Daglige arkiver: 15. desember 2016

POST, TRANSPORT og CAMPUSBUSS – JULEN 2016.

P.g.a. ferieavvikling vil postutkjøringen bli levert på et tidligere tidspunkt  i romjulen.

TPS ber konkret om at enheter, institutt og fakultet som holder stengt i romjulen, melder fra til TPS om dette, og da så snart som mulig.

Dette gjør du på E-post: transport@uib.no.

Campusbussen går IKKE uke 52 .

Første dag i rute blir mandag 2. januar 2017.

Materiell  avvikler delvis juleferie.

Kun mindre transport oppdrag blir derfor gjennomført f.o.m. 27. desember > t.o.m. 30.desember.