Daglige arkiver: 14. desember 2016

Utlysning – Anders Jahres medisinske priser 2017

Universitetet i Oslo har hvert år siden 1969 hatt gleden av å utdele Anders Jahres medisinske pris for fremragende vitenskapelig arbeid eller forskningsresultater innen nordisk medisin. Fra 1965 har prisen i tillegg vært supplert med en pris til yngre medisinske forskere under 40 år. For å styrke prisene ytterligere har styret valgt å øke prisbeløpet. Prisene vil nå deles ut hvert annet år i stedet for årlig. Les mer her

Anders Jahres medisinske priser er i løpet av denne tiden blitt tildelt over 150 nordiske forskere. Prisen oppleves både som en anerkjennelse for det forskningsarbeidet som er utført og som en stimulans til videre innsats for den medisinske forskning. For å få kjennskap til kandidater til disse prisene, er Universitetet i Oslo avhengig av hjelp fra de medisinske fakulteter ved universitetene i Norden.

Rundskriv av Anders Jahres medisinske pris finner du her.

Bare tjenestegjørende professorer innen medisin har forslagsrett på kandidater. Vi ber om at forslag på kandidater til Anders Jahres medisinske priser sendes i pdf som ikke overstiger 3 MB til sekretær for utdelingskomiteen, Anette Sørensen, på e-postadresse anette.sorensen@medisin.uio.no.

Frist for innsendelse av forslag er 1. februar 2017.

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder av utdelingskomiteen, professor Harald Stenmark, på epostadresse h.a.stenmark@medisin.uio.no.

Ytterligere informasjon og liste over tidligere prisvinnere, også på engelsk, finnes her

Brev fra Brussel

picture-23423-1472555091Dear colleagues,

In case you are interested in bringing your research to a European level, some interesting times are ahead of us. First of all, new calls for proposals have been published for thematic area ‘Health, Demographic Change and Wellbeing’. Secondly, the European Commission is currently working on the work programme 2018-2020. If you want to have your saying for the content of the topics, January will be the time to do so.

Les videre

Information om stipendium

For omtrent ett år siden var det mulighet til å søke stipend for post-doktorgradsstudier i human ernæring fra Henning og Johan Throne-Holst Foundation www.throneholst.org for gründer av vitenskapelig forskning.

Det er også mulig å lære om stipend for videreutdanning eller tid gjesteforsker stipend under forskningstiden eller om gjesteforskerstipend for å få utenlandske forskere til å  komme til en institusjon Norge eller Sverige for å stimulere det interne arbeidet. Den neste søknadsrunde er i februar 2017.

For mer informasjon