Månedlige arkiver: mai 2016

Ettervekst

InstitRæder_portrettuttledelsen kommer til å bruke den nye strategiplanen aktivt som poengtert i Per sin leder siste uke.  I et av underpunktene for Rekruttering-strategi (RIK1-T2) har vi skrevet at:

Klinisk institutt K2 skal stimulere forskningsgruppeledere til å identifisere fremragende interne og eksterne (utenlandske) kandidater og melde inn kandidater til Instituttleder som vil følge opp disse med karriererådgivning ved forskningsrådgiver.

Ettervekst er viktig, ikke bare for hårete prosjekter, men også for instituttet. Jeg ber dere tipse Per, Jone, Eystein eller meg på navn som kan være aktuelle når instituttet skal legge kabalen for fremtidige faste vitenskapelige stillinger. Vi ønsker rekruttering av fremragende kandidater, enten de nå befinner seg i Bergen eller i det store Utland. Vi har skrevet merittbaserte kriterier i tillegg til behovsbaserte kriterier i strategiplanen. Med meritter har vi presisert publikasjoner av høy kvalitet med høy siteringsgrad og sentrale forfatterroller, økende trend i publikasjons-kvalitet og kvantitet, tidlig oppnåelse av høy h-indeks og demonstrert uavhengighet og evne til å skaffe ekstern finansiering samt undervisningsmeritter.

Helge

Foredrag – Bass Hassan

Under følger tittel på to foredrag som professor Bass Hassan – en ledende onkolog og forsker ved Lincoln College og Sir William Dunn School of Pathology, University of Oxford.
Sted: Stort Auditorium, Sentralblokken, HUS 1. Juni kl 11.30 (1) og 13.00 (2).

Det første foredraget er spesielt interessant for biologer og basalforskere, samt klinikere som er interessert i translasjonell kreftforskning.

Det andre foredraget er mer rettet mot leger/klinikere og omhandler hvilken rolle genomikk kan spille i onkologifaget.

Foredragene planlegges direkte overført til Radiumhospitalet og Stavanger Universitetssykehus.

  1. Kl. 11.45 “Evolution and translation of the IGF2:IGF2R interaction”
    Focused on Bass Hassan’s main laboratory work: the evolution of the protein interaction between the products of two imprinted genes, genes that are also deregulated in cancer.
  2. Kl. 13.00 “Oncology in rare cancers, what we do and don’t know”
    A general update on oncology in rare cancers such as sarcoma which will include where genomics might and might not have impact.  Aspects of GIST as well as bone and soft tissue oncology will be presented, and discussion encouraged.

K1/K2 seminarserie 2016

Vi har gleden av å invitere alle til neste K1/K2 seminar onsdag 1.juni!

Arnt-Ove Hovden, PhD, MSc, Medical Manager Respiratory, Boehringer Ingelheim Norway KS

A PhD completed –so what now? As an alumni of Gades institute (now a part of K2), I will talk about what to expect after graduating and for many -leaving the safe haven of academia. I will focus on the experiences that I have had after changing career path, first into the biotech sector and later into the pharmaceutical industry at Boehringer Ingelheim. As my current role is Medical Manager for a lung disease (Idiopathic lung fibrosis), I will also discuss that as to how a background from for instance the K2 institute, might be very valuable for the industry and how that has enabled me to work with a novel drug targeting FGFR, PDGF and VEGF. The main focus of my talk will, however, be the transferable skills that you develop during your studies and how that will serve you well in the rest of your professional career. Questions are encouraged, with the aim of broaden your horizons and perhaps give rise to new ideas of how to plan for the time to come!
Tid: Onsdag , 1 juni, 14.15-15.00
Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken
Chair: Silke Appel

Pizza serveres fra 14:05-14.15.
Alle er velkomne!

Se vedlegg for abstrakt.

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Lipodystrophy Due to Adipose Tissue Specific Insulin Receptor Knockout Results in Progressive NAFLD.
Softic S, Boucher J, Solheim MH, Fujisaka S, Haering MF, Homan EP, Winnay J, Perez-Atayde AR, Kahn CR.
Diabetes. 2016 May 10.

Adipose tissue is prominent in salivary glands of Sjögren’s syndrome patients and appears to influence the microenvironment in these organs.
Skarstein K, Aqrawi LA, Øijordsbakken G, Jonsson R, Jensen JL.
Autoimmunity. 2016 May 20:1-9.

