Daglige arkiver: 22. april 2016

Lagring av forskningsdata på SAFE

Per BakkeIT-avdelingen ved UiB har utviklet en løsning for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning. Løsningen kalles SAFE (Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur). SAFE skal være den foretrukne løsningen for alle intern- og eksternfinansierte forskningsprosjekter ved UiB som behandler sensitive personopplysninger. Dette støttes fra K2.

For de forskningsgruppene som har dataene sine lagret på sykehusets server er det ikke nødvendig å flytte sine data. Det viktigste er at data med sensitive personopplysninger er lagret på forsvarlig vis i henhold til regelverket. Lagring av slike data på en PC er for eksempel ikke tillatt selv om de skulle være avidentifiserte.

Den nye løsningen, SAFE, har den store fordelen at den ikke bare tilbyr sikker lagring, men også inneholder moduler som gir anledning til bearbeiding og analyse av dataene. I følge statistikkmiljøet på IGS er SAFE her meget god, men det oppfordres til at folk skaffer seg sine egne erfaringer med systemet. Mer informasjon finnes her.

Per

MOF er sertifisert som Miljøfyrtårn

Tirsdag 19. april ble Det medisinsk-odontologiske fakultet sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette inkluderer instituttene, odontologisk universitetsklinikk og fakultetsadministrasjonen.
Sertifiseringen er et ledd i at hele Universitetet i Bergen (UiB) skal bli Miljøfyrtårn våren 2016, som det første av de store universitetene i Norge. Les mer i dette vedlegget.

 

Reminder: Doctoral course at Centre for Women’s and Gender Research (SKOK)

The doctoral course “Medical Imaginaries: Postcoloniality and Gender in the Medical Humanities” offers an interdisciplinary investigation of the centrality of gender, sexuality, race, colonial ideologies, social justice, global inequality and class to the medical humanities.
The medical humanities has focused largely on how the humanities can contribute to the field of medicine. In this context, attention to literature and the arts has sought to develop and nurture skills of observation, analysis, empathy, and self-reflection, specifically in the arena of medical practice. Les videre

LæringsfestivalenDet nærmer seg årets Læringsfestival. Læringsfestivalen er konferansen for alle som er interessert i læring og undervisning på universiteter og høyskoler. Konferansen arrangeres av NTNU i samarbeid med Norgesuniversitetet og finner sted på Realfagsbygget i Trondheim 9. – 10.mai. Årets tema er Studentaktiv læring og teknologi. Les videre

Hvordan skrive doktorgradspressemeldingen

Universitetsbiblioteket har tatt kontakt med kommunikasjonsavdelingen (og de videre med Bergens Tidende), og vi har fått på plass et seminar om hvordan skrive doktorgradspressemeldinger.

For mer informasjon, se websiden og  facebook event for kurset.
Tid: 3. mai kl. 1030-1130
Sted: Auditorium PI, Johannes Bruns Gate 12, ved siden av Biblioteket for Realfag