelig helse i møte med klimaendringene.

Dette er Belmont Forums andre utlysning for prosjektsøknader om klima, miljø og helse. Den første utlysningen (2019) resulterte i ni prosjekter hvorav fire med norsk koordinator eller partner.

Utlysningen har tre temaer og prosjektene må gi underlag for beslutninger og handling. Prosjektene skal være transdisiplinære og inkludere partnere fra minimum tre av landene som deltar i utlysningen.

Skissefrist15. juli 2023, 00:00 CEST

NFR https://www.forskningsradet.no/utlysninger/internasjonale-fellesutlysninger/belmont-forum-climate-environment-and-health-2-ceh2/

Belmont forum https://www.belmontforum.org/cras#ceh22023

Nye porteføljestyrer på NFR

Norges forskningsråd får nye porteføljestyrer 1 januar 2024. De viktigste porteføljestyrer for oss er helse, innovasjon og banebrytende forskning.

Forskningsrådets styre vedtok en endring av styresystem 6 juni. Antallet porteføljestyrer reduseres fra 16 til 11 og porteføljestyrene får nytt mandat. Porteføljestyrer har ansvar for utvikling av sin portefølje, følging av trender og status innenfor sitt område samt rådgivning. De jobber også med internasjonale utlysninger og mobilisering til EUs rammeprogram. De nye porteføljestyrene får et større mandat og bredere sammensetning. En åpen call for nye medlemmer kommer til høsten.

Utlysning av Helse Vest forskningsmidler 2024 – rutine for forankring med Medisinsk klinikk

Forskere ved K2, K1 og IBM samarbeider med fagmiljøene i Medisinsk klinikk, der den årlige utlysningen fra Helse Vest er en slik samarbeidsarena.

Medisinsk klinikk har utarbeidet en felles rutine for å forankre forskningsprosjekt i klinikken. Klinikken ønsker å ta i bruk rutinen til årets Helse Vest utlysning og inviterer til informasjonsmøte tirsdag 13.06. kl. 12.15-13.00. Av hensyn til sommerferieavvikling ber vi om at prosjekt som planlegges sendt til Helse Vest forankres så snart som mulig i de respektive seksjonene, og gjerne innen utgangen av juni.

Vi vil gjerne invitere dere til informasjonsmøtet. Vi har bedt fagmiljøene hos oss invitere sine samarbeidspartnere ved UiB, og dere må gjerne videresende invitasjonen til aktuelle forskere og støtteapparatet hos dere.

Agenda:

 • Gjennomgang av rutinen for forankring av forskning i Medisinsk klinikk
 • Informasjon om utlysning av Helse Vest forskningsmidler for 2024
 • Tips til søknadsarbeidet

Sted: Armauer Hansens hus, 3.etg. Storsalen.

Seksjoner i Medisinsk klinikk:
Seksjon for fordøyelsessjukdommar
Seksjon for blodsjukdommar
Seksjon for infeksjonssjukdommar
Seksjon for nyresjukdommar
Seksjon for hormonsjukdommar
Seksjon for klinisk ernæring

OSKE 12

Den praktiske stasjonseksamen, OSKE12, for legestudentene på siste semester, ble avholdt nå på onsdag 7.juni i BB-bygget.

Dagen hadde et snev av festivalsstemning med trekkplastre som nervøse studenter, spente eksaminatorer, i tillegg til mer eller mindre småstressede administrative og gratis lunsj.

Vi fikk en prat med sjefsdirigent og administrativ ansvarlig, Ingvild:
«På vegne av OSKE12-kommisjonen vil jeg takke alle administrative, tekniske og vitenskapelige ansatte som tok seg tid til å være med på OSKE12. Uten all god hjelp fra dere hadde vi aldri klart å gjennomføre eksamen. Studentene er fornøyde og venter i spenning på sensur.»
En lettet gjeng. Foto: Ingvild Leven Jonsvoll

Fem observatører fra Høgskulen på Vestlandet hadde også funnet veien til Lab-bygget denne onsdag. De var imponert over gjennomførelsen av eksamen, samt veldig takknemlige for at de fikk være med å se, slik at de kan forberede seg til hvordan de skal gjennomføre sine fremtidige OSKEr.

Neste OSKE, denne gang for studenter på tredje året, sparkes i gang allerede førstkommende onsdag, 14. juni.

Vi sees kanskje der!

 

En fornøy sjefsdirigent,
Ingvild Lekven Jonsvoll. Foto: uib.no

Kjenner dere noen som kan stille som frivillig eksamenspasient, onsdag 14/6?

Kanskje har du merket at der en forkjølelse i omløp? I forbindelse med OSKE6, onsdag 14/6, ønsker vi derfor noen flere frivillige eksamens pasienter.

Det er viktig at den som melder har relativt god helse, ikke har noen formell tilknytning til Det medisinske fakultet, eller har relasjon til kandidatene som skal opp til eksamen. Personen må også kunne norsk.

Foto/ill.: Ingrid Hagerup

Innsatsen som frivillig blir belønnet med et gavekort på 1000 kroner for en hel dag. Det blir også servert lunsj i pausen mellom økt 1 og økt 2.

Dersom du kjenner noen du tror kan være aktuell, kan du tipse dem til å melde seg frivillig. De kan melde seg på via ferdighetssenteret sine nettsider. 

Nordic Cancer Union Research Grant

The Nordic Cancer Union (NCU) provides funding to support and stimulate collaborative cancer research within the Nordic countries. The applying researcher’s and collaborators involved in the project must be working in at least three, and preferably several different Nordic countries. The research project must be cancer relevant and uniquely suited to be carried out within the Nordic countries, and the effect of collaboration should be synergistic.