Postinfectious and sporadic functional gastrointestinal disorders have different prevalences and rates of overlap: results from a controlled cohort study 3 years after acute giardiasis.
Wensaas KA, Hanevik K, Hausken T, Eide GE, Langeland N, Mørch K, Rortveit G.
Neurogastroenterol Motil. 2016 May 18.

Epidemiology and health related quality of life in hypoparathyroidism in Norway.
Astor MC, Løvås K, Debowska A, Eriksen EF, Evang JA, Fossum C, Fougner KJ, Holte SE, Lima K, Moe RB, Myhre AG, Kemp EH, Nedrebø BG, Svartberg J, Husebye ES.
J Clin Endocrinol Metab. 2016 May 17:jc20161477.

Personality and overweight in 6-12-year-old children.
Hampson SE, Vollrath ME, Júlíusson PB.
Pediatr Obes. 2015 Oct;10(5):e5-7.

Ny strategiplan for K2 2016-2018

Per BakkeDen nye strategiplanen for K2 er nå vedtatt av instituttrådet etter at den har vært på høring rundt på instituttet. Planen bygger på SMART prinsippet, det vil si at målene skal være Spesifikke, Målbare, Ambisiøse, Realistiske og Tidfestede. Den er på vel 1 side og burde derfor være overkommelig å få med seg for alle på instituttet. Planen dekker forskning, undervisning, rekruttering, infrastruktur og kompetanse samt formidling.

Nå vil du kanskje si at det er vel og bra med en plan, men jeg kommer nå til å gjøre som jeg alltid har gjort, plan eller ikke plan. Til det vil jeg svare at strategiplanen vil berøre de fleste av oss på en eller annen måte, enten det gjelder nye undervisnings- eller studentevalueringsformer, instituttets støtte til søknader, rekrutteringsplan, HMS-arbeid på labbene eller kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet.

Planen er på vel en -1- side. Jeg forventer at alle på instituttet gjør seg kjent med den. Jeg kan love at instituttledelsen skal bruke den aktivt og årlig gi en oppdatering på status med å iverksette de tiltak som omtales i planen.

Per

HMS-hjørnet

Husk å registrere HMS-avvik!

Høsten 2015 innførte MOF elektronisk system for å registrere HMS-avvik. Kunnskap om HMS-avvik gir grunnlag for at UiB kan forebygge og følge opp skader på mennesker, miljø og materiell. Vi ber om at alle bruker systemet til å registrerer HMS-avvik.

Les mer om systemet og avvik i HMS-portalen, og registrer avvik her.

Nødstrømprøve flyttes til 8. juni

Nødstrømprøven på Haukeland Universitetsjukehus utsettes fra 1. juni til 8. juni.
Årsak til dette er behov for å teste nødstrømfunksjonene i Marie Joys hus i en vanlig nødstrømprøve, og dette lar seg ikke utføre før 8. juni.
Dette for å avdekke eventuelle mangler som må rettes før innflytting i Marie Joys hus.

Drift/teknisk kundesenter, Drift/teknisk divisjon
Besøksadresse: Verkstedbygg 1. etasje
Åpningstider: mandag-fredag kl. 07:00-16:00
77100@Helse-bergen.no
Tlf. 77100

Ny pris for “kaffebrikker”

13271451_1020784874682947_1307456970_o“Kaffebrikkene” kjøpes i ekspedisjonen og kan brukes på kaffemaskinene i gangene i lab-bygget. Man betaler et depositum på 100 kr som man får tilbake når brikken leveres tilbake. I tillegg betaler man for verdien som er lagt inn på brikken.  Tidligere var det 100 kr på brikkene, slik at prisen ble 200 kr. Nå er prisen steget til 300 kr i forbindelse med at man har økt verdien på brikkene til 200 kr.

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Diffusion capacity and CT measures of emphysema and airway wall thickness – relation to arterial oxygen tension in COPD patients.
Saure EW, Bakke PS, Lind Eagan TM, Aanerud M, Jensen RL, Grydeland TB, Johannessen A, Nilsen RM, Thorsen E, Hardie JA.
Eur Clin Respir J. 2016 May 12;3:29141.

