Månedlige arkiver: november 2016

Disputas uke 48

Anne Bolette Tjensvoll disputerer for Ph.d. graden fredag, 09. desember 2016
Prøveforelesning:
fredag, 09. desember 2016 kl: 09:15
Oppgitt emne:  “Perifer nevropati ved systemisk lupus erythematosus og primært Sjögrens syndrom. Forekomst, mekanismer og behandling
Sted:  Aulaen, 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Disputas: fredag, 09. desember 2016 kl: 11:15
Sted:  Aulaen, 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Avhandlingens tittel: 
“Headache in systemic lupus erythematosus and primary Sjögren’s syndrome”
1st opponent:  Professor Rigmor Jensen, Københavns Universitet, Danmark
2nd opponent: 
Professor Svein Ivar Mellgren, Norges arktiske universitet, UiT

Pressemelding (kommer snart)

 

Disputas uke 48

André SulenAndré Sulen disputerer for Ph.d. graden fredag, 09. desember 2016
Prøveforelesning: Fredag 09. desember 2016 , kl. 09:15
Oppgitt emne:  “Challenges and opportunities with the use of biomarkers in blood for early detection of cancer”
Sted:  Auditorium 1,BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 09. desember 2016 , kl. 11:15
Sted:  Auditorium 1,BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Leukocyte p38 and p53 proteins after environmental exposure; variation, associations and applicability”
1st opponent:  M.D. Curtis C. Harris, NIH, USA
2nd opponent: Professor Ole Morten Seternes, Norges arktiske universitet, UiT

Pressemelding

Invitation to the CCBIO Junior Scientist Symposium December 8th

We cordially invite you to the upcoming CCBIO Junior Scientist Symposium, December 8th. We present a scientific program that should be of great interest.

For program please consult this link. There is no registration fee and lunch is also included!

A highlight of this symposium is an inspirational lecture on supervision by Professor Arild Raaheim from the Department of Education at the University of Bergen. Raaheim will in his talk focus on the challenges and possibilities related to supervision, from a supervisor’s point of view. We look forward to his talk and hopefully a lively discussion related to this topic.

Professor Curtis C. Harris will come all the way from Bethesda, Maryland to give an inspirational lecture at the Junior symposium. Professor Harris works at the Center for Cancer Research, National Cancer Institute, NIH, and his Areas of Expertise includes 1) precision medicine, 2) biomarkers of cancer, 3) molecular epidemiology, 4) p53 function in cancer and aging, 5) metabolome, 6) microbiome. The title of his talk will be announced shortly.

Furthermore, several talented PhD students will present their ongoing projects on tumor biology, cancer therapy and tumor-stroma crosstalk and signaling.

If you want to attend, we kindly ask you to register through this link within December 6th.

All are welcome to attend, so please feel free to circulate this e-mail if you know other researchers/staff that you think would find the symposium interesting.

Fond og legater

Det er anledning til å søke en rekke fond og legater om støtte til medisinsk og odontologisk forskning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

En av fondene – Astri og Edvard Riisøens legat til fremme av vitenskapelig forskning, har en lengre søknadsfrist enn de andre (21. desember), vedlagt finner du eget søknadsskjema for det.

 

Les mer her

Særoppgavene på medisin

bakke0x2c_per_0x2830x29På studiet i medisin er det obligatorisk med en særoppgave. I 2015 ble det avsluttet totalt 124 oppgaver.  Av disse ble 105 gjennomført med veiledning fra forskere tilknyttet K1 eller K2. K2 bidro med 51 og K1 med 54 av disse oppgavene. Dette sier at studentene velger oppgaver som er klinisk relaterte. For de kliniske instituttene ligger det her muligheter til rekruttering til senere forskning og også til eget klinisk fag. Det er flere eksempler på at rekruttering til forskning er gått gjennom en særoppgave. Man får mulighet til å evaluere om dette er en student som både evner og har lyst til å drive forskning. Samtidig kan for eksempel post-docer og erfarne stipendiater få en anledning til å prøve seg som veiledere.

I den nye studieplanen vil særoppgaven få en større plass enn i den gamle. De forskningsgruppene som ikke har en strategi for å bruke studentene og den resurs de representerer gjennom særoppgavene, bør vurdere dette. Her ligger muligheter som forskningsgruppene bør utnytte.

Per

Til instituttledelse, fakultetsledelse og forskningsadministrasjon ved norske universitet og høyskoler: Velkommen til Internasjonaliseringskonferansen 2017

ffInternasjonalisering skal bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning og til å fremme interkulturell kompetanse. Men hva skal til for å fremme kvalitet og hvordan utvikles egentlig interkulturell kompetanse?

Hvor og når: Internasjonaliseringskonferansen 2017 arrangeres i Oslo 15.-16.mars. SIU er arrangør, i samarbeid med utdanningssektoren i Norge forøvrig. HiOA er vertskap for konferansen i samarbeid med NMBU.

Påmelding: Program, mer informasjon og lenke til påmelding finner du her.

 

Midtveisevalueringer uke 48

Gunnar Husebø
Tid: 09:00 – 10:00
Sted: Møterom 9.1 og 9.2 lab-bygget.
For mer informasjon

Elise Grytten
Tid: 11:00 – 12:00
Sted: Møterom 9.1 og 9.2 lab-bygget.
For mer informasjon

Jie Gao
Tid: 12:45 -13:45
Sted: Møterom 9.1 og 9.2 lab-bygget.
For mer informasjon

Karl Erik Müller
Tid: 13:45-14:45
Sted: Møterom 9.1 og 9.2 lab-bygget.
For mer informasjon

Brita Skodvin
TId: 14:45 – 15:45
Sted: Møterom 9.1 og 9.2 lab-bygget.
For mer informasjon

Meltzerfondets priser

–       yngre forskere

–       fremragende forskningsformidling

–       ærespris for fremragende forskning: Deles ut av fondet hvert 5. år

Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser. Det er positivt hvis flere forslagsstillere kan enes om en priskandidat. .Frist for innsending av forslag er: 1. desember, 2016 til Kristin.Hansen@uib.no ved Forskningsadministrativ avdeling

Symposium on Long-Term Effects of Preterm Birth January 31, 2017

Please find attached information on the upcoming Symposium on Long-Term Effects of Preterm Birth, which will be held at the Novo Nordisk Foundation January 31, 2017.

