Daglige arkiver: 16. desember 2016

God Jul

bakke0x2c_per_0x2830x29Det nærmer seg jul og det er tid for et tilbakeblikk på 2016 sett fra instituttleders ståsted. For K2 har året vært preget av både oppturer og nedturer. Den utvilsomt største nedturen var Helga sin bortgang i januar. Det berørte oss alle og viser at vi alle er sårbare og at vi i arbeidet og konkurransen om tilslag på søknader, gode publikasjoner og bedre undervisning, må huske å ta vare på hverandre.

Oppturene har vært flere. Vi har hatt 26 disputaser. Dette er vel en firedel av alle disputasene på fakultetet. For tiden har K2 147 stipendiater i doktorgradsprogrammet hvilket utgjør nær en tredel av alle MOF stipendiatene i dette programmet. Når det gjelder publikasjonsaktiviteten er det litt tidlig å si hvordan det har gått i år. Jeg kommer tilbake til det over nyttår. Det nye studieplanen i medisin er godt i gang selv om mye arbeid gjenstår. På farmasi ble det tatt opp et rekordantall studenter i år, hele 44 hvilket er en nær fordobling av tidligere års opptak.  Vi har fått orden på økonomien og går over i 2017 med et overskudd, hvilket gir oss et handlingsrom vi ikke tidligere har hatt. BOA økonomien nådde det budsjetterte estimatet på 80 millioner kroner. Gledelig er at det er mange forskningsgrupper som står bak denne summen. Det skal også nevnes at K2 fikk et nytt Jebsen senter i år, til Eystein Husebye sin forskningsgruppe.

I år har K2 fått en ny strategiplan for tre årsperioden 2016-18. Den er på bare vel en side, og skulle være lett å sette seg inn i. Flere av målene er nådd selv om det er flere igjen.

Jeg vil takke alle for innsatsen i år som er gått. Jeg tillater meg å trekke frem emeritusene våre som gjør en kjempeinnsats som Custos på disputaser og som også i stor grad bidrar med publikasjoner.

Fredelig Jul!
Per

 

Nytt om navn

15577715_1199340486827384_880035647_nVi presenterer Johnny Laupsa-Borge, master i human ernæring ved UiB. Han begynte 1. desember som stipendiat ved K2, og er tilknyttet forskningsgruppene Ueland/Nygård (G3) og Hormon (G2). Hovedveileder er Ottar Nygård, og Johnny skal hovedsakelig se nærmere på hvordan inntak av mettet fett kan påvirke variabler assosiert med aterogen dyslipidemi. Hvis du ønsker å si hei, finner du ham i 8. etasje i laboratoriebygget.

Utlysing av Peder Sather midler for 2017

Universitetet i Bergen er med i Peder Sather konsortiet sammen med en rekke andre norske institusjoner. Dette er en ordning hvor norske fagmiljø kan få økonomisk støtte til samarbeid med forskere ved UC-Berkeley.

Utlysingen av Peder Sather midler for 2016 er nå kunngjort. Informasjon og søknadsskjema finnes på følgende adresse: http://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/

Vi gjør oppmerksom på at alle disipliner og fag kan søke, og minner om at søknadsfristen er 1. mars 2017.