Stikkordarkiv: 16/2016

Innspill om vedlikehold og opprustning av undervisningsrom 2017

I forbindelse med busjettplanlegging for 2017, ønsker IT-avdelingen  innspill og ønsker angående opprustning av undervisningsrom (primært PC, styringsenhet, lydanlegg, prosjektor). Det vil bli lagt vekt på universell utforming av lyd – og bildeløsninger.  Rom som kan bookes via felles rombooking vil bli prioritert.

Ønsker og behov meldes irene.hjelmaas@uib.no innen 2. mai.

 

 

Lagring av forskningsdata på SAFE

Per BakkeIT-avdelingen ved UiB har utviklet en løsning for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning. Løsningen kalles SAFE (Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur). SAFE skal være den foretrukne løsningen for alle intern- og eksternfinansierte forskningsprosjekter ved UiB som behandler sensitive personopplysninger. Dette støttes fra K2.

For de forskningsgruppene som har dataene sine lagret på sykehusets server er det ikke nødvendig å flytte sine data. Det viktigste er at data med sensitive personopplysninger er lagret på forsvarlig vis i henhold til regelverket. Lagring av slike data på en PC er for eksempel ikke tillatt selv om de skulle være avidentifiserte.

Den nye løsningen, SAFE, har den store fordelen at den ikke bare tilbyr sikker lagring, men også inneholder moduler som gir anledning til bearbeiding og analyse av dataene. I følge statistikkmiljøet på IGS er SAFE her meget god, men det oppfordres til at folk skaffer seg sine egne erfaringer med systemet. Mer informasjon finnes her.

Per

MOF er sertifisert som Miljøfyrtårn

Tirsdag 19. april ble Det medisinsk-odontologiske fakultet sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette inkluderer instituttene, odontologisk universitetsklinikk og fakultetsadministrasjonen.
Sertifiseringen er et ledd i at hele Universitetet i Bergen (UiB) skal bli Miljøfyrtårn våren 2016, som det første av de store universitetene i Norge. Les mer i dette vedlegget.

 

Reminder: Doctoral course at Centre for Women’s and Gender Research (SKOK)

The doctoral course “Medical Imaginaries: Postcoloniality and Gender in the Medical Humanities” offers an interdisciplinary investigation of the centrality of gender, sexuality, race, colonial ideologies, social justice, global inequality and class to the medical humanities.
The medical humanities has focused largely on how the humanities can contribute to the field of medicine. In this context, attention to literature and the arts has sought to develop and nurture skills of observation, analysis, empathy, and self-reflection, specifically in the arena of medical practice. Les videre

LæringsfestivalenDet nærmer seg årets Læringsfestival. Læringsfestivalen er konferansen for alle som er interessert i læring og undervisning på universiteter og høyskoler. Konferansen arrangeres av NTNU i samarbeid med Norgesuniversitetet og finner sted på Realfagsbygget i Trondheim 9. – 10.mai. Årets tema er Studentaktiv læring og teknologi. Les videre

Hvordan skrive doktorgradspressemeldingen

Universitetsbiblioteket har tatt kontakt med kommunikasjonsavdelingen (og de videre med Bergens Tidende), og vi har fått på plass et seminar om hvordan skrive doktorgradspressemeldinger.

For mer informasjon, se websiden og  facebook event for kurset.
Tid: 3. mai kl. 1030-1130
Sted: Auditorium PI, Johannes Bruns Gate 12, ved siden av Biblioteket for Realfag

Summer course in Copenhagen – application deadline 1 May 2016

Dear Partner,
We still have available seats on a newly developed interdisciplinary summer course on healthcare innovation within the themes of healthy living and active aging. Besides teachers from University of Copenhagen, students will be taught by faculty members from Erasmus University Rotterdam; Institute of Health Policy and Management and Copenhagen Business School; as well as practitioners from Novo Nordisk, Steno Diabetes Center and DigiRehab ApS.

The course is supported by the EIT Health and has the title:
“Alive and KICking – innovative solutions to aging-related challenges” Les videre

Immunologiens dag 29. april

Bergen Branch av Norsk Selskap for Immunologi (NSI) skal som hvert
år arrangere “Immunologiens dag” den 29. april, se vedlegg for
program. Immunologiens dag er et internasjonalt prosjekt som markeres
over hele verden.
Overskriften er denne gangen: “Immunterapi mot kreft”. Foredragene
skal være tilpasset et publikum både med og uten forskningserfaring.

Vedlegg:
Program

Disputas uke 17

guthe_29_04_16Hans Jørgen Timm Guthe disputerer for ph.d.-graden fredag, 29. april 2016
Prøveforelesning: Fredag 29.april 2016, kl. 09:15
Oppgitt emne: ”Behandling av ekstremt premature. Resultater og etiske dilemmaer”
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 29.april 2016, kl. 11:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: ”Transcapillary fluid Balance in children: Methodoloy and New clinical studies”
1st opponent: Professor Pål Øian, Universitetet i Tromsø
2nd opponent: Overlege, dr.med. Egil Seem, Oslo Universitetssykehus

Pressemelding

Disputas uke 17

kjetil isaksenKjetil Isaksen disputerer for ph.d.-graden fredag 29.april 2016
Prøveforelesning: Fredag 29. april 2016, kl. 09:15
Oppgitt emne: ”Tarmflora og hjertesykdom – hva er status praesens?”
Sted: Aulaen, 2.etasje Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus
Disputas: Fredag 29.april 2016, kl. 10:30
Sted: Aulaen, 2.etasje Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus
Avhandlingens tittel: ”Exercise training in patients with heart failure and an implantable cardioverter defibrillator. Review of existing data, shock anxiety, feasibility and effects of an aerobic interval training intervention”
1st opponent: Professor Eva Prescott, Bispebjerg Universitetshospital, København
2nd opponent: Professor Knut Tore Lappegård, Universitetet i Tromsø

Pressemelding

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Autoimmune regulator and self-tolerance – molecular and clinical aspects.
Abramson J, Husebye ES.
Immunol Rev. 2016 May;271(1):127-40.

Optimal Acquisition Settings for Speckle Tracking Echocardiography-Derived Strains in Infants: An In Vitro Study.
Khan U, Hjertaas JJ, Greve G, Matre K.
Ultrasound Med Biol. 2016 Apr 13.

Associations between the MDM2 promoter P1 polymorphism del1518 (rs3730485) and incidence of cancer of the breast, lung, colon and prostate.
Gansmo LB, Vatten L, Romundstad P, Hveem K, Ryan BM, Harris CC, Knappskog S, Lønning PE.
Oncotarget. 2016 Apr 12.

Common and rare forms of diabetes mellitus: towards a continuum of diabetes subtypes.
Flannick J, Johansson S, Njølstad PR.
Nat Rev Endocrinol. 2016 Apr 15.

Detection of enterotoxigenic E. coli in hospitalised children with and without diarrhoea in Blantyre, Malawi.
Prajapati S, Upadhyay K, Mukherjee A, Kabra SK, Lodha R, Singh V, Grewal HM, Singh S; Delhi Pediatric TB Study Group.
Paediatr Int Child Health. 2016 Jan 12:1-5

MANAGEMENT OF ENDOCRINE DISEASE: Epidemiology, Quality of Life and Complications of Primary Adrenal Insufficiency:a review.
Bensing S, Hulting AL, Husebye ES, Kämpe O, Løvås K.
Eur J Endocrinol. 2016 Apr 11.