Daglige arkiver: 29. april 2016

Elektive perioder i ny studieplan medisin

Jone Trovik, portrett til disputasSynes du at medisinerstudentene får (tilbud om) for lite undervisning i DITT interessefelt?
Da har du mulighet til å gjøre noe med det.

Det etableres valgfrie moduler kalt «elektive perioder» som tilbys studentene i løpet av fire uker hvert vårsemester for 3., 4., 5., og 6. studieår. En av disse skal være forbeholdt arbeid med fordypningsoppgaven (og takk til de av dere som er veileder for ulike fordypningsoppgaver!). De tre andre periodene skal det tilbys kurs med to til fire ukers varighet.

Kursopplegg må gjerne være tverrfaglig (utnytte ressurser på tvers av fagspesifikke grener) her er noen forslag, til inspirasjon:

«Livsstil som medisin»: ernæring, trening, ulike fagfelt mhp hva som kan/bør tilbys av livsstilssintervensjon på ulike nivå av helsetjenesten.

«Fremtidsmedisin» kan vi trekke linjer fremover; fra basalfag via klinikk til mulige scenario fremover? Fremtiden er nå!

Man kan også tenke praktisk:
«Hvordan kan studentene dyktiggjøres til å ha nybegynnerstilling» (evt. sommerjobb med midlertidig lisens) på min avdeling? Fokus på praktiske prosedyrer og fordypning i ett felt.

«Ultralyd» er en metode som de får lite praktisk erfaring med i studiet men som i økende grad benyttes av ikke-radiologer. Kan vi tverrfaglig bidra til slik opplæring?

«Forskningsmetodikk»; statistikk, epidemiologi, labmetodikk, forsøksdyrkurs? Kan man slik tenke å rekruttere fremtidige stipendiater?

Studentene har selv kommet med mange ulike ønsker (fra tropemedisin til høyfjellsmedisin, mindfullness til nevrobiologi), nå må vi på instituttene si hva vi tror de vil ha nytte av og hva vi kan bidra med. Første kursperiode blir vår 2018, men praktisk planlegging må begynne nå. Man må bl.a tenke på antall deltagere, hvilket årskull det er egnet for og om det evt. kan holdes på engelsk. Studieplankomiteen med ansvar for Elektive perioder ledes av professor Christian Vedeler og ønsker nå sterkt å motta forslag via dette skjemaet som sendes til Dina-Kristin Midtflø.

Vi håper alle forskningsgruppene ved K2 finner minst ett emne de ønsker å tilby!

Jone

HMS-hjørnet

Pipettekurs 13. mai i BB-bygget

Denne dagen vil vi få innføring i ulike teknikker, ergonomi, valg av pipetter samt tilpasninger av pipettespisser. I tillegg vil en ansatt fra VWRs pipetteservice i Oslo være tilstede og demonstrere rengjøring av pipetter.
Kurset vil bli holdt i Auditorium 2 (3C122F) BB-bygget.

Frist for påmelding er 9. mai. Påmelding og mer informasjon

Invitation to symposium in human genomics (UiB)

The H.C. Jacobæus Symposium 2016 on Genomics of Diabetes
Venue: Bikuben Conference Center, Haukeland University Hospital, Bergen
May 18: 14.00-16.30
May 19: 09.00-13.00

The symposium “Genomics of Diabetes – What´s Next?” is organized by KG Jebsen Center for Diabetes Research together with Novo Nordisk Foundation in memory of the Swedish professor H.C. Jacobæus. Les videre

Ny handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021): Innspill ønskes!

helsedirektoratet
Gi innspill til ny handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)!

Regjeringen har startet arbeidet med å lage en ny nasjonal handlingsplan for bedre kosthold. Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak for å fremme et sunt og variert kosthold i befolkningen. Barn, unge og eldre er de viktigste målgruppene.