Registration for the symposium will be open until January 23. Please note that there are limited seats available and that registration is on a first-come first-served basis.

Further information and link to the registration site can be found on the Foundation’s website: http://novonordiskfonden.dk/en/content/symposium-long-term-effects-preterm-birth

Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”).

Generell informasjon om COST kan finnes under www.forskningsradet.no/COST og http://www.cost.eu/ .

I oktober 2016 ble det vedtatt å igangsette 25 nye COST-aksjoner, følgende er innenfor/relevante for medisinsk og helsefaglig forskning

 

Erasmus+ Kapasitetsbygging – veiledning

SIU ønsker med dette å tilby veiledning knyttet til utforming av Kapasitetsbyggingssøknader i Erasmus+, med søknadsfrist 9. februar 2017.

Det blir ikke noen generell presentasjon av Kapasitetsbyggingstiltaket, men samtale og veiledning knyttet til et konkret prosjekt under planlegging. Det forutsettes at søker er i gang med skriveprosessen, og sender et søknadsutkast til oss i forkant av møtet, slik at vi kan sette oss inn i prosjektet på forhånd. Tilbud om veiledning gjelder selvsagt også for videreutvikling av søknad fra tidligere søknadsrunder. Det blir ikke noe generelt søknadsskriveseminar for dette tiltaket, slik vi hadde ved forrige søknadsrunde.

De aktuelle datoene vi har satt opp er 5. og 6. desember, kl 09:00-16:00. Sted: SIUs lokaler i Fortunen 1, Bergen.

 

Helseinnovatørskolen

UiB er invitert som deltaker i Helseinnovatørskolen, som er et samarbeid mellom UiO, NTNU og Karolinska institutet. Helseinnovatørskolen består av tre moduler, og går som pilot i februar 2017. Det er 20 plasser totalt, og UiB vil kunne få 1-2 plasser.

For mer informasjon, trykk her.

Søknadsfrist 12.desember-16

 

Reminder: Invitation to the Nordic PhD course “Bio-8303: Molecular and Clinical Aspects of Cancer

Attached you will find an invitation and the schedule to the Nordic PhD course Bio-8303: “Molecular and Clinical Aspects of Cancer”. The course will take place at the University of Tromsø in week 10 this year (March 6th to March 10th, 2016). An international faculty teaches the course (please find the preliminary lecture schedule attached).

There is no course fee and for the cost of 4.000 NOK each external PhD student will be offered housing at an Apartment Hotel in the centre of Tromsø.

For more information and application see http://uit.no/mcac

Please note that the application deadline is already DECEMBER 1st

Vi ønsker din egeninnsats for websidene

helge

Våre fem webredaktører jobber nå med websidene til Klinisk institutt 2. De har fordelt de 23 forskningsgruppene mellom seg og jobber også med plattformenes websider. Snart kommer nye gruppesider med oversikt over “manntallet” for hver gruppe med direkte link til personsidene. Vi ser nå et behov for å oppdatere nettopp personsidene. Spesielt trenger vi for hver og en av dere et bilde og en kort forsknings- og undervisnings-profil. Vi ber deg oppdatere siden din hvis dette ikke allerede foreligger.

Du logger deg inn på siden din med ditt vanlige UiB brukernavn og passord (“Logg på”-symbol oppe til høyre), og du får da tilgang til en arkfane som heter “rediger” (oppe til venstre). Her kan du bla deg ned til “Bilde” hvor du laster opp for eksempel en jpeg-versjon av et bilde av deg. Videre kan du bla deg ned til “Forskning”, “Formidling” og “Undervisning” og fylle helt kortfattet inn det som er relevant informasjon for deg.

Forskningsprofilen kan være meget kort, jeg har brukt tre linjer. Legg gjerne til en link til avhandlingen din hvis denne er publisert elektronisk på BORA (Bergen Open Research Archive). Det finnes også en kategori som heter “Publikasjoner”, og hvis man ønsker noe mer utover det CRIStin tilbyr, kan man for eksempel her lage en link til Google Scholar Citations (som også oppdaterer automatisk) eller tilsvarende. Ta kontakt med Irene (Irene.Hjelmaas@uib.no) hvis du står fast eller ønsker hjelp med å få tatt bilde.

Helge

 

 

Disputas uke 47

Louise Jeanette Pauline PerssonLouise Jeanette Pauline Persson disputerer for Ph.d. graden fredag, 25. november 2016
Prøveforelesning: fredag, 25. november 2016 kl: 09:15
Oppgitt emne:  “Vitamin D and pulmonary disease – what is the evidence for a beneficial effect?”
Sted:  Auditorium 2, BB bygget, Jonas Lies vei 91
Disputas: fredag, 25. november 2016 kl: 11:15
Sted:  Auditorium 1, BB bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Vitamin D and antimicrobial peptides in COPD: Results from the Bergen COPD Cohort Study”
1st opponent:  Universitetslektor, ph.d. Peter Bergman, Karolinska Institutet, Sverige
2nd opponent: Førsteamanuensis Anne Hildur Henriksen, NTNU

Pressemelding