Analysis of Intracellular Ca(2+) Mobilization in Human NK Cell Subsets by Flow Cytometry.
Theorell J, Bryceson YT.
Methods Mol Biol. 2016;1441:117-30.

Vitamin B-6 catabolism and long-term mortality risk in patients with coronary artery disease.
Ulvik A, Pedersen ER, Svingen GF, McCann A, Midttun Ø, Nygård O, Ueland PM.
Am J Clin Nutr. 2016 May 11.

Expression of Heat Shock Protein 27 in Melanoma Metastases Is Associated with Overall Response to Bevacizumab Monotherapy: Analyses of Predictive Markers in a Clinical Phase II Study.
Schuster C, Akslen LA, Straume O.
PLoS One. 2016 May 11;11(5):e0155242.

PNKP Mutations Identified by Whole-Exome Sequencing in a Norwegian Patient with Sporadic Ataxia and Edema.
Tzoulis C, Sztromwasser P, Johansson S, Gjerde IO, Knappskog P, Bindoff LA.
Cerebellum. 2016 May 10.

Recurrent hormone-binding domain truncated ESR1 amplifications in primary endometrial cancers suggest their implication in hormone independent growth.
Holst F, Hoivik EA, Gibson WJ, Taylor-Weiner A, Schumacher SE, Asmann YW, Grossmann P, Trovik J, Necela BM, Thompson EA, Meyerson M, Beroukhim R, Salvesen HB, Cherniack AD.
Sci Rep. 2016 May 10;6:25521.

Vil gjøre K2 internasjonal – igjen

Eystein 2Vår aprilsnarr «Vil gjøre K2 internasjonal» ble ganske vellykket. Mange syntes det var en artig spøk, andre meldte at de syntes ideen faktisk var veldig god og ville være med. Derfor vil vi nå vurdere forslaget – seriøst denne gangen. Jeg kan berolige alle med at besøket på et «eliteuniversitet» på Hawaii ikke er med i planen, men instituttledelsen vil i løpet av 2016 besøke UiB sitt nye kontor i Brussel.

Lederen for kontoret som er et samarbeid med NTNU og SINTEF, er nylig ansatt og heter Kristof Vlaeminck. Vlaeminck har erfaring fra både forskning og forskningsstøtte og er for tiden nasjonalt kontaktpunkt for FP7 og Horisont 2020 samt belgisk delegat til Horisont 2020 sin programkomité for fagområdet «Secure Societies».

EU-kontoret har ambisjoner om å holde UiB oppdatert om den forskningspolitiske utviklingen i EU, samt å være en konkret hjelp til forskere som ønsker å bygge nettverk eller etablere konsortier. De har også møtelokaler som kan benyttes av UiB-forskere. Vlaeminck vil besøke UiB de neste ukene, forhåpentligvis også vårt institutt slik at vi kan få “first hand” kunnskap om hvordan vi best kan utnytte denne muligheten.

Forskningsavdelingen på UiB prioriterer internasjonalt nettverksarbeid høyt og vil kunne tilby støtte til å etablere kontakter og skrive søknader. Rent konkret sendte K2 en COST action søknad til søknadsfristen nå i april, der Forskningsavdelingen spilte en svært sentral rolle i skriveprosessen.

K2 gjør det bra på den internasjonale arenaen allerede, blant annet synliggjort gjennom mange publikasjoner i de aller høyst rangerte tidsskriftene som New England Journal of Medicine, Nature og Science de siste par årene. De illustrerer betydningen av internasjonale nettverk og hvordan vi kan bruke disse til å bli internasjonalt ledende.

Til slutt, vi vil benytte handlingsrommet til en ny forskningsrådgiver, ikke til å reise til Hawaii…

Lykke til med nettverksbygging!

Eystein

HMS-hjørnet

Innføring EcoExposure

UiB er pliktig til å føre register over ansatte og studenter som er eller kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid. UiB og K2 skal benytte EcoExposure som eksponeringsregister. Vi får besøk av Bente-Lise Lillebø fra HMS-avdelingen, som skal informere om systemet og hvordan man gir tilganger. Brukerne skal selv registrere i EcoExposure, men koordinatorer og administratorer for de forskjellige gruppene skal gi tilgang til brukere i sin gruppe. Første møte blir avholdt i slutten av mai og er for administratorer og koordinatorer. Det blir eget informasjonsmøte for alle brukere før sommeren – informasjon om møtet kommer.