NCU research grants are provided for one year.
Call for NCU research grant application deadline: 1 September 2023, 4 pm (EETs).

Guidelines: NCU-Call-Guidelines-2023
Website: https://ncu.nu/cancer-research/application/

 

EATRIS-Plus Staff Exchange Programme – Apply now!

ImageThe EATRIS-Plus Staff Exchange programme is designed to stimulate interactions between EATRIS nodes and institutions. The aim of the exchange is to foster a culture of research and innovation, supporting individual learning, best practice and knowledge exchange in the areas of infrastructure operations, technical development (laboratory work) and stakeholder management. Travel grants up to €1,500 are available, and employees from all EATRIS institutes are eligible.
Find out more and apply by 30 June here.

Recent publications

 1. The Heart of the Matter: Advocacy in the Cardiovascular Nursing and Allied Professions. A Statement of the Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions (ACNAP).
  Forsyth F, Borregaard B, Norekvål TM, Gibson I.
  Eur J Cardiovasc Nurs. 2023 May 30:zvad053. doi: 10.1093/eurjcn/zvad053.
 2. Association between lipid-A-producing oral bacteria of different potency and fractional exhaled nitric oxide in a Norwegian population-based adult cohort.
  Khomich M, Lin H, Malinovschi A, Brix S, Cestelli L, Peddada S, Johannessen A, Eriksen C, Real FG, Svanes C, Bertelsen RJ.
  J Transl Med. 2023 May 29;21(1):354. doi: 10.1186/s12967-023-04199-z.
 3. Experiences of childbirth care among immigrant and non-immigrant women: a cross-sectional questionnaire study from a hospital in Norway.
  Reppen K, Henriksen L, Schei B, Magnussen EB, Infanti JJ.
  BMC Pregnancy Childbirth. 2023 May 27;23(1):394. doi: 10.1186/s12884-023-05725-z.
 4. Plasma-Metanephrines in Patients with Autoimmune Addison’s Disease with and without Residual Adrenocortical Function.
  Åkerman AK, Sævik ÅB, Thorsby PM, Methlie P, Quinkler M, Jørgensen AP, Höybye C, Debowska AJ, Nedrebø BG, Dahle AL, Carlsen S, Tomkowicz A, Sollid ST, Nermoen I, Grønning K, Dahlqvist P, Grimnes G, Skov J, Finnes T, Wahlberg J, Holte SE, Simunkova K, Kämpe O, Husebye ES, Øksnes M, Bensing S.
  J Clin Med. 2023 May 22;12(10):3602. doi: 10.3390/jcm12103602.
 5. Dominant-negative heterozygous mutations in AIRE confer diverse autoimmune phenotypes.
  Oftedal BE, Assing K, Baris S, Safgren SL, Johansen IS, Jakobsen MA, Babovic-Vuksanovic D, Agre K, Klee EW, Majcic E, Ferré EMN, Schmitt MM, DiMaggio T, Rosen LB, Rahman MO, Chrysis D, Giannakopoulos A, Garcia MT, González-Granado LI, Stanley K, Galant-Swafford J, Suwannarat P, Meyts I, Lionakis MS, Husebye ES.
  iScience. 2023 May 5;26(6):106818. doi: 10.1016/j.isci.2023.106818.
 6. Previous tuberculosis infection associated with increased frequency of asthma and respiratory symptoms in a Nordic-Baltic multicentre population study.
  Gyawali S, López-Cervantes JP, Jõgi NO, Mustafa T, Johannessen A, Janson C, Holm M, Modig L, Cramer C, Gislason T, Svanes C, Shigdel R.
  ERJ Open Res. 2023 May 22;9(3):00011-2023. doi: 10.1183/23120541.00011-2023
 7. Translaryngeal Resistance – A Measurement to Assist Decision Making in Upper Airway Pathology.
  Fretheim-Kelly Z, Clemm HS, Røksund OD, Hilland M, Vollsæter M, Halvorsen T.
  Am J Respir Crit Care Med. 2023 May 23. doi: 10.1164/rccm.202205-0961IM.
 8. The Effect of Biological Treatment on Fatigue in Inflammatory Bowel Disease: A Systematic Review and Meta-analysis.
  Skjellerudsveen BM, Skoie IM, Dalen I, Grimstad T, Omdal R.
  Drugs. 2023 May 23. doi: 10.1007/s40265-023-01888-3.
 9. The effects of transitioning from immediate release to extended release cysteamine therapy in Norwegian patients with nephropathic cystinosis: a retrospective study.
  Bjerre A, Aase SA, Radtke M, Siva C, Gudmundsdottir H, Forsberg B, Woldseth B, Brackman D.
  Pediatr Nephrol. 2023 May 23. doi: 10.1007/s00467-023-06005-w.
 10. Prospective validation of the prognostic relevance of CD34+CD38- AML stem cell frequency in the HOVON-SAKK132 trial.
  Ngai LL, Hanekamp D, Janssen F, Carbaat-Ham J, Hofland MAMA, Fayed MMHE, Kelder A, Oudshoorn-van Marsbergen L, Scholten WJ, Snel AN, Bachas C, Tettero JM, Breems DA, Fischer T, Gjertsen BT, Griškevičius L, Juliusson G, van de Loosdrecht AA, Maertens JA, Manz MG, Pabst T, Passweg JR, Porkka K, Valk PJM, Gradowska P, Löwenberg B, de Leeuw DC, Janssen JJWM, Ossenkoppele GJ, Cloos J.
  Blood. 2023 May 25;141(21):2657-2661. doi: 10.1182/blood.2022019160.