Daglige arkiver: 2. desember 2016

Medarbeidersamtaler er det nødvendig da?

Jone Trovik, portrett til disputasPå sist HMS-seminar var dette oppe som tema og de av oss som var tilstede fikk en god innføring i hvorfor og hvordan.

Alle ansatte (faste, midlertidige, stipendiater men ikke studenter) har krav på medarbeidersamtaler årlig.

Dette gjelder uavhengig av om en er UiB ansatt på hel- eller deltid, om en har det som hoved- eller biarbeidsplass.  (Det samme gjelder for øvrig for Helse-Vest ansatt om en har slike i sin gruppe, de har dog eget elektronisk registreringssystem).

Gruppeleder har ansvar for å gi tilbud om medarbeidersamtaler til sine ansatte. Instituttstyrer har ansvar for å gi medarbeidersamtaler til gruppeledere og dette har allerede i stor grad blitt gjennomført nå senhøstes.

Det man ønsker å få ut av slik samtale er en gjensidig avklaring mellom leder og ansatt mhp forventninger til arbeidet, hvordan man utnytter/får utnyttet kompetanse/personlige ressurser, hvordan arbeidsmiljø oppleves og videre utviklingsmuligheter/råd mhp karriereplanlegging for den ansatte.

Det tror vi vel er nyttig både for leder og ansatt?

(Presisering: Dette er ikke primært forum for lønnsforhandling, det gjøres hovedsakelig i andre kanaler). Samtalen skal være konfidensiell og man lager kort referat ihht skjema som finnes elektronisk i UiBs Lederhåndbok, og kan lastes ned her:

https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/lederhandbok/70154#openstep=70159

Det er tre ulike skjema ihht ansattgruppe men i prinsipp er de svært like. Det er nyttig at begge parter ser gjennom skjema før samtalen avholdes.

Generelt er det anbefalt at det ikke er veileder som har medarbeidersamtale med stipendiater. Dersom disse ønsker det bør de få tilbud om å snakke med en annen. Det finnes forhåpentligvis ”nestkommanderende ” i våre organisasjonsledd som kan overta medarbeidersamtalefunksjon når slike forhold gjør seg gjeldende?

Det skal legges vekt på konstruktiv dialog, dvs fokus på ting som faktisk kan bedres eller tilrettelegges. Dem som trenger et humoristisk blikk på hvordan man IKKE tenker seg kartlegging i en medarbeidersamtale kan se på vedlagt Sytemeldingsskjema, funnet i administrasjonen Forskningsavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus: Klikk her

God adventstid!

Jone

HMS hjørnet

Engasjement og utvikling preger helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB). UiBs HMS-årsrapport for 2015 viser at det foregår mye godt HMS-arbeid ved universitetet. Det arbeides målbevisst med oppgavene og arbeidet innrettes mot utfordringene.

Ler HMS rapporten her.

 

Gratulerer Ole Erik Iversen!

ole-erik-iversen_pc-3902Gratulerer til Ole Erik Iversen, professor emeritus, med førsteforfatterskap på en artikkel i JAMA om HPV vaksine. Studien viser at det er tilstrekkelig at jenter og gutter får to doser HPV vaksine i stedet for tre til kvinner. Det frigir resurser til HPV vaksine også hos gutter.

Les artikkelen her