Du kan lese mer om EcoExposure på denne linken.

Nytt om navn

DSC_0164Vi presenterer Laura Minsaas, ph.d. i medisinsk cellebiologi. Laura begynte i mai 2016 som overingeniør ved Mohn Kreftforskningslaboratorium.  Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i etasje 1M i laboratoriebygget.

Nytt om Navn

fdsVi presenterer Ksenia Lavrichenko, ph.d.-student i bioinfomatikk (CBU ved Høyteknologisenteret). Ksenia begynte i mai 2016 som forsker ved genomikk-gruppen, Klinisk Institutt 2. Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 6.etasje i laoratoriebygget.

Solskjerming på Lab-bygget

Solskjermingen utenpå vinduene i Lab-bygget fungerer ikke som de skal, og konsekvensen er at kontorene på sørsiden blir svært varme utover dagen.

HUS melder at de har problemer med styringen av persiennene, men at det skal gjennomføres en sjekk av programmet i slutten av mai.

Energi. Hva skal berge oss? Store samfunnsutfordringer

UiBGode kolleger,
lørdag den 21. mai kl 14 er det tid for diskusjon om energiomstilling som samfunnsutfordring i universitetsaulaen. Rektor Dag Rune Olsen ønsker velkommen, professor Inga Berre holder innlegg. Så er det debatt med Simona Petroncini (solgründer med erfaring fra BKK), Terje Breivik (stortingspolitiker), Håvard Haarstad (samfunnsgeograf) og Lars-Henrik Paarup Michelsen (daglig leder i Norsk Klimastiftelse).

Se også denne siden .
Dette er et samarbeid mellom UiB og Bergens Tidende. Hilde Sandvik leder debatten. Gratis adgang.

Velkommen!

Med hilsen
Knut Helland,
Dekan, Professor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

14th Annual CHFR Symposium on Heart Failure

Norheart CfHFR

September 21-23 2016, Holmenkollen Park Hotel, Oslo

You are invited to a symposium on recent advances in basic and clinical heart research. The symposium is open to all clinical and basic researchers, and provides a unique meeting place for regional, national and international interaction. PhD students of the PhD School of Heart Research (NORHEART) are especially encouraged to participate, and are entitled to receive study points and refund of travel expenses. Become a member of NORHEART here.
Registration (before August 15, 2016) Les videre

Kurs I ERC starting og Consolidator søknader for 2017 og 2018

UiBWe would like to draw your attention to a course for ERC Starting and Consolidator applicants for the 2017 or 2018 calls that we will have in Bergen on August 17th.
The course will be given by Beacontech and will consist of a half-day course plus the possibility to meet the consultants individually. Lunch will be provided, the course will take place at Hotel Ørnen in the center of Bergen.
Please forward this link to your departments, research groups and also individuals who might be interested to attend.

Registration closes on August 12th.
I hope that this is of interest to your younger researchers. Should they have other questions about ERC they can also consult the ERC pages  or contact Anja (Anja.Hegen@uib.no).

Please note that registration for our Advanced grant course on June 9th at Vilvite is still possible!

Research Leadership Programme – Starting Level


Forskningsledelse-start nivå (RLP-Start):
Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr fra og med 2016 et nytt, årlig lederutviklingsprogram innen forskningsledelse. Programmet er åpent for et antall eksterne søkere og gjennomføres på engelsk. Søknadsfristen er 15. juni 2016. Det nye programmet er spesielt tilrettelagt for forskere som er i tidlig fase mht. forskningslederansvar.
Les mer her og her.

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Does Roller Pump-Induced Pulsatile CPB Perfusion Affect Microvascular Fluid Shifts and Tissue Perfusion?
Elvevoll B, Lundemoen S, Svendsen ØS, Mongstad A, Grong K, Kvalheim VL, Husby P.
Ann Thorac Surg. 2016 Apr 29.

Circulating 25-hydroxyvitamin D3 and survival after diagnosis with kidney cancer.
Muller DC, Scelo G, Zaridze D, Janout V, Holcatova I, Navratilova M, Mates D, Midttun Ø, Ueland PM, Brennan P, Johansson M.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2015 Aug;24(8):1277-81.