For mer informasjon om handlingsplanen, se «Høie ber om innspill til ny handlingsplan for bedre kosthold» på regjeringens nettsider. Les videre

Innspill om vedlikehold og opprustning av undervisningsrom 2017

I forbindelse med busjettplanlegging for 2017, ønsker IT-avdelingen  innspill og ønsker angående opprustning av undervisningsrom (primært PC, styringsenhet, lydanlegg, prosjektor). Det vil bli lagt vekt på universell utforming av lyd – og bildeløsninger.  Rom som kan bookes via felles rombooking vil bli prioritert.

Ønsker og behov meldes irene.hjelmaas@uib.no innen 2. mai.

 

 

Invitasjon til åpningskonferansen for styrket samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning

Bergen1Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune, inviterer til Åpningskonferanse for styrket samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning i helse og omsorgstjenestene 14. juni 2016 i «Egget», Studentsenteret, Universitetet i Bergen.

Målet med konferansen er å løfte frem, synliggjøre og styrke samarbeidet på forskning, innovasjon og utdanning og bidra til å skape felles møteplasser for fagmiljøene i Bergen kommune. Les videre

EFSA Traineeship Programme 2016 – Info session – Brussels, 25 May 2016

HomeWe would like to remind you about the 2016 Traineeship Programme’s info session that will take place in Brussels, on 25 May 2016.

The info session is intended for all interested parties from universities (e.g. researchers, staff members, members of alumni associations, students, etc.).

EFSA offers a unique opportunity to young university graduates to gain professional experience related to their field of specialisation in an organisation committed to ensuring that European food is safe. Les videre

Nye russiske “Megagrants”

Den russiske regjeringen har annonsert en ny runde med «Megagrants» der formålet er å styrke russisk forskning gjennom å tiltrekke seg ledende forskere fra hele verden til å arbeide en periode ved et russisk universitet eller forskningsinstitutt. Det gis en bevilgning på RUR 90 millioner (ca. 11,2 mill. NOK) over tre år med oppstart i 2017, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Det stilles krav til sammensetningen av forskergruppen, herunder deltakelse av studenter; videre er det krav om fysisk tilstedeværelse i et omfang på minimum 120 dager per kalenderår. Les videre

The Christie Student Cancer Conference 24-25 September 2016

ChristieFor medical students interested in a career in cancer care, this conference will include expert professional speakers, oral & poster presentations, breakout sessions, careers panel, debating, a quiz and more.
Further information:
Visit: www.christie.nhs.uk/SoO
Register: http://student-cancer-conference.eventbrite.co.uk
Email: education.events@christie.nhs.uk
Call: 0161 918 7409 or Tweet @TheChristieSoO
Conference Flyer

K1/K2 seminarserie 2016

Vi har gleden av å invitere alle til neste K1/K2 seminar onsdag 4.mai!

Rolf Kristian Berge, Professor, Dept of Clinical Science (K2), The Lipid Research Group, skal holde seminaret:
“Bioactive fatty acids and peptides targeting obesity-related diseases and the role of hepatic mitochondrial function in combatting obesity.”

Tid: Onsdag , 4 mai, 14.15-15.00
Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken
Chair: Johan Fernø

Pizza serveres fra 14:05-14.15.
Alle er velkomne!

Se vedlegg for abstrakt.

Disputas uke 18

rafaelsen_siljeSilje Hjorth Rafaelsen disputerer for ph.d.-graden onsdag, 03. mai 2016
Prøveforelesning: Onsdag 03.mai 2016, kl. 10:15
Oppgitt emne: “Hereditary disorders of calcium homeostasis”
Sted: Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72
Disputas: Onsdag 03.mai 2016, kl. 12:15
Sted: Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel: “Hereditary phosphate balance disorders in Norwegian children”
1st opponent: Professor Outimaija Mäkitie, Universitet i Helsinki, Finland
2nd opponent: Professor Jens Petter Berg, Universitetet i Oslo

Pressemelding

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Cognitive decline in dementia with Lewy bodies: a 5-year prospective cohort study.
Rongve A, Soennesyn H, Skogseth R, Oesterhus R, Hortobágyi T, Ballard C, Auestad BH, Aarsland D.
BMJ Open. 2016 Feb 29;6(2):e010357.

Klinefelter’s syndrome (47,XXY) is in excess among men with Sjögren’s syndrome.
Harris VM, Sharma R, Cavett J, Kurien BT, Liu K, Koelsch KA, Rasmussen A, Radfar L, Lewis D, Stone DU, Kaufman CE, Li S, Segal B, Wallace DJ, Weisman MH, Venuturupalli S, Kelly JA, Alarcon-Riquelme ME, Pons-Estel B, Jonsson R, Lu X, Gottenberg JE, Anaya JM, Cunninghame-Graham DS, Huang AJ, Brennan MT, Hughes P, Alevizos I, Miceli-Richard C, Keystone EC, Bykerk VP, Hirschfield G, Xie G, Ng WF, Nordmark G, Bucher SM, Eriksson P, Omdal R, Rhodus NL, Rischmueller M, Rohrer M, Wahren-Herlenius M, Witte T, Mariette X, Lessard CJ, Harley JB, Sivils KL, Scofield RH.
Clin Immunol. 2016 Apr 21

Nanodiamond modified copolymer scaffolds affects tumour progression of early neoplastic oral keratinocytes.
Suliman S, Mustafa K, Krueger A, Steinmüller-Nethl D, Finne-Wistrand A, Osdal T, Hamza AO, Sun Y, Parajuli H, Waag T, Nickel J, Johannessen AC, McCormack E, Costea DE.
Biomaterials. 2016 Apr 6;95:11-21.

Freezing effects on the acute myeloid leukemia cell proteome and phosphoproteome revealed using optimal quantitative workflows.
Aasebø E, Mjaavatten O, Vaudel M, Farag Y, Selheim F, Berven F, Bruserud Ø, Hernandez-Valladares M.
J Proteomics. 2016 Apr 20.

Delirium as a Predictor of Physical and Cognitive Function in Individuals Aged 80 and Older After Transcatheter Aortic Valve Implantation or Surgical Aortic Valve Replacement.
Eide LS, Ranhoff AH, Fridlund B, Haaverstad R, Hufthammer KO, Kuiper KK, Nordrehaug JE, Norekvål TM; Delirium in Octogenarians Undergoing Cardiac Surgery or Intervention-CARDELIR Investigators.
J Am Geriatr Soc. 2016 Apr 23.

Lean Seafood Intake Reduces Postprandial C-peptide and Lactate Concentrations in Healthy Adults in a Randomized Controlled Trial with a Crossover Design.
Aadland EK, Graff IE, Lavigne C, Eng Ø, Paquette M, Holthe A, Mellgren G, Madsen L, Jacques H, Liaset B.
J Nutr. 2016 Apr 20.

Use of conditional centiles of middle cerebral artery pulsatility index and cerebroplacental ratio in the prediction of adverse perinatal outcomes.
Karlsen HO, Ebbing C, Rasmussen S, Kiserud T, Johnsen SL.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2016 Apr 21.

Cohort Profile: Melbourne Atopy Cohort study (MACS).
Lowe AJ, Lodge CJ, Allen KJ, Abramson MJ, Matheson MC, Thomas PS, Barton CA, Bennett CM, Erbas B, Svanes C, Wjst M, Gómez Real F, Perret JL, Russell MA, Southey MC, Hopper JL, Gurrin LC, Axelrad CJ, Hill DJ, Dharmage SC.
Int J Epidemiol. 2016 Apr 20.

Exploring the relationship between childhood adversity and oral health: An anecdotal approach and integrative view.
Kirkengen AL, Lygre H.
Med Hypotheses. 2015 Aug;85(2):134